AktualnościZakończył się I etap konkursu ReVita Wielkopolsko, zainicjowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, którego celem jest wsparcie i promocja inicjatyw dążących do nadania nowych funkcji zdegradowanym obiektom nieczynnej obecnie infrastruktury postindustrialnej i powojskowej leżących w granicach administracyjnych Województwa Wielkopolskiego. W kolejnym etapie rywalizować będzie ze sobą 5 wielkopolskich obiektów, które Kapituła Konkursu wybrała spośród 25 zgłoszonych. Są to: 1.    Fort IA Boyen - Poznań 2.    Zespół budynków kolejowych - Piła 3.    Wieża ciśnień – więcej
 

Na zaproszenie przewodniczącej włoskiego regionu Umbria, Marini Catiuscia, 29 kwietnia odbyło się w Perugii seminarium Komitetu Regionów zatytułowane „Nowe wskaźniki: pomiar postępu w polityce spójności”, zorganizowane przez Komisję Polityki Spójności Terytorialnej (COTER). W obradach wziął udział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. W jaki sposób prowadzone w ciągu ostatnich dziesięciu lat, szeroko zakrojone badania poświęcone nowym sposobom mierzenia postępu i dobrobytu społeczeństwa mogą być zastosowane do Polityki Spójności UE, w ramach celu więcej
 

Zapraszamy dziennikarzy redakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych do udziału w XII Konkursie Dziennikarskim o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod hasłem: „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska”. Tematem tegorocznej edycji jest wolontariat. Czekamy na prace, które ukazują różnorodność działań wolontariuszy, także ich efekty w wielu obszarach życia społecznego. Konkurs służyć ma wzmocnieniu świadomości społecznej i wiedzy na temat wolontariatu. Zależy nam na inspiracji Wielkopolan do podejmowania różnych form aktywności obywatelskiej. więcej
 

W Poniedziałek Wielkanocny, 25 kwietnia Marszałek Marek Woźniak wziął udział w uroczystościach odpustowych w Gnieźnie ku czci Św. Wojciecha – patrona Polski i Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Tego dnia u stóp katedry, przy wyniesionych relikwiach Św. Wojciecha, sprawowana była uroczysta Suma Odpustowa pod przewodnictwem ks. Kardynała Stanisława Dziwisza.  Tegoroczne uroczystości świętowojciechowe, w związku ze zbliżającą się beatyfikacją Papieża Jana Pawła II, były zwieńczeniem duchowego przygotowania do tego wydarzenia. Udział w nich wzięli kardynałowie, więcej
 

Znamy już projekty nominowane w IV edycji konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Kapituła konkursu, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wybrała 21 najciekawszych projektów w siedmiu kategoriach. Ostatecznych zwycięzców poznamy 5 maja 2011 roku w trakcie gali inaugurującej IV Forum Funduszy Europejskich w Warszawie. To już czwarta edycja konkursu „Polska Pięknieje”. Spośród złożonych wniosków Kapituła wybrała projekty, które w istotny sposób przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i kulturalnej więcej
 

20 kwietnia tego roku w Sali Sesyjnej WUW przy Al. Niepodległości 16/18 odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy przedstawicieli członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (SGiPW). Gośćmi spotkania byli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek. Podczas posiedzenia odbyły się wybory nowego przewodniczącego oraz członków zarządu na nową, 4 – letnią  kadencję. Przewodniczącym SGiPW został Jacek Gursz, burmistrz Chodzieży. W swoim wystąpieniu Marszałek Marek Woźniak podkreślił, jak więcej
 

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w konsultacjach społecznych, których organizatorem było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wraz z Kancelarią Prezydenta RP, w ramach Forum Debaty Publicznej - Samorząd Terytorialny dla Polski. Spotkanie, które odbyło się 19 kwietnia br. w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, poprzedził briefing prasowy z udziałem m.in. Olgierda Dziekońskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP i Marszałka Marka Woźniaka. Tematem dyskusji, do której zaproszeni więcej
 

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego otworzy dziś konferencję pod tytułem "Ekonomia Społeczna Osób Niepełnosprawnych" o godz. 10.30 w Sali Sesyjnej WUW przy Al. Niepodległości 16/18. Projekt realizuje Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa, a jego partnerem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. W załączeniu znajdą Państwo program konferencji i opis projektu. Kilkugodzinne spotkanie będzie okazją do rozmowy na temat m.in. dostosowania instrumentów ekonomii społecznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, także więcej
 

Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego 16 kwietnia tego roku w Kaliszu wziął udział w uroczystościach upamiętniających 71. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Uczestniczył w modlitwie oraz odświętnym apelu w ogrójcu kaliskiego kościoła Ojców Jezuitów. Na dziedzińcu kościoła znajduje się pomnik upamiętniający męczeństwo wielu kaliszan i mieszkańców okolicy – ofiar Golgoty Wschodu, pod którym zgromadzili się m. in. oficerowie Wojska Polskiego i przedstawiciele policji, funkcjonariusze więziennictwa, młodzież ze sztandarami, kombatanci oraz przedstawiciele rodzin więcej
 

Witając uczestników dzisiejszego spotkania inaugurującego projekt Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych, Marszałek Marek Woźniak nawiązał do spotkania, w którym wziął udział dziś z rana,  a które dotyczyło konsultacji społecznych w ramach Forum Debaty Publicznej. Dyskusja toczyła się wokół projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym. To, jak powiedział, wpisuje się znacząco w budowę społeczeństwa obywatelskiego. Projekt realizuje Fundacja im. Królowej Polski Świętej Jadwigi, partnerem projektu jest Regionalny Ośrodek więcej
 

20 kwietnia tego roku o godz. 10.00. w Sali Sesyjnej WUW przy Al. Niepodległości 16/18 odbędzie się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy przedstawicieli członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (SGiPW). W obradach weźmie udział Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Podczas posiedzenia odbędą się m.in. wybory nowego przewodniczącego Stowarzyszenia oraz członków jego zarządu na nową kadencję, a także uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Lider wśród aktywnych” . Wyróżnienia otrzymają gmina oraz powiat, których więcej
 

16 kwietnia 2011 roku w studiu TVP Poznań odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w konkursie „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”. Nagrodę główną - 30 tysięcy złotych i statuetkę wręczył przedstawicielom zwycięskiego powiatu średzkiego Marszałek Marek Woźniak. Konkurs zorganizowany był przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Telewizję Polską S.A. oddział w Poznaniu. Marszałek Marek Woźniak  podczas swojego wystąpienia powiedział: „Nasz pierwszy konkurs 'Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych' miał zaprezentować to, co więcej
 

18 kwietnia Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego spotkał się z delegacją ukraińską – uczestnikami szkolenia w ramach projektu „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Obwodu Tarnopolskiego”. Projekt ten - decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych - otrzymał dotację na realizację w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2011. Jego celem jest podniesienie kwalifikacji przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, pracowników administracji obwodu, a także przedsiębiorców. Dzięki zdobytemu know-how zwiększą się szanse i skuteczność regionu w zdobywaniu nowych inwestorów więcej
 

17 kwietnia w Kaliszu Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wziął udział w uroczystym zakończeniu ostatniego, V etapu  XXVI Ogólnopolskiego Wyścigu Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2011, który honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. na zakończenie wyścigu Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wręczył puchar najlepszemu zawodnikowi z Wielkopolski. Nagrodę otrzymał Mateusz Nowak z KTK Kalisz, który zwyciężył w klasyfikacji punktowej i najlepszego Wielkopolanina.  Wyścig odbył się w dniach więcej
 

17 kwietnia 2011 roku na poznańskiej Cytadeli, Marszałek Marek Woźniak wręczył ufundowaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego kulbakę żołnierską - pierwszą nagrodę Zawodów Militari, obywających się w ramach Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich – Dni Ułana 2011.  Niedzielne wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej – Pani Poznania (kościół OO. Franciszkanów Konwentualnych, ul. Franciszkańska 2). Po niej nastąpiło złożenie kwiatów pod Pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich więcej
 

„Dzień dobry sztuko” – pod takim hasłem przebiegały Konfrontacje Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Województwa Wielkopolskiego. Finałowe spotkanie, podczas którego swoje spektakle zaprezentowały teatralne formacje młodych artystów z całej Wielkopolski odbyło się 15 kwietnia br. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie przy ul. Poziomkowej 11. Wziął w nim udział Marszałek Marek Woźniak, który jest honorowym patronem tego artystycznego przedsięwzięcia. Projekt, przy finansowym wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, prowadzą wspólnie Ośrodek więcej
 

W poniedziałek 18 kwietnia 2011 roku w Sali Sesyjnej WUW przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu odbyła się VI Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/46/11 SWW z dn. 21 lutego 2011r w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011. 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/45/11 SWW z dn. 21 lutego 2011r w sprawie: Wieloletniej Prognozy więcej
 

16 kwietnia 2011 roku o godz. 10.00 w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu przy ul. Śniadeckich   54/58 był się  się Etap Wojewódzki XXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, nad którym honorowy patronat objął Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Największą wiedzą z zakresu ochrony środowiska w ramach sobotnich zmagań wykazali się: Małgorzata Kolicka z Zespołu Szkół Nr 1 im. Ks. Piotra Skargi w Szamotułach - I miejsce, Aleksandra Bójko z II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w więcej
 

18 kwietnia o godzinie 9.30 w Sali im. K. Marcinkowskiego WUW przy al. Niepodległości 18 (I piętro) Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego spotka się z delegacją ukraińską – uczestnikami szkolenia w ramach projektu „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Obwodu Tarnopolskiego”. Decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego otrzymał dotację na realizację projektu zgłoszonego w konkursie Polska Pomoc Rozwojowa 2011. Jego celem jest podniesienie kwalifikacji przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, pracowników administracji obwodu, więcej
 

 16 kwietnia 2011 roku, o godzinie 17.45, na antenie TVP Poznań rozpocznie się transmisja gali, podczas której poznamy laureata Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w konkursie „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”. Konkurs organizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Telewizję Polską S.A. oddział w Poznaniu. Nagrodę główną - 30 tysięcy złotych wręczy przedstawicielom zwycięskiego powiatu Marszałek Marek Woźniak.   Celem pierwszej edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” jest wyróżnienie najbardziej skutecznych działań, realizowanych przez więcej
 

« Poprzedni 1 ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... 157 Następny »