Radni Województwa Wielkopolskiego za wsparciem regionalnego rzemiosła


13 marca 2017 roku, podczas XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego radni przyjęli przez aklamację stanowisko Sejmiku w sprawie wsparcia wielkopolskiego rzemiosła w rozwiązywaniu problemów utrudniających jego rozwój.

W uzasadnieniu uchwały radni podkreślają znaczenie wielkopolskiego rzemiosła i dostrzegają potrzebę podjęcia działań wspierających ze strony podmiotów, od których zależy jego funkcjonowanie. Dlatego Sejmik kieruje postulaty wielkopolskich rzemieślników - odnoszące się przede wszystkim do sfery regulacyjnej, tj. do organów państwa: Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraził przekonanie, że spełnienie postulatów jest krokiem do rozwiązywania problemów wielkopolskiego rzemiosła zgłaszanych przez środowisko i jego organizacje samorządowe. Jednocześnie w stanowisku podkreślono, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego zapewnia różne formy wsparcia tego sektora gospodarki. Do najważniejszych z nich należy wsparcie finansowe małych przedsiębiorstw zarówno w formie dotacji bezzwrotnych, jak i poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, będących w gestii Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Przypomnijmy, zgodnie z zapisami Statutu Województwa Wielkopolskiego w sprawach, w których Sejmik nie realizuje swoich uprawnień stanowiących może wyrażać opinie, podejmować apele i zajmować stanowiska w formie uchwał.

W załączeniu: treść stanowiska.


pdf    drukuj    drukuj