trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kaliszu

  Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 2847/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 października 2020 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i  propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

  Uwagi oraz wnioski do projektu uchwały prosimy zgłaszać tylko i wyłącznie do tej jego części, która dotyczy działalności statutowej Państwa organizacji. Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu, na adres poczty elektronicznej: dz.sekretariat@umww.pl lub na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  z dopiskiem: „Konsultacje Uchwały w sprawie nadania statutu”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2020 roku włącznie.

   

  Do formularza należy dołączyć statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji zgłaszającej uwagi.

  Projekt Uchwały, formularz do zgłaszania uwag oraz ww. uchwała są dostępne do pobrania powyżej.

   

  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Elżbieta Bieniek.

  Dane kontaktowe: numer telefonu: 61 626 6380, adres poczty elektronicznej: dz.sekretariat@umww.pl.