trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2021 pn. Przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizacja kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej ryzyka szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety ze szczególnym uwzględnieniem tematyki FAS/FASD”

  1. Uchwała Nr 3737/2021 ZWW z 17 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2021 - pobierz dokument
  2. Załącznik do Uchwały ZWW Nr 3737/2021 z 17 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego wynikającego z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla województwa wielkopolskiego na lata 2018-2022,  pn. „Przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizacja kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej ryzyka szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety ze szczególnym uwzględnieniem tematyki FAS/FASD” - pobierz dokument
  3. Wzór oferty o dofinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizacja kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej ryzyka szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety ze szczególnym uwzględnieniem tematyki FAS/FASD” - pobierz dokument
  4. Wzór oświadczeń oferenta składanych na potrzeby konkursu o udzielenie dofinansowania na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego na podstawie art. 15 ust. 6 w zw. z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym - pobierz dokument
  5. Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług - pobierz dokument
  6. Informacja dotycząca konkursu ofert  - pobierz dokument