trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie naboru wniosków na dofinansowanie zadań do realizacji w 2023 r. w ramach Programu pn. Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski

  Logo błękitno-zielone inicjatywy dla WielkopolskiPo sukcesie zeszłorocznej edycji Programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Departament Korzystania i Informacji o Środowisku UMWW w Poznaniu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Programu.

  Widząc duże zainteresowanie Programem postanowiliśmy ponownie zwiększyć jego finansowanie. W 2023 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczy na Błękitno-zielone inicjatywy 2,5 mln. złotych!

  Zwiększyliśmy limit kwoty o jaką może ubiegać się wnioskodawca, teraz będzie to 100 000 zł. Zmniejszyliśmy także wymagany wkład własny z 20% na 10% wartości projektu - mówi Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

  Do Programu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego z wyjątkiem miast na prawach powiatu.

  Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia zmierzające do zachowania i zwiększenia terenów zielonych, poprawy jakości wód stojących i płynących, wykorzystania na większą skalę odnawialnych źródeł energii, eliminacji zanieczyszczenia środowiska.

  Wnioski należy składać na określonym formularzu (załącznik nr 1 Regulaminu) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, osobiście  w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu bądź poprzez e-PUAP w terminie do 28 lutego 2023 r.

  O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data nadania wniosku w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z adnotacją: Program pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, data osobistego złożenia w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu bądź data wpływu przez ePUAP.

  Szczegółowych informacji w sprawie Programu udzielą pracownicy Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:
  Łukasz Chmielewski, tel. 61 626 64 34, e-mail: lukasz.chmielewski@umww.pl
  Leszek Hamrol, tel. 61 626 64 82, e-mail: leszek.hamrol@umww.pl

   

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem Programu i składania wniosków.

  Szczegóły dotyczące Programu znajdziecie Państwo w plikach do pobrania.