Aktualności Sejmiku i Urzędu


W dniach 4-8 września br. oficjalna delegacja Województwa Wielkopolskiego przebywała z wizytą na Ukrainie. W skład delegacji wchodzili radni Komisji Kultury (m.in. Przewodniczący Sejmiku Lech Dymarski i Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak) oraz przedstawiciele Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Głównym celem wizyty był udział w obchodach 200. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu (Obwód Tarnopolski). W uroczystościach uczestniczyli m.in. wiceministrowie kultury Polski i Ukrainy, przedstawiciele władz Obwodu Tarnopolskiego oraz Krzemieńca. więcej
 
Radni pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu województwa w pierwszym półroczu w działach kultura fizyczna i sport oraz turystyka, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Przyjęto także opinię w sprawie projektowanych zmian w planie finansowym na bieżący rok związanych m.in. z realizacją programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. W ramach tego programu realizowanych jest aktualnie w Wielkopolsce 100 inwestycji. Około 30 proc. z nich, w wyniku oszczędności przetargowych, uda się wykonać poniżej szacowanych więcej
 
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt powołania przez województwo spółki mającej zajmować się kolejowymi przewozami pasażerskimi w regionie. O powstaniu Kolei Wielkopolskich mówiono od lat. Projekt wstrzymała koncepcja rządu polegająca na usamorządowieniu spółki PKP Przewozy Regionalne. Wielkopolska objęła w niej 9,7 proc. udziałów. Ponieważ jednak wprowadzanie koncepcji usamodzielnienia regionalnych oddziałów tej samorządowej spółki uległy zahamowaniu, powstał projekt utworzenia przez województwo własnego podmiotu. Podczas wrześniowego posiedzenia komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu województwa w I więcej
 
Radni wysłuchali informacji o wykonaniu budżetu województwa w pierwszym półroczu 2009 i przyjęli pozytywną opinię dotyczącą realizacji planu finansowego w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Komisja, również pozytywnie, zaopiniowała projekty zmian w bieżącym planie dochodów i wydatków województwa związane m.in. z funkcjonowaniem Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Parków Krajobrazowych ,,Zielone Szkoły”, które, w wyniku zmian organizacyjnych i podziału zadań administracji publicznej w regionie, stało się z dniem 1 sierpnia jednostką samorządu więcej
 
Radni wysłuchali informacji na temat rozdysponowania i wykorzystania dotacji rozwojowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Szczegółowo interesowali się programami związanymi ze wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw, a zwłaszcza procedurami odwoławczymi przysługującym wnioskodawcom, których projekty nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Członków komisji zapoznano także z wynikami kontroli problemowej, mającej na celu wykazanie efektów merytorycznych i finansowych zaangażowania się województwa wielkopolskiego w działalność spółek kapitałowych. W dyskusji więcej
 
Radni wysłuchali informacji na temat rozdysponowania i wykorzystania dotacji rozwojowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Szczegółowo interesowali się programami związanymi ze wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw, a zwłaszcza procedurami odwoławczymi przysługującym wnioskodawcom, których projekty nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Członków komisji zapoznano także z wynikami kontroli problemowej, mającej na celu wykazanie efektów merytorycznych i finansowych zaangażowania się województwa wielkopolskiego w działalność spółek kapitałowych. W dyskusji więcej
 
Radni wysłuchali informacji o wykonaniu budżetu województwa w pierwszym półroczu 2009 i przyjęli pozytywną opinię dotyczącą realizacji planu finansowego w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Komisja, również pozytywnie, zaopiniowała projekty zmian w bieżącym planie dochodów i wydatków województwa związane m.in. z funkcjonowaniem Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Parków Krajobrazowych ,,Zielone Szkoły”, które, w wyniku zmian organizacyjnych i podziału zadań administracji publicznej w regionie, stało się z dniem 1 sierpnia jednostką samorządu więcej
 
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt powołania przez województwo spółki mającej zajmować się kolejowymi przewozami pasażerskimi w regionie. O powstaniu Kolei Wielkopolskich mówiono od lat. Projekt wstrzymała koncepcja rządu polegająca na usamorządowieniu spółki PKP Przewozy Regionalne. Wielkopolska objęła w niej 9,7 proc. udziałów. Ponieważ jednak wprowadzanie koncepcji usamodzielnienia regionalnych oddziałów tej samorządowej spółki uległy zahamowaniu, powstał projekt utworzenia przez województwo własnego podmiotu. Podczas wrześniowego posiedzenia komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu województwa w I więcej
 
Radni pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu województwa w pierwszym półroczu w działach kultura fizyczna i sport oraz turystyka, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Przyjęto także opinię w sprawie projektowanych zmian w planie finansowym na bieżący rok związanych m.in. z realizacją programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. W ramach tego programu realizowanych jest aktualnie w Wielkopolsce 100 inwestycji. Około 30 proc. z nich, w wyniku oszczędności przetargowych, uda się wykonać poniżej szacowanych więcej
 
Radni gościli w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, które obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia. Należy do największych muzeów na otwartej przestrzeni w Polsce. Opiekuje się ważniejszymi obiektami dziedzictwa pierwszych Piastów – ruinami palatium na wyspie Jeziora Lednickiego, grodami w Gieczu oraz w Grzybowie pod Wrześnią. Od 1973 r. w ramach muzeum funkcjonuje Park Etnograficzny w Dziekanowicach. O wydarzeniach związanych z obchodami 40-lecia muzeum, perspektywach jego rozwoju i planowanych inwestycjach więcej
 
Radni gościli w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, które obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia. Należy do największych muzeów na otwartej przestrzeni w Polsce. Opiekuje się ważniejszymi obiektami dziedzictwa pierwszych Piastów – ruinami palatium na wyspie Jeziora Lednickiego, grodami w Gieczu oraz w Grzybowie pod Wrześnią. Od 1973 r. w ramach muzeum funkcjonuje Park Etnograficzny w Dziekanowicach. O wydarzeniach związanych z obchodami 40-lecia muzeum, perspektywach jego rozwoju i planowanych inwestycjach więcej
 
Sejmik, na swej nadzwyczajnej sesji, podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej czterem wielkopolskim powiatom, które ucierpiały w wyniku lipcowej nawałnicy. Województwo przekaże łącznie 2 mln zł powiatom: gostyńskiemu, krotoszyńskiemu, rawickiemu i pleszewskiemu. Według Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu są to powiaty najbardziej dotknięte burzą, która przeszła nad naszym regionem 23 lipca. Decyzja ta związana była z modyfikacją budżetu województwa na rok 2009. Sejmik zobowiązał się także do udzielania pomocy finansowej Poznaniowi więcej
 
Sejmik, na swej nadzwyczajnej sesji, podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej czterem wielkopolskim powiatom, które ucierpiały w wyniku lipcowej nawałnicy. Województwo przekaże łącznie 2 mln zł powiatom: gostyńskiemu, krotoszyńskiemu, rawickiemu i pleszewskiemu. Według Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu są to powiaty najbardziej dotknięte burzą, która przeszła nad naszym regionem 23 lipca. Decyzja ta związana była z modyfikacją budżetu województwa na rok 2009. Sejmik zobowiązał się także do udzielania pomocy finansowej Poznaniowi więcej
 
Radni zdecydowali o kolejnych zmianach w budżecie. Jedna z nich dotyczyła utworzenia jeszcze w tym roku Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie. Nowa jednostka ma powstać w nieruchomości należącej do samorządu województwa. Centrum będzie się zajmować organizowaniem turnusów dla uczniów podstawówek i gimnazjów w trakcie roku szkolnego, w ramach których realizowane będą programy edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień wśród młodzieży. Sejmik powołał spółkę akcyjną o nazwie Wielkopolska Sieć więcej
 
Radni zdecydowali o kolejnych zmianach w budżecie. Jedna z nich dotyczyła utworzenia jeszcze w tym roku Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie. Nowa jednostka ma powstać w nieruchomości należącej do samorządu województwa. Centrum będzie się zajmować organizowaniem turnusów dla uczniów podstawówek i gimnazjów w trakcie roku szkolnego, w ramach których realizowane będą programy edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień wśród młodzieży. Sejmik powołał spółkę akcyjną o nazwie Wielkopolska Sieć więcej
 
Komisja rozpoczęła się od wystąpienia wójta gminy Stare Miasto Ryszarda Nawrockiego, który przedstawił prośbę o udzielenie jego samorządowi dotacji na budowę przedszkola. Koszt budowy wynosi 3,5 mln zł. Wójt jest w stanie pokryć 40 procent wydatków. Zarząd województwa odrzucił wniosek ze względu na to, iż takie dotacje nie należą do jego kompetencji. Radni poprosili o przedstawienie na następnej komisji danych na temat liczby przedszkoli i zapotrzebowania na nie w gminie więcej
 
Komisja zapoznała się z argumentami przedstawicieli Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów oraz Wielkopolskiego Centrum Onkologii w sprawie przejęcia budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 24 w Poznaniu. Obie jednostki są zainteresowane wykorzystaniem budowli do swoich celów, lecz to radni mają zadecydować, komu ona przypadnie. Sam budynek, w koncepcjach przedstawionych na komisji, ma spełniać rolę hotelu dla pacjentów spoza Poznania, którzy w ten sposób nie musieliby często przyjeżdżać na leczenie do stolicy więcej
 
Komisja zaopiniowała pozytywnie uchwałę zmieniającą budżet województwa. Nowości dotyczą m.in. spłat pożyczek Wojewódzkiego Urzędu Pracy (kwota 2,1 mln zł), Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie (239 tys. zł), czy wydatków na remonty chodników i dróg (1,88 mln zł). Jednocześnie radni nie podjęli decyzji w sprawie dwóch autopoprawek mówiących o utworzeniu Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Narkomanii w Rogoźnie oraz dotacji dla PKP Przewozy Regionalne. Komisja zaopiniowała pozytywnie umorzenie wierzytelności wobec najemcy więcej
 
Komisja zaopiniowała pozytywnie uchwałę zmieniającą budżet województwa. Nowości dotyczą m.in. spłat pożyczek Wojewódzkiego Urzędu Pracy (kwota 2,1 mln zł), Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie (239 tys. zł), czy wydatków na remonty chodników i dróg (1,88 mln zł). Jednocześnie radni nie podjęli decyzji w sprawie dwóch autopoprawek mówiących o utworzeniu Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Narkomanii w Rogoźnie oraz dotacji dla PKP Przewozy Regionalne. Komisja zaopiniowała pozytywnie umorzenie wierzytelności wobec najemcy więcej
 
Komisja zapoznała się z argumentami przedstawicieli Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów oraz Wielkopolskiego Centrum Onkologii w sprawie przejęcia budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 24 w Poznaniu. Obie jednostki są zainteresowane wykorzystaniem budowli do swoich celów, lecz to radni mają zadecydować, komu ona przypadnie. Sam budynek, w koncepcjach przedstawionych na komisji, ma spełniać rolę hotelu dla pacjentów spoza Poznania, którzy w ten sposób nie musieliby często przyjeżdżać na leczenie do stolicy więcej
 

« Poprzedni 1 ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... 198 Następny »