Aktualności Sejmiku i Urzędu


Radni wysłuchali informacji na temat przebiegu likwidacji SPZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego. Poinformowano radnych o działaniach zmierzających do tego, aby usługi świadczone dotąd przez SPZOZ OLK w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia przejął Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych, w którym znajdą zatrudnienie dotychczasowi pracownicy OLK. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały sejmiku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jarocinie, który decyzją samorządu powiatu ma zostać przekształcony w spółkę. więcej
 
Głównym tematem poruszonym na posiedzeniu komisji była koncepcja łączenia Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli oraz Publicznych Bibliotek Pedagogicznych w jednorodne placówki. Nowe jednostki miałyby nosić nazwę Centrów Doskonalenia Nauczycieli. Za połączeniem przemawia niższy koszt utrzymania powstałego ośrodka. Dyrektorzy nowych jednostek mieliby też ułatwione zadanie w kierowaniu taką placówką. Jednak istnieją również argumenty przeciwko łączeniu. Radni zapoznali się ze zdaniem związków zawodowych działających w Publicznych Bibliotekach Pedagogicznych, które przedstawiają swoje argumenty: obawę o więcej
 
Nie ma wystarczających uzasadnień ekonomicznych, aby rekomendować sejmikowi podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie akcji lub udziału po komercjalizacji przez Ministerstwo Skarbu Państwa poznańskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej. Taką konkluzją kończy się szczegółowa analiza przygotowana przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego, która odnosi się do propozycji przejęcia PKS, zgłoszonej na początku roku przez część wojewódzkich radnych. Jednym z argumentów, zawartym w przyjętym przez komisję dokumencie, jest konieczność poniesienia w najbliższych latach więcej
 
Podczas czerwcowego posiedzenia komisji radni zapoznali się z okresową informacją o stanie wdrażania projektów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. O postępie w wydawaniu tych środków z Unii Europejskiej oraz o "wąskich gardłach" wstrzymujących realizację części projektów (w tym zwłaszcza duzych infrastrukturalnych) mówił zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Radosław Krawczykowski. Jak podkreślił, najważniejsza jest jakość realizowanych zadań i efekt końcowy. Różne statystyki mogą być mylące, czego dowodem fakt, że w jednej więcej
 
Informacja na temat rolnictwa ekologicznego w Wielkopolsce oraz żywa dyskusja wokół tego tematu zdominowały czerwcowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z przekazanych radnym informacji wynika, że w naszym regionie istnieje około pół tysiąca gospodarstw ekologicznych. To niewiele, zważywszy na skalę rozwoju rolnictwa w Wielkopolsce i na fakt, że w całym kraju takich gospodarstw funkcjonuje kilkanaście tysięcy. A i tak Polsce daleko w tej dziedzinie do najlepszych - europejski rynek więcej
 
Informacja na temat rolnictwa ekologicznego w Wielkopolsce oraz żywa dyskusja wokół tego tematu zdominowały czerwcowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z przekazanych radnym informacji wynika, że w naszym regionie istnieje około pół tysiąca gospodarstw ekologicznych. To niewiele, zważywszy na skalę rozwoju rolnictwa w Wielkopolsce i na fakt, że w całym kraju takich gospodarstw funkcjonuje kilkanaście tysięcy. A i tak Polsce daleko w tej dziedzinie do najlepszych - europejski rynek więcej
 
Podczas czerwcowego posiedzenia komisji radni zapoznali się z okresową informacją o stanie wdrażania projektów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. O postępie w wydawaniu tych środków z Unii Europejskiej oraz o "wąskich gardłach" wstrzymujących realizację części projektów (w tym zwłaszcza duzych infrastrukturalnych) mówił zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Radosław Krawczykowski. Jak podkreślił, najważniejsza jest jakość realizowanych zadań i efekt końcowy. Różne statystyki mogą być mylące, czego dowodem fakt, że w jednej więcej
 
Nie ma wystarczających uzasadnień ekonomicznych, aby rekomendować sejmikowi podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie akcji lub udziału po komercjalizacji przez Ministerstwo Skarbu Państwa poznańskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej. Taką konkluzją kończy się szczegółowa analiza przygotowana przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego, która odnosi się do propozycji przejęcia PKS, zgłoszonej na początku roku przez część wojewódzkich radnych. Jednym z argumentów, zawartym w przyjętym przez komisję dokumencie, jest konieczność poniesienia w najbliższych latach więcej
 
Radni wysłuchali informacji na temat stanu przygotowania do międzynarodowej konferencji dotyczącej zmian klimatycznych i ochrony klimatu organizowanej przez samorząd województwa wraz z przedstawicielami ministerstwa środowiska Dolnej Saksonii. W tym roku konferencja ma mieć charakter warsztatów roboczych w postaci panelu ekspertów. Na organizację konferencji przeznaczonych zostanie 100 tys. zł po stronie polskiej oraz 6 tys. euro po stronie niemieckiej. Radni opiniowali także wniosek dotyczący zmian w planie dochodów i wydatków budżetu więcej
 
Radni wysłuchali informacji na temat stanu przygotowania do międzynarodowej konferencji dotyczącej zmian klimatycznych i ochrony klimatu organizowanej przez samorząd województwa wraz z przedstawicielami ministerstwa środowiska Dolnej Saksonii. W tym roku konferencja ma mieć charakter warsztatów roboczych w postaci panelu ekspertów. Na organizację konferencji przeznaczonych zostanie 100 tys. zł po stronie polskiej oraz 6 tys. euro po stronie niemieckiej. Radni opiniowali także wniosek dotyczący zmian w planie dochodów i wydatków budżetu więcej
 
Radni wysłuchali informacji z działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który zgodnie z ustawą kompetencyjną 1 sierpnia przejdzie pod skrzydła samorządu województwa. Aktywność WODR opiera się na doradztwie mieszkańcom wsi, organizacjom rolników, a także samorządom. Poza tym ośrodek organizuje szkolenia, wyjazdy, targi, dożynki, a także programy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Komisja zapoznała się także z planem wydatków programu pomocy samorządom gminnym. Departament Rolnictwa przeznaczył na ten cel 250 tys. zł. Program zainicjowano więcej
 
Radni wysłuchali informacji z działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który zgodnie z ustawą kompetencyjną 1 sierpnia przejdzie pod skrzydła samorządu województwa. Aktywność WODR opiera się na doradztwie mieszkańcom wsi, organizacjom rolników, a także samorządom. Poza tym ośrodek organizuje szkolenia, wyjazdy, targi, dożynki, a także programy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Komisja zapoznała się także z planem wydatków programu pomocy samorządom gminnym. Departament Rolnictwa przeznaczył na ten cel 250 tys. zł. Program zainicjowano więcej
 
Komisja zwróciła się do Departamentu Zdrowia i przeciwdziałania Uzależnieniom UMWW o wystosowanie oficjalnego zapytania do Narodowego Funduszu Zdrowia, czy zamierza zapłacić szpitalom za tegoroczne tak zwane nadwykonania. Jak argumentowała radna Elżbieta Barys, szpitale już stają przed dylematem: czy odsyłać pacjentów, czy świadomie godzić się na zadłużanie placówki? Wniosek padł przy okazji dyskusji nad oceną restrukturyzacji szpitali podległych samorządowi województwa i ich sytuacją finansową. Komisja poprosiła departament o przygotowanie obszerniejszej analizy omawianego więcej
 
Komisja zwróciła się do Departamentu Zdrowia i przeciwdziałania Uzależnieniom UMWW o wystosowanie oficjalnego zapytania do Narodowego Funduszu Zdrowia, czy zamierza zapłacić szpitalom za tegoroczne tak zwane nadwykonania. Jak argumentowała radna Elżbieta Barys, szpitale już stają przed dylematem: czy odsyłać pacjentów, czy świadomie godzić się na zadłużanie placówki? Wniosek padł przy okazji dyskusji nad oceną restrukturyzacji szpitali podległych samorządowi województwa i ich sytuacją finansową. Komisja poprosiła departament o przygotowanie obszerniejszej analizy omawianego więcej
 
Podział nadwyżki, uzyskanej w ubiegłorocznym budżecie, był najważniejszą kwestią podjętą podczas sesji sejmiku w dniu 25 maja. W kasie z budżetu za rok 2008 pozostało ponad 74,3 mln zł. Jednakże duża część tej sumy – 62,75 mln zł – została przeznaczona na pokrycie deficytu w budżecie w obecnym roku. Z pozostałych ponad 11 milionów, 1,1 mln przeznaczono na uregulowanie zobowiązań powstałych w 2008 r. Reszta – przeszło 10 mln zł – więcej
 
Radni wizytowali Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, gdzie zapoznali się z głównymi problemami funkcjonowania i rozwoju tej największej placówki leczniczej w Wielkopolsce. Koniński szpital w ubiegłym roku udzielił pomocy ponad 39 tysiącom pacjentów, a wartość wszystkich świadczeń kontraktowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia przekroczyła 115 mln zł. Ze względu na ubiegłoroczny ujemny wynik bilansowy radni podkreślali jednak konieczność dyscyplinowania finansów szpitala. W tym roku, po 27 latach od rozpoczęcia inwestycji, definitywnie zakończy więcej
 
Podział nadwyżki, uzyskanej w ubiegłorocznym budżecie, był najważniejszą kwestią podjętą podczas sesji sejmiku w dniu 25 maja. W kasie z budżetu za rok 2008 pozostało ponad 74,3 mln zł. Jednakże duża część tej sumy – 62,75 mln zł – została przeznaczona na pokrycie deficytu w budżecie w obecnym roku. Z pozostałych ponad 11 milionów, 1,1 mln przeznaczono na uregulowanie zobowiązań powstałych w 2008 r. Reszta – przeszło 10 mln zł więcej
 
Radni wizytowali Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, gdzie zapoznali się z głównymi problemami funkcjonowania i rozwoju tej największej placówki leczniczej w Wielkopolsce. Koniński szpital w ubiegłym roku udzielił pomocy ponad 39 tysiącom pacjentów, a wartość wszystkich świadczeń kontraktowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia przekroczyła 115 mln zł. Ze względu na ubiegłoroczny ujemny wynik bilansowy radni podkreślali jednak konieczność dyscyplinowania finansów szpitala. W tym roku, po 27 latach od rozpoczęcia inwestycji, definitywnie zakończy więcej
 
Problemy związane z utrzymaniem bazy sportu wyczynowego w Wielkopolsce, realizacja programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego to główne tematy wyjazdowego posiedzenia komisji, które odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym KS Posnania w Łężeczkach. Ośrodek położony 60 km od Poznania nad Jeziorem Chrzypsko Wielkie stanowi bazę treningową wielkopolskich kajakarzy, dysponuje basenem, salą gimnastyczną oraz doskonałym zapleczem odnowy biologicznej. Służy także wędkarzom i turystom więcej
 
Głównym tematem wyjazdowego posiedzenia komisji było funkcjonowanie Muzeum w Lewkowie – Oddziału Muzeum Okręgowego w Kaliszu. Pałac w Lewkowie położony jest 4 km od Ostrowa Wielkopolskiego. Czynna jest tam stała ekspozycja zabytkowych wnętrz z początku XVIII w. Radni zapoznali się z projektem konserwacji i modernizacji zespołu, o którego dofinansowanie z funduszy europejskich ubiega się muzeum. O bieżących sprawach związanych m.in. z realizacją inwestycji w Muzeum Pierwszych Piastów na Ostrowie Lednickim więcej
 

« Poprzedni 1 ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 Następny »