Aktualności GospodarczeUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Rozwój oparty na ICT”. Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Przemysł Jutra”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Przemysł Jutra”. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Przemysł więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Nowoczesne Technologie Medyczne”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Nowoczesne Technologie Medyczne”. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaplanował w ramach Inteligentnej więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Urząd Marszałkowski więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z  rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.Urząd więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw  na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Przemysł jutra”.Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z  rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Przemysł jutra”.Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Przemysł jutra” udział więcej
 

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przekazuje informacje otrzymane z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP o trzech wydarzeniach gospodarczo-politycznych, udziałem w których mogą być zainteresowane podmioty szukające możliwości dotarcia do potencjalnych kooperantów z Indii oraz krajów Zatoki Perskiej. Wspomniane wydarzenia to:- Vibrant Gujarat Global Summit (Indie, stan Gujarat, miasto Gandhinagar, 10-13.01.2017)- Bengal Global Business Summit (Indie, stan Bengal Zachodni, miasto Kalkuta,20-21.01.2017)- UE-GCC Business Forum (Arabia Saudyjska, miasto Rijad, 9-10.01.2017)Vibrant Gujarat więcej
 

Ze względu na zainteresowanie ze strony firm Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza dodatkowy nabór na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach Foodex Japan, Tokio (Japonia), 7-10 marca 2017 r. wpisanych w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Dodatkowy nabór będzie trwać do 30 grudnia 2016 r. do godz. 12.00.Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 więcej
 

W dniu 7 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się VII Wielkopolskie Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej zorganizowane przez Departament Gospodarki. Blisko 60 przedstawicieli samorządów lokalnych z regionu brało udział w konferencji poświęconej efektywnej promocji inwestycyjnej. Obok prezentacji dotyczących m.in. zastosowania w swoich działaniach nowych mediów, uczestnicy mieli okazję, podczas warsztatów, zapoznać sięz praktyczną stroną budowania marki i planowania działań promocyjnych dotyczących terenów inwestycyjnych. Podczas VII Forum wręczone zostały wyróżnienia więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniuzaprasza na bezpłatny warsztat pt.: „Projektowanie przestrzeni publicznej – nowa atrakcyjna usługa dla firm w ofercie instytucji otoczenia biznesu.” Warsztat skierowany jest do przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu, które świadczą usługi doradcze na rzecz przedsiębiorstw i chcą podnieść kompetencje swoich pracowników w zakresie poszerzenia oferowanych Klientom usług. Proponujemy formę wsparcia dot. wprowadzenia do oferty IOB nowej specjalistycznej usługi doradczej/szkoleniowej w zakresie projektowania wnętrz publicznych w celu podniesienia ich więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniuzaprasza na bezpłatny warsztat pt.: „Jak opakować produkt, by wzbudzić zainteresowanie?Nowoczesne wzornictwo opakowań w ofercie IOB dla firm.” Warsztat skierowany jest do pracowników Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) z Wielkopolski i dotyczy wprowadzenia do oferty IOB nowej usługi, która ma szansę na komercjalizację jako nowy model biznesowy oparty na współpracy IOB-firma. Istotą warsztatu jest prezentacja innowacyjnych rozwiązań w obszarze projektowania opakowań. Warsztat będzie podzielony na część teoretyczną i praktyczną.Część więcej
 

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) oraz Hannover Messe zaproszają do udziału w bezpłatnym seminarium pt. „Potencjał i szanse rozwoju na rynku niemieckim – Hannover Messe jako narzędzie pozyskania rynku”. Seminarium, którego patronatem jest Ministerstwo Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, odbędzie się w dniu 1.12.2016r. w World Trade Center Poznań, ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań, sala seminaryjna nr 112. Podczas seminarium poruszone zostaną następujące zagadnienia: Hannover Messe jako szansa dla polskich przedsiębiorstw więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza na bezpłatne warsztaty pt.: „Od pomysłu do sukcesu – efektywne usługi biznesowe dla start-upów” Warsztat skierowany jest do Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) z Wielkopolski które chcą podnieść kompetencje swoich pracowników w zakresie usług doradczych związanych ze wspieraniem Start-upów i oferować tego typu usługi na rynku. Warsztat przeprowadzony zostanie przez trenerów, którzy posiadają praktyczne doświadczenie w zarządzaniu funduszem seed PPNT i inkubacji start-upów. Przygotowali oni interaktywny program więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniuzaprasza na bezpłatne warsztaty pt.: „Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez projektowanie i wdrażanie nowych usług związanychz komercjalizacją technologii”   Warsztaty skierowane są dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) ułatwiających funkcjonowanie przedsiębiorstw, wspierających biznes lub kojarzenie współpracy na linii biznes-nauka, które chcą podnieść kompetencje swoich pracowników w zakresie usług związanych z komercjalizacją nowych rozwiązań oraz oferować tego typu usługi na rynku. Proponujemy nową, specjalistyczną formę wsparcia przy przygotowaniu i wdrożeniu takich więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniuzaprasza na bezpłatne warsztaty pt.: „Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez projektowanie i sprzedaż nowych usług na bazie narzędzi ICT”   Warsztaty skierowane są dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) ułatwiających funkcjonowanie przedsiębiorstw, wspierających biznes lub kojarzenie współpracy na linii biznes-nauka, które chcą podnieść kompetencje swoich pracowników w zakresie usług związanych z komercjalizacją nowych rozwiązań oraz oferować tego typu usługi na rynku. Proponujemy nową, specjalistyczną formę wsparcia przy przygotowaniu i wdrożeniu więcej
 

8. listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się spotkanie informacyjne pt.: „Szanse dla wielkopolskich przedsiębiorstw na rynku chińskim” z udziałem ponad 40 wielkopolskich firm.Spotkanie otworzył Pan Leszek Wojtasiak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pan dr Zbigniew Niesiobędzki, Wiceprezes Polsko Chińskiej Rady Biznesu. Podczas spotkania przedstawiciele firm z Wielkopolski dowiedzieli się jakie są realia zakładania firmy w Chińskiej Republice Ludowej, w jaki sposób można transportować towary na Daleki więcej
 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Polsko Chińska Rada Biznesu zapraszają na spotkanie pt.: „Szanse dla wielkopolskich przedsiębiorstw na rynku chińskim”.Spotkanie odbędzie się 8 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, w sali posiedzeń I (parter) w godzinach 10:00 – 12:00.Podczas spotkania skoncentrujemy się na aspektach praktycznych, uwarunkowaniach rynkowych, finansowych i logistycznych. Istotnym elementem debaty będą doświadczenia praktyków.Zgłoszenia udziału w spotkaniu należy nadsyłać na adres e-mail: więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza na bezpłatne warsztaty szkoleniowe pt. „Czas na biznes – Czas na zmiany”. Program warsztatów w przystępny sposób połączy przekazywanie wiedzy teoretycznej z praktycznym jej zastosowaniem oraz odpowiednim podejściem do procesu założenia własnej działalności gospodarczej. Zaproszenie skierowane jest do osób w wieku 25-44 lat, planujących założenie własnej działalności gospodarczej na terenie powiatów: chodzieskiego, pleszewskiego, słupeckiego i wągrowieckiego. - Chcesz założyć działalność gospodarczą nie wymagającą inwestowania dużych nakładów więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, iż w wyniku zakończenia I etapu naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Wyspecjalizowane procesy logistyczne” zgodnie z pkt. IV.4 Regulaminu wybrane zostały targi: TransAsia, Dżakarta (Indonezja), 2-4 marca 2017 r., Na podstawie pkt. IV.3 Regulaminu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza II etap naboru na targi TransAsia, Dżakarta (Indonezja) do dnia 31 października 2016 r. (poniedziałek) więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że w wyniku zakończenia I etapu naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Nowoczesne Technologie Medyczne” zgodnie z pkt. IV.4 Regulaminu wybrane zostały targi: NANOTECH, Waszyngton (USA), 14-17 maja 2017 r., Na podstawie pkt. IV.3 Regulaminu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza II etap naboru na targi NANOTECH, Waszyngton (USA), do dnia 31 października 2016 r. (poniedziałek) więcej
 

« Poprzedni 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 30 Następny »