Program Polityki Zdrowotnej Leczenia Niepłodności


Samorząd Województwa Wielkopolskiego zainicjował działania zmierzające do zapewnienia równego dostępu mieszkańców Wielkopolski do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności oraz oceny skali zgłaszalności (zapotrzebowania) społeczeństwa w powyższym zakresie.

W tym celu prowadzone są prace dotyczące uruchomienia Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1373 ze zm.) elementem procesu wdrażania programu polityki zdrowotnej jest przeprowadzenie konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się i przesłanie ewentualnych uwag do ww. Programu, w terminie do dnia 25 maja br., drogą elektroniczną i/lub pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Zdrowia, al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań.


pdf    drukuj    drukuj