trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej, ratownictwa wodnego, krajoznawstwa i turystyki w roku 2011

  2 stycznia 2011

  Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej, ratownictwa wodnego, krajoznawstwa i turystyki w roku 2011
   

  • Uchwała
  • Uzasadnienie do uchwały
  • Załącznik nr 1 – kultura fizyczna
  • Załącznik nr 2 – ratownictwo wodne
  • Załącznik nr 3 – krajoznawstwo i turystyka
  • Załącznik nr 4 – współpraca międzynarodowa
  • Załącznik nr 5 – rozwój i poprawa bazy sportowej
  • Załącznik nr 6 – rozwój i poprawa bazy turystycznej
    

  Druki:

  • Oferta 2011
  • Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2011
  • Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2011
  • Aktualny harmonogram realizacji zadania 2011
  • Korekta kalkulacji kosztów 2011
  • Sprawozdanie 2011