Współpraca z organizacjami pozarządowymi


Punkt konsultacyjny dla NGO.

Urząd Marszałkowski prowadzi konsultacje prawno-księgowe dla organizacji pozarządowych (NGO).

Dyżury konsultantów w Punkcie Konsultacyjnym:
al. Niepodległości 18
bud. C, pokój 01
Finanse i księgowość: poniedziałki, środy 16.00-18.00
Radca prawny: wtorki, czwartki 16.00-17.00

Kontakt:
tel. 61 626 67 14
fax 61 626 67 15
ngo.finanse@umww.pl (sprawy finansowo-księgowe)
ngo.prawo@umww.pl (sprawy prawne)

W celu szybszego załatwienia spraw prawnych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny i opisanie zaistniałego problemu.

Współpraca Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi

 

Współpraca opiera się na:

Zgodnie z art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecanie zadań może odbywać się w dwóch formach: wspierania realizacji zadania publicznego (dofinansowania kosztów zadania) oraz powierzania realizacji zadania publicznego (sfinansowania całkowitych kosztów zadania).

Każda organizacja pozarządowa może, po spełnieniu wszystkich wymogów, ubiegać się o dotację od Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania publicznego. Podstawowym sposobem na pozyskanie środków dla organizacji są otwarte konkursy ofert. Zgodnie z art. 13 ww. ustawy Urząd Marszałkowski ogłasza konkurs z co najmniej dwudziestojednodniowym wyprzedzeniem. Szczegółowe informacje o otwartych konkursach ofert zamieszczane są:

  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;
  • na portalu dla organizacji pozarządowych Wielkopolskie Wici – www.wielkopolskiewici.pl;
  • w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń;

Organizacja pozarządowa ubiegająca się o dofinansowanie na realizację zadania składa ofertę wraz z załącznikami we właściwym merytorycznie Departamencie/Jednostce organizacyjnej. Przedstawiona oferta musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania.

Innym sposobem pozyskania środków jest złożenie z własnej inicjatywy oferty realizacji zadania publicznego lub złożenie oferty w trybie tzw. „małych grantów”.

Przy ocenie wniosków uwzględnia się kryteria określone w ogłoszeniu konkursowym jak również możliwości finansowe Województwa Wielkopolskiego. Wzory potrzebnych dokumentów oraz szczegółowe informacje dot. otwartych konkursów ofert znajdą Państwo na oficjalnej stronie internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego poświęconej współpracy z organizacjami pozarządowymi – Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskiewici.pl).

Portal ten został w całości poświęcony współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi w celu usprawnienia przepływu informacji, popularyzacji współpracy międzysektorowej oraz promocji Województwa Wielkopolskiego.

Istotnym i nieodzownym elementem Portalu jest baza organizacji pozarządowych działających na terenie Województwa Wielkopolskiego. Zachęcamy więc Państwa do rejestracji Waszych organizacji.

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się co, gdzie i kiedy wydarzy się w Wielkopolsce za sprawą organizacji pozarządowych – zapraszamy do naszego Kalendarza imprez! Znajdziecie w nim Państwo wszystkie najciekawsze oraz najważniejsze imprezy, uroczystości, zabawy... Informację o mającej odbyć się imprezie można zamieścić z dowolnym wyprzedzeniem. Ułatwi to Państwu i innym planowanie zajęć oraz pomoże potencjalnym uczestnikom.

W celu zapewnienia atrakcyjności a przede wszystkim aktualności zamieszczanych informacji, zapraszamy Państwa do nadsyłania propozycji artykułów, felietonów, informacji oraz zdjęć w celu ich zamieszczenia na ww. stronie internetowej.

W przypadku ewentualnych Państwa wątpliwości z zakresu finansów, prawa, inicjatyw unijnych... zapraszamy Państwa do skorzystania ze znajdującego się na Portalu FAQ – możliwości zadawania pytań.

W przypadku ewentualnych wątpliwości informacji udzielają pracownicy poszczególnych Departamentów / Jednostek organizacyjnych odpowiadających merytorycznie za organizację określonego konkursu ofert. Z kolei za koordynację Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Wielkopolski odpowiada Departament Organizacyjny i Kadr.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych
za współpracę znajdą Państwo na portalu Wielkopolskie Wici.

 

 

 

 


pdf    drukuj    drukuj