Serdecznie zapraszamy Przedszkola, Szkoły i Nauczycieli do wzięcia udziału w trzeciej edycji Konkursów o tytuł:


Wielkopolska Szkoła Roku, Wielkopolski Nauczyciel Roku

Celem konkursu jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształcących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.

Konkurs Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań. Ponadto wyróżnienie ma promować wybitnych pedagogów cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym, którzy swoją pasją i pracą mobilizują innych do działania, posiadają szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażują się w rozwój szkoły lub placówki.

UWAGA!!! Termin nadsyłania wniosków upływa 31 sierpnia 2018 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem

pdf    drukuj    drukuj