trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje społeczne projektu Strategii Wielkopolska 2030 - 18 września 2019 roku

    Spotkanie inauguracyjne cykl konsultacji społecznych odbyło się w 18 września w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. W ramach przeprowadzonego konferencji istniała możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do treści projektu Strategia Wielkopolska 2030. W Spotkaniu wzięli udział Posłowie RP, Radni Sejmiku WW, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, partnerzy społeczno-gospodarczych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy subregionu kaliskiego. Przedstawione im zostały m.in. główne wyzwania jakie stoją przed Wielkopolską, wizja województwa do 2030 roku, cele rozwojowe oraz narzędzia służące jej realizacji.

    Istotą konferencji była debata. Przybyli na spotkanie uczestnicy zaproponowali przede wszystkim działania ważne z punktu widzenia mieszkańców subregionu kaliskiego. Należą do nich m.in. dostępność komunikacyjna, edukacja, aktywizacja biernych zawodowo, przeciwdziałanie problemowi suszy, wzmocnienie współpracy międzyinstytucjonalnej.

    Kolejne konsultacje zaplanowano na 24 września w Lesznie, Pile (4 października), Koninie (10 października) oraz Poznaniu (11 października). Mieszkańcy swoje uwagi oraz opinie mogą zgłaszać nie tylko w trakcie spotkań, ale również za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a także drogą korespondencyjną. Więcej szczegółów można znajdzieźć tutaj i tutaj.


    Galeria zdjęć: