trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zawiadomienie o przystąpieniu do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołowi Pałacowo-Parkowemu

    Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm.) oraz § 6 Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuję o przystąpieniu do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołowi Pałacowo-Parkowemu. Konsultacje, o których mowa, będą przeprowadzone w formie przyjmowania uwag organizacji na załączonym poniżej formularzu, dostarczonym w formie papierowej do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu albo w formie elektronicznej na adres: dk.sekretariat@umww.pl. Konsultacje przeprowadzone zostaną od 10 do 17 września 2018 r. włącznie.