KONKURS - WIELKOPOLSKI SZLAK PRACY ORGANICZNEJ


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji Wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej, który w zamyśle ma być szlakiem kulturowym. Ma on edukować, służyć ruchowi turystycznemu i popularyzacji dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Intencją Organizatora jest ukazanie znaczenia zarówno działań, jak i refleksji Wielkopolan, mających na celu wzmocnienie sił i organizacji społeczeństwa polskiego w sytuacji braku własnego państwa. Składane w ramach niniejszego konkursu koncepcje powinny uwzględniać nie tylko ideę pracy organicznej w wymiarze historycznym, ale także konsekwencje jej zastosowania dla procesów modernizacyjnych oraz ich współczesne zastosowania.

Organizator konkursu przewiduje przyznanie laureatom konkursu nagród pieniężnych w następujących wysokościach:

I nagroda – 50.000 zł brutto,
II nagroda – 30.000 zł brutto,
III nagroda – 20.000 zł brutto.

Prace konkursowe przyjmujemy do 30 sierpnia 2019 roku włącznie.

Szczegóły dotyczące konkursu – regulamin oraz załączniki do niego, znajdą Państwo poniżej.


pdf    drukuj    drukuj