Unijne wsparcie dla kompleksowej opieki dla osób po udarach


19 czerwca 2020 roku Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Przemysław Daroszewski, dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi podpisali umowę, dotyczącą wsparcia funduszami unijnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pn. „Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu”. Warte ponad 10,6 mln zł przedsięwzięcie, decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego, uzyskało unijne dofinansowanie w wysokości 10,1 mln zł.

Wicemarszałek Jankowiak zwrócił uwagę, że projekt w ramach WRPO 2014+ finansowany jest z ważnego komponentu, jakim jest Europejski Fundusz Społeczny, obejmujący swoją interwencją sytuację na rynku pracy. „Oprócz aspektu zdrowotnego prezentowane przedsięwzięcie w istotny sposób wpływa na szybszy powrót do aktywności zawodowej osób dotkniętych udarem” – podkreśla Wojciech Jankowiak.

Realizacja projektu ma być wymierną pomocą dla ponad 2000 osób – zarówno tych po udarze mózgu, jak również osób z ich bezpośredniego otoczenia. Przedsięwzięcie zakłada poprawę sprawności funkcjonalnej oraz poznawczej u osób po przebytym udarze mózgu. Dzięki zapewnieniu zdolności bezpiecznego i samodzielnego wykonywania normalnych, codziennych życiowych zadań, w sposób nie powodujący nadmiernego wysiłku dla pacjenta, uzyskuje się powrót do normalności zarówno dla pacjentów, jak i ich rodzin i otoczenia.

Projektem objętych zostanie 1058 osób po udarze mózgu - osoby te skorzystają z usług rehabilitacyjnych oraz 1058 osób z ich otoczenia - skorzystają one z działań edukacyjnych.
„Projekt skupia się na rehabilitacji w miejscu pracy, która następuje po zakończeniu szpitalnej rehabilitacji neurologicznej” – powiedział Przemysław Daroszewski, dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu. Dyrektor dodał także, że w związku z epidemią koronawirusa część działań będzie prowadzona online.

Prof. Przemysław Lisiński, Kierownik Kliniki Rehabilitacji w szpitalu im. Degi zazanczył „Koncentrujemy się w tym projekcie na takim okresie życia chorego po udarze mózgu, w którym możemy osiągnąć sukces i przywrócić go do aktywności”.
Wsparcie w projekcie zostanie skierowane do osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących, uczących się bądź pracujących na obszarze województwa wielkopolskiego.

Planowane w projekcie wsparcie będzie obejmować m.in. zakup niezbędnego sprzętu służącego do rehabilitacji oraz dostosowanie pomieszczeń Oddziału Neurologicznego Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu. Następnie uczestnicy projektu zostaną zaproszeni na wizyty kwalifikacyjne, a po zakwalifikowaniu do projektu, będą oni mieli zapewnione wizyty u lekarza specjalisty rehabilitacji leczniczej i fizjoterapeuty oraz działania terapeutyczne. Po zakończeniu cyklu rehabilitacyjnego, pacjenci zostaną poddani monitoringowi. Równolegle do wymienionych powyżej zadań, realizator będzie prowadził działania edukacyjno – profilaktyczne.

Projekt realizowany będzie od 31 sierpnia 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.

WRPO 2014 2020 wers. kwiecień 2020


Galeria zdjęć:

  • od lewej - Przemysław Lisiński, Przemysław Daroszewski i Wojciech Jankowiak

pdf    drukuj    drukuj