Aktualności GospodarczeUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedłuża nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Nowoczesne Technologie Medyczne”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Nowoczesne Technologie Medyczne”. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaplanował w ramach Inteligentnej więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedłuża nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Rozwój oparty na ICT”. Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedłuża nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Nowoczesne Technologie Medyczne”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z  rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Nowoczesne Technologie Medyczne”. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaplanował w ramach Inteligentnej więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedłuża nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Urząd Marszałkowski więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Rozwój oparty na ICT”. Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Przemysł Jutra”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Przemysł Jutra”. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Przemysł więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Nowoczesne Technologie Medyczne”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Nowoczesne Technologie Medyczne”. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaplanował w ramach Inteligentnej więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Urząd Marszałkowski więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z  rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.Urząd więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw  na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Przemysł jutra”.Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z  rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Przemysł jutra”.Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Przemysł jutra” udział więcej
 

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przekazuje informacje otrzymane z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP o trzech wydarzeniach gospodarczo-politycznych, udziałem w których mogą być zainteresowane podmioty szukające możliwości dotarcia do potencjalnych kooperantów z Indii oraz krajów Zatoki Perskiej. Wspomniane wydarzenia to:- Vibrant Gujarat Global Summit (Indie, stan Gujarat, miasto Gandhinagar, 10-13.01.2017)- Bengal Global Business Summit (Indie, stan Bengal Zachodni, miasto Kalkuta,20-21.01.2017)- UE-GCC Business Forum (Arabia Saudyjska, miasto Rijad, 9-10.01.2017)Vibrant Gujarat więcej
 

Ze względu na zainteresowanie ze strony firm Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza dodatkowy nabór na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach Foodex Japan, Tokio (Japonia), 7-10 marca 2017 r. wpisanych w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Dodatkowy nabór będzie trwać do 30 grudnia 2016 r. do godz. 12.00.Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 więcej
 

W dniu 7 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się VII Wielkopolskie Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej zorganizowane przez Departament Gospodarki. Blisko 60 przedstawicieli samorządów lokalnych z regionu brało udział w konferencji poświęconej efektywnej promocji inwestycyjnej. Obok prezentacji dotyczących m.in. zastosowania w swoich działaniach nowych mediów, uczestnicy mieli okazję, podczas warsztatów, zapoznać sięz praktyczną stroną budowania marki i planowania działań promocyjnych dotyczących terenów inwestycyjnych. Podczas VII Forum wręczone zostały wyróżnienia więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniuzaprasza na bezpłatny warsztat pt.: „Projektowanie przestrzeni publicznej – nowa atrakcyjna usługa dla firm w ofercie instytucji otoczenia biznesu.” Warsztat skierowany jest do przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu, które świadczą usługi doradcze na rzecz przedsiębiorstw i chcą podnieść kompetencje swoich pracowników w zakresie poszerzenia oferowanych Klientom usług. Proponujemy formę wsparcia dot. wprowadzenia do oferty IOB nowej specjalistycznej usługi doradczej/szkoleniowej w zakresie projektowania wnętrz publicznych w celu podniesienia ich więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniuzaprasza na bezpłatny warsztat pt.: „Jak opakować produkt, by wzbudzić zainteresowanie?Nowoczesne wzornictwo opakowań w ofercie IOB dla firm.” Warsztat skierowany jest do pracowników Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) z Wielkopolski i dotyczy wprowadzenia do oferty IOB nowej usługi, która ma szansę na komercjalizację jako nowy model biznesowy oparty na współpracy IOB-firma. Istotą warsztatu jest prezentacja innowacyjnych rozwiązań w obszarze projektowania opakowań. Warsztat będzie podzielony na część teoretyczną i praktyczną.Część więcej
 

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) oraz Hannover Messe zaproszają do udziału w bezpłatnym seminarium pt. „Potencjał i szanse rozwoju na rynku niemieckim – Hannover Messe jako narzędzie pozyskania rynku”. Seminarium, którego patronatem jest Ministerstwo Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, odbędzie się w dniu 1.12.2016r. w World Trade Center Poznań, ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań, sala seminaryjna nr 112. Podczas seminarium poruszone zostaną następujące zagadnienia: Hannover Messe jako szansa dla polskich przedsiębiorstw więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza na bezpłatne warsztaty pt.: „Od pomysłu do sukcesu – efektywne usługi biznesowe dla start-upów” Warsztat skierowany jest do Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) z Wielkopolski które chcą podnieść kompetencje swoich pracowników w zakresie usług doradczych związanych ze wspieraniem Start-upów i oferować tego typu usługi na rynku. Warsztat przeprowadzony zostanie przez trenerów, którzy posiadają praktyczne doświadczenie w zarządzaniu funduszem seed PPNT i inkubacji start-upów. Przygotowali oni interaktywny program więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniuzaprasza na bezpłatne warsztaty pt.: „Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez projektowanie i wdrażanie nowych usług związanychz komercjalizacją technologii”   Warsztaty skierowane są dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) ułatwiających funkcjonowanie przedsiębiorstw, wspierających biznes lub kojarzenie współpracy na linii biznes-nauka, które chcą podnieść kompetencje swoich pracowników w zakresie usług związanych z komercjalizacją nowych rozwiązań oraz oferować tego typu usługi na rynku. Proponujemy nową, specjalistyczną formę wsparcia przy przygotowaniu i wdrożeniu takich więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniuzaprasza na bezpłatne warsztaty pt.: „Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez projektowanie i sprzedaż nowych usług na bazie narzędzi ICT”   Warsztaty skierowane są dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) ułatwiających funkcjonowanie przedsiębiorstw, wspierających biznes lub kojarzenie współpracy na linii biznes-nauka, które chcą podnieść kompetencje swoich pracowników w zakresie usług związanych z komercjalizacją nowych rozwiązań oraz oferować tego typu usługi na rynku. Proponujemy nową, specjalistyczną formę wsparcia przy przygotowaniu i wdrożeniu więcej
 

8. listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się spotkanie informacyjne pt.: „Szanse dla wielkopolskich przedsiębiorstw na rynku chińskim” z udziałem ponad 40 wielkopolskich firm.Spotkanie otworzył Pan Leszek Wojtasiak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pan dr Zbigniew Niesiobędzki, Wiceprezes Polsko Chińskiej Rady Biznesu. Podczas spotkania przedstawiciele firm z Wielkopolski dowiedzieli się jakie są realia zakładania firmy w Chińskiej Republice Ludowej, w jaki sposób można transportować towary na Daleki więcej
 

« Poprzedni 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 31 Następny »