Konkurs Nagroda Młodzieżowa 2019


Ruszyła kolejna edycja Konkursu Nagroda Młodzieżowa 2019. Tematem przewodnim konkursu jest hasło: „Młodzież odkrywa swój region”.

illustrationIdeą przewodnią konkursu jest odkrywanie. W tym kontekście uczestnicy mogą przedstawić między innymi osobowości, dzieła literatury lub sztuki, produkty lub zabytki naszego regionu, które dotychczas nie cieszyły się należytym zainteresowaniem, a które mogłyby być interesujące także dla naszych partnerów w Europie.

Konkurs organizowany jest wspólnie przez Wielkopolskę, Hesję (Niemcy), Akwitanię (Francja) i Region Emilia Romania (Włochy). Patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Woźniak.

Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy młodzi ludzie w wieku od 12 do 21 lat, mieszkający na stałe w Wielkopolsce. Do udziału w konkursie zaprasza się przede wszystkim klasy szkolne. Studenci, uczestnicy działający w klubach, związkach i stowarzyszeniach mogą nadsyłać także prace indywidualne. Preferuje się jednak prace zespołowe.

Zwycięzców i laureatów czekają wspaniałe nagrody, w tym nagrody pieniężne w łącznej wysokości 5.000,- Euro.

Prace należy nadsyłać do dnia 16 lutego 2019 roku na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Edukacji i Nauki
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
z dopiskiem „Nagroda Młodzieżowa"

Szczegółowe informacje o konkursie oraz karta zgłoszenia udziału są do pobrania w załącznikach poniżej.


pdf    drukuj    drukuj