AktualnościW dniach 14 - 15  kwietnia tego roku w Poznaniu  obradowało XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP. Gościem spotkania był Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wiceprezes Zarządu Związku Województw RP. W zgromadzeniu uczestniczyło kilkuset wójtów i burmistrzów z całej Polski. Spotkanie  było okazją do dyskusji, wyrażenia opinii i przedstawienia rozwiązań problemów gmin wiejskich. W wystąpieniu Marszałek Woźniak odniósł się do swojego doświadczenia w samorządzie gminnym  i  zaakcentował zrozumienie dla potrzeb gmin więcej
 

Podobnie jak w ubiegłym roku, Wielkopolanie odpowiadając na apel Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, licznie przybyli na obchody 71. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i masowej zsyłki Polaków na Sybir.    Na zamkowym skwerze, Pod Pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru, gdzie odbyła się oficjalna część obchodów, Marszałek Marek Woźniak - gospodarz uroczystości - powiedział do zgromadzonych:     Pod pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru, w 71. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, oddajemy dziś hołd wszystkim, których reżim bolszewicki skazał więcej
 

W dniach 11 – 12 kwietnia 2011 roku w Wenecji, Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący delegacji polskiej do Komitetu Regionów w Brukseli (KR)  uczestniczył w posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej i Społecznej (ECOS) oraz seminarium „Silniejsi razem. Wkład władz lokalnych i regionalnych w inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu”. Pełne wykorzystanie potencjału strategii „Europa 2020” i gospodarki europejskiej zależy w dużym stopniu od zaangażowania władz lokalnych i regionalnych. więcej
 

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego był gościem XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Podczas spotkania, które odbyło się 9 kwietnia 2011 roku, Marszałek wręczył Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Decyzją Kapituły Odznaki zostały przyznane prof. dr hab. n. med. Jackowi Wachowiakowi – Kierownikowi Katedry Pediatrii oraz Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, dr. n. med. Stanisławowi Kawczyńskiemu – Ordynatorowi Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii więcej
 

11 kwietnia odbył się finał VII edycji Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, nad którą patronat honorowy objął Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. W uroczystości wręczenia nagród laureatom udział wziął Wicemarszałek Leszek Wojtasiak. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wraz z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Poznaniu jest współorganizatorem Olimpiady. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Województwa Wielkopolskiego i ma na celu propagowanie wiedzy konsumenckiej wśród młodzieży.   więcej
 

9 kwietnia 2011 roku w Domu Żołnierza LOK w Poznaniu Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył czterem działaczom Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Uroczystość odbyła się podczas V Krajowego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.  Kapituła Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” nadała działaczom Towarzystwa odznaczania za szczególną działalność na rzecz upowszechniania wiedzy i kultywowania pamięci o Powstaniu Wielkopolskim. Wyróżnionymi działaczami są: więcej
 

8 kwietnia 2011 roku w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył nagrody i stypendia w dziedzinie kultury. Uroczystość była preludium do koncertu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod mistrzowską batutą Christophera Hogwooda. Nagrody Marszałka przyznane zostały już po raz dziewiąty, natomiast stypendia po raz siódmy. Wśród tegorocznych laureatów znajdujemy m.in. aktorów, muzyków, ludzi pióra, a także kulturoznawców i absolwentów Uniwersytetu Artystycznego. To szczególna forma mecenatu Samorządu więcej
 

8 kwietnia tego roku w Szczecinie odbyło się spotkanie konsultacyjno – prezentacyjne, zorganizowane przez zarząd spółki ENEA Operator. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele samorządów wojewódzkich z Polski północno – zachodniej. Wielkopolskę reprezentował Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak. Tematem spotkania były m.in. plany rozwoju spółki i kwestie związane z prowadzeniem inwestycji infrastrukturalnych, w szczególności budowa linii wysokiego napięcia. Podczas konsultacji rozmawiano także o działaniach samorządu wynikających ze znowelizowanego Prawa energetycznego i ich możliwej korelacji więcej
 

Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego był gościem uroczystości otwarcia nowoczesnego Centrum Wykładowo - Dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, którego budowę sfinansowano m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Nowa placówka edukacyjna posiada aulę na 650 miejsc z systemem tłumaczeń symultanicznych, sale dydaktyczne oraz laboratoria wyposażone w nowej generacji sprzęt do nauki fizjoterapii, biochemii i anatomii. Budowa Centrum kosztowała ponad 14,8 mln zł, z czego ponad 6,5 mln zł więcej
 

7 kwietnia odbyło spotkanie z udziałem Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który przyjechał do Poznania na zaproszenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Tematem rozmów była bieżąca sytuacja w rolnictwie oraz perspektywy założeń przyszłej polityki rolnej Unii Europejskiej. W spotkaniu udział wzięli m.in. Lech Dymarski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Wojewoda Piotr Florek, Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, Krzysztof Grabowski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Czesław Cieślak - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi więcej
 

4 kwietnia Krzysztof Grabowski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wręczył Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” pracownikom  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu (WIORiN). Uroczystość odbyła się podczas konferencji na temat znaczenia systemów zarządzania jakością w działalności Inspektoratu. Decyzją Kapituły, Odznaki Honorowe zostały wręczone dr Ewie Konys – Zastępcy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu,  Stanisławowi Brożeniukowi – Kierownikowi Oddziału w Poznaniu WIORiN, Mirosławowi więcej
 

Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie gościem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Tematem spotkania, które odbędzie się 7 kwietnia 2011 roku o godz. 10.00 w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Henryka Wieniawskiego 17/19, będzie bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w kontekście założeń przyszłej polityki rolnej w Unii Europejskiej. więcej
 

3 kwietnia br. Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wziął udział w Wiosennych Targach Rolniczo – Spożywczych w Marszewie koło Pleszewa. Organizatorem targów, które honorowym patronatem objął Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Podczas targów zaprezentowało się ponad 170 wystawców. Zwiedzający mogli zapoznać się z ofertą hodowców i producentów rolnych, firm świadczących specjalistyczne usługi dla produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także producentów wyposażenia gospodarstw i obiektów inwentarskich. więcej
 

Począwszy od 2007 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego systematycznie rozwija projekt pn. GPSwielkopolska. Po publikacji w Internecie bezpłatnych śladów GPS (tzw. tracków) Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych, Mapie GPSwielkopolska oraz mobilnym przewodniku po Szlaku Piastowskim i Trasie Kórnickiej dla kierowców, przyszła kolej na produkty dla posiadaczy telefonów komórkowych wyposażonych w moduł GPS – zarówno tych tradycyjnych, jak i coraz popularniejszych smartfonów. NaviWay - Szlak Cysterski służy do zwiedzania pocysterskich obiektów zlokalizowanych na więcej
 

Marszałek Marek Woźniak na forum europejskim apeluje o zwrócenie uwagi na potrzeby naszej części kontynentu w zakresie nadganiania zapóźnień w rozwoju infrastruktury transportowej. Tylko w ramach WRPO na lata 2007-2013 na podniesienie jakości infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej oraz transportu zbiorowego w Wielkopolsce już wydaliśmy lub wydamy w sumie ponad 400 milionów euro unijnej pomocy. Co zrobić, by w kolejnych latach, w nowej perspektywie finansowej UE tych środków dla nas nie zabrakło? więcej
 

29 marca 2011 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia trybu przetargu nieograniczonego, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu".  Ogłoszenie w tej sprawie zostanie opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w najbliższych dniach. Informacja o wyżej wymienionym postępowaniu więcej
 

30 marca 2011 w Urzędzie Marszałkowskich Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wręczył kolejnym podmiotom certyfikaty przynależności do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska. Uroczystość  rozpoczęła się od powitania gości i słowa wstępnego Krzysztofa Grabowskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Następnie Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Beer  krótko scharakteryzował  nowych członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska. Po prezentacji  wręczono certyfikaty członkowskie oraz tabliczki z logo sieci. Wśród nowych członków więcej
 

Marszałek Marek Woźniak, który jest szefem polskiej delegacji do Komitetu Regionów i jego Wiceprzewodniczącym, weźmie udział w 89. sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli. 30 marca będzie również uczestniczył w Forum „Perspektywy Europejskiej Polityki Transportowej i sieci TEN-T, a dzień później w spotkaniu grupy roboczej Europejskiej Partii Ludowej dla Strategii Europa 2020. Kiedy na początku lata tego roku Komisja Europejska ujawni swoje plany budżetowe na okres po 2013 r., gra więcej
 

« Poprzedni 1 ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... 157 Następny »