Zespół Roboczy do koordynacji prac nad projektem Strategii


Rok 2020 będzie kluczowy dla programowania rozwoju Wielkopolski. W tym czasie formalnie straci ważność nie tylko obecnie obowiązująca Strategia rozwoju województwa do 2020 roku, ale także część regionalnych sektorowych dokumentów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym, że prace nad wcześniejszymi strategiami trwały około dwóch lat, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zainicjował prace nad aktualizacją Strategii w bieżącym roku dialogiem z partnerami społeczno-gospodarczymi podczas serii spotkań w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu.

Kontynuując rozpoczęte spotkaniami diagnostycznymi prace nad opracowaniem Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 5941/2018 z 5 października 2018 r. powołał Zespół Roboczy, którego celem jest wypracowanie założeń projektu przyszłej strategii.


pdf    drukuj    drukuj