Miliony z WRPO 2014+ dla Piastów


13 lutego 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Maciej Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), podpisał umowę z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy o dofinansowanie projektu rozbudowy tej samorządowej instytucji kultury. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał na ten cel, w trybie pozakonkursowym, 13 mln zł.

„Dbamy o naszą przeszłość. Od wielu lat wspieramy projekty związane z ochroną dziedzictwa kulturowego regionu. Przypomnę, że w bieżącej perspektywie unijnej Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał już ponad 152 mln zł na inwestycje w tym obszarze” – powiedział Maciej Sytek.
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zrealizuje wart blisko 20 mln zł projekt, którego celem jest rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko – wystawienniczej. O szczegółach inwestycji opowiedział podczas spotkania dyrektor Muzeum prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa. „Chcielibyśmy nadać tej przestrzeni taki charakter, aby nie można było obok tego miejsca przejechać obojętnie, aby było ono kultowe. Opowiemy w nim całą historię państwowości polskiej, która tutaj ma swój początek” – podkreślił prof. Wyrwa. W ramach inwestycji, której zakończenie zaplanowano na kwiecień 2020 roku – w kolejną rocznicę Chrztu Polski – przeprowadzona zostanie gruntowna modernizacja obiektu. Powstaną nowe sale wystawiennicze, edukacyjne, pracownie konserwatorskie i naukowe oraz przestrzenie magazynowe. Prezentację projektu znajdą Państwo w załączniku.
Dotychczas wsparciem unijnym z WRPO 2014+, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowe regionu” objętych zostało 30 projektów, w ramach których przeprowadzona zostanie rewitalizacja, rewaloryzacja i konserwacja, a także adaptacja na cele kulturalne obiektów oraz obszarów zabytkowych. Rozbudowane i przebudowane zostaną także instytucje kultury. W sposób priorytetowy traktowane są projekty o ponadlokalnym oddziaływaniu, wpływające na zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty kulturalnej (w tym dotyczące obiektów poprzemysłowych, którym nadane zostaną nowe funkcje kulturalne) oraz projekty komplementarne z innymi działaniami, podejmowanymi w zakresie rozwoju kultury na obszarze planowanej interwencji.


Galeria zdjęć:

  • Miliony z WRPO 2014+ dla Piastów

pdf    drukuj    drukuj