W Pile ciąg dalszy rozmów o Wielkopolsce 2030!


Tworzymy dokument „żywy”, a nie kolejny „półkownik”. Takie opinie można było usłyszeć od uczestników spotkania konsultacyjnego Strategii Rozwoju Województwa do 2030 roku, które odbyło się 4 października w Pile.
- Każda część Wielkopolski to inne potencjały, inne deficyty i bariery oraz inne powiązania, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Każda z nich wymaga zatem innego pakietu interwencji zewnętrznej – mówił w Pile marszałek Marek Woźniak.
– Dlatego rozmawiamy o przyszłości naszego regionu z jego mieszkańcami. Nie chcemy podejmować takich kluczowych decyzji zza biurka urzędnika. Jestem przekonany, że tylko maksymalnie uspołeczniony proces tworzenia Strategii 2030 daje gwarancję, że będzie ona odpowiadała na najważniejsze wyzwania regionu i świata – dodaje marszałek Woźniak, który nie kryje zadowolenia z wysokiej frekwencji, która towarzyszy konsultacjom w Pile, ale także wcześniejszym w Kaliszu i Lesznie.
Tym razem rozmawiano o wyzwaniach dla subregionu pilskiego. Tych jest sporo! Do najważniejszych należy zaliczyć dalsze rozwijanie projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, transportu niskoemisyjnego czy ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych – w szczególności wykluczenia społecznego oraz kwestii demograficznych. Podobnie jak w poprzednich spotkaniach konsultacyjnych (tj. w Kaliszu i Lesznie) w Pile mówiono sporo na temat konieczności budowy kolejnych odcinków dróg, ale także elektryfikacji linii kolejowej z Krzyża Wlkp. do Piły, czy modernizacji odcinka z Czarnkowa do Rogoźna Wlkp. Dyskutowano o dostępie do usług medycznych, e-administracji, ale także rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w Wielkopolsce Północnej. Podkreślano również atuty środowiskowe (czyste powietrze) i krajobrazowe subregionu pilskiego. To tutaj znajdują się chociażby dwa rezerwaty przyrodnicze.
Dyskusja w Pile była również dobrym momentem na pierwsze podsumowania funkcjonowania Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), czyli oddzielnych kopert finansowych przewidzianych dla czterech subregionów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jedno z OSI działa na terenie Piły i okolic. Udało się tu zrealizować kilka wspólnych przedsięwzięć z udziałem samorządów, ale jest ich wciąż za mało! Tym bardziej, że w nowej perspektywie unijnej w jeszcze większym stopniu będą doceniane pomysły zakładające współpracę samorządów lokalnych działających w obrębie OSI.
– Nie chodzi o liczbę samorządów tworzących OSI, ale o stopień identyfikacji i zrozumienia wspólnych problemów, które występują na terenie np. kilku gmin – mówi Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, który zauważa, że w nowej perspektywie unijnej będzie najprawdopodobniej mniej pieniędzy dla Wielkopolski. Z tego powodu jeszcze bardziej liczyć się będzie współpraca i umiejętność wyboru najważniejszych kierunków działań, które (co ważne!) wpisują się w obszary tematyczne UE. Więcej środków unijnych inwestowanych ma być m.in. w gospodarkę cyfrową, badania i rozwój, odnawialne źródła energii, ale też zarządzanie granicami i bezpieczeństwo Europy. Spore pieniądze nadal wspierać mają rozwój zrównoważonej polityki społecznej.
Ostatnie konsultacje zaplanowano na 10 października w Koninie oraz Poznaniu (11 października). Mieszkańcy swoje uwagi oraz opinie mogą zgłaszać nie tylko w trakcie spotkań, ale również za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a także drogą korespondencyjną. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj i tutaj.


Galeria zdjęć:

  • W Pile ciąg dalszy rozmów o Wielkopolsce 2030!
  • W Pile ciąg dalszy rozmów o Wielkopolsce 2030!
  • W Pile ciąg dalszy rozmów o Wielkopolsce 2030!
  • W Pile ciąg dalszy rozmów o Wielkopolsce 2030!
  • W Pile ciąg dalszy rozmów o Wielkopolsce 2030!
pdf    drukuj    drukuj