trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie o przedłużeniu naboru do udziału w wystawie marki podczas FHT Food & Hospitality Thailand

  logo - FHT Food and Hotel ThailandNabór do udziału w wystawie marki Wielkopolska podczas wydarzenia FHT Food & Hospitality odbywającego się w terminie 21-24 sierpnia 2024 roku w Bangkoku (Tajlandia).

  Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) oraz uczelni wyższych, inicjatyw klastrowych i instytucji otoczenia biznesu, posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem Inteligentnych Specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” oraz dodatkowo „Przemysł jutra”, „Rozwój oparty na ICT”, „Wnętrza przyszłości” i „Wyspecjalizowane procesy logistyczne” w ramach działalności zbieżnej z profilem wydarzenia: https://www.fhtevent.com/food/2024/en/index.asp

  Podmioty zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, Oświadczenia o pomocy de minimis, Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz odesłanie podpisanych dokumentów na adres e-mail: drg.sekretariat@umww.pl do 9 lipca 2024 r. (wtorek). Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu.

  Dodatkowe informacje:
  Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  (tel:. 61 626 62 60, e-mail: Dorota.Naparta-Kupisz@umww.pl).

  Logo - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Samorząd Województwa Wielkopolskiego

  Działanie realizowane w ramach projektu „Wielkopolska 2050 – budowa marek i internacjonalizacja wielkopolskiej gospodarki na rzecz wzrostu jej konkurencyjności w obliczu wyzwań klimatycznych”. Projekt Wielkopolska 2050 realizowany i finansowany jest z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 w ramach Priorytetu 1 Fundusze Europejskie dla Wielkopolskiej Gospodarki; Działanie 1.7 Wzmocnienie procesu przedsiębiorczego odkrywania i promocja gospodarki w regionie.

  #FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie