Strategia Wielkopolska 2030 – informacja o konsultacjach społecznych


StrategiaWlkp2030

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku - Strategia Wielkopolska 2030.

Strategia będzie przedstawiała główne wyzwania stojące przed regionem, ale także wskazywała cele, działania oraz narzędzia ich realizacji. Dokument posłuży do przygotowania regionu m.in. do kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Dlatego najistotniejszą zasadą opracowania Strategii Wielkopolska 2030 jest dialog i zapewnienie w nim udziału jak najszerszego grona Wielkopolan. To, jaką strategię będzie miała Wielkopolska, jest ważne dla nas wszystkich – mieszkańców regionu. Aktywny udział w konsultacjach to doskonała okazja do wyrażenia opinii, uwag czy wskazówek na temat kształtu tego dokumentu.

Konsultacje społeczne w województwie trwać będą w okresie od 18 września do 22 października br. i zostaną przeprowadzone w formie:

 1. Otwartych spotkań konsultacyjnych z możliwością składania uwag i opinii w formie ustnej do protokołu:
 • w dniu 18 września 2019 r. o godz. 10:00 w Kaliszu w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
 • w dniu 24 września 2019 r. o godz. 10:00 w Lesznie w Wyższej Szkole Humanistycznej, ul. Królowej Jadwigi 10, 64-100 Leszno
 • w dniu 4 października 2019 r. o godz. 11:00 w Pile w Hotelu Gromada, al. Piastów 15, 64-920 Piła
 • w dniu 10 października 2019 r. o godz. 12:30 w Koninie w Centrum Konferencyjnym Factoria, ul. Zakładowa 14, 62-520 Konin,
 • w dniu 11 października 2019 r. o godz. 10:00 w Poznaniu na Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
 1. Zbierania uwag i opinii (od 18 września do 22 października 2019 roku - obowiązuje data wpływu):
 • za pośrednictwem elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl/strategia-rozwoju. Formularz w wersji elektronicznej dostępny jest tutaj,
 • drogą elektroniczną na adres: strategia2030@umww.pl. Formularz jest dostępny poniżej w dziale "pliki do pobrania",
 • drogą korespondencyjną na adres: Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,
 • osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (zapraszamy do rozmowy na temat Strategii do Departamentu Polityki Regionalnej).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania uwag i udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

Przebieg konsultacji w Pile online:


pdf    drukuj    drukuj