Nabór uzupełniający na udział w targach inwestycyjnych Expo Real 2017


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedłuża nabór na udział w targach inwestycyjnych Expo Real w Monachium (4-6 października 2017 roku).

Udział w targach organizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu, projekt pozakonkursowy „GOSPODARNA WIELKOPOLSKA”.

Jednostki zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i zapoznanie się z warunkami uczestnictwa oraz przesłanie podpisanego formularza, warunków oraz zdjęć nieruchomości (spółki muszą również przesłać dodatkowe 2 dokumenty dotyczące pomocy de minimis) na adres e-mail: magdalena.noske@umww.pl oraz zwykłą pocztą do dnia 12.06.2016 r., do godz. 12:00.
Formularz zgłoszeniowy i warunki uczestnictwa muszą być podpisane!

Dodatkowe informacje: Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel.: 61 626 62 70, e-mail: magdalena.noske@umww.pl).


pdf    drukuj    drukuj