Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017


Uchwała Nr  XXIII / 626 / 16  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - pobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały - pobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały - pobierz

pdf    drukuj    drukuj