trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ekspertyzy

  W ramach prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020 przygotowane zostały opracowania problemowe, zawierające analizy wybranych aspektów rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Eksperci, wywodzący się ze środowiska naukowego, zrealizowali następujące opracowania:

  • Dostępność usług publicznych na terenie województwa wielkopolskiego – dr Joanna Dominiak;
  • Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego – mgr Wojciech M. Dyba;
  • Analiza relacji funkcjonalnych aglomeracji poznańskiej z otoczeniem regionalnym – w kontekście dyfuzyjno-absorpcyjnego modelu rozwoju – prof. Tomasz Kaczmarek, dr Urszula Kaczmarek, mgr Radosław Bul;
  • Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i klasyfikacja małych miast w Wielkopolsce – dr Michał Męczyński, dr Barbara Konecka-Szydłowska, mgr Jędrzej Gadziński;
  • Uwarunkowania i możliwości wdrażania dokumentów strategicznych Unii Europejskiej i Traktatu Akcesyjnego w zakresie ochrony środowiska w województwie wielkopolskim – prof. Andrzej Mizgajski, dr Damian Łowicki, dr Małgorzata Stępniewska;
  • Finanse samorządów terytorialnych w województwie wielkopolskim w latach 2006-2009 – dr Paweł Motek;
  • Analiza potencjału naukowo-badawczego Wielkopolski z punktu widzenia możliwości budowy relacji z gospodarką oraz potencjalnego oddziaływania tych relacji na konkurencyjność regionu –  Jacek Wajda.

  Ponadto w ramach prac wykorzystano ekspertyzy jakie wykonano w ramach prowadzonych równolegle prac nad Założeniami Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, dostępne na stronie www.polskazachodnia2020.eu, w szczególności „Raport regionalny województwa wielkopolskiego” opracowany przez prof. UAM dr. hab. Waldemara Ratajczaka.