Aktualności Gospodarczeedycja 2018 – nabór wniosków do 20.03.2018 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłasza Konkurs na realizację zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie wsparcia współpracy między sferą nauki i gospodarki adresowany do Instytucji Otoczenia Biznesu działających wspólnie z grupą przedsiębiorstw (minimum 3 firmy). Konkurs „WSPÓŁPRACA IOB-BIZNES-NAUKA” wspiera rozpoczęcie lub kontynuację współpracy z jednostką naukową na rzecz realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych i/lub analitycznych, budujących przewagę konkurencyjną MŚP. Konkurs wspiera aktywną rolę IOB poprzez więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Wnętrza Przyszłości” Nabór dotyczy targów HABITAT EXPO 2018 (Meksyk) w terminie 24-26 maja 2018 r. Informacje o wydarzeniu znajdują się pod adresem:http://tradex.mx/habitat/images/docs/Flyer-Habitat-Expo-2018-EN.pdf Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, więcej
 

W dniach 27 lutego do 1 marca 2018 r. odbędzie się spotkanie tematyczne projektu RELOS3, organizowane przez jednego z parnterów projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W spotkaniu weźmie udział 30 uczestników z 6 państw Unii Europejskiej – Estonii, Finlandii, Malty, Hiszpanii, Włoch i Holandii. Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach programu Interreg Europe. Projekt RELOS3 realizowany jest w oparciu o współpracę 6 europejskich regionów, które wymieniają się doświadczeniami więcej
 

edycja 2018 – nabór wniosków do 20.03.2018 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłasza Konkurs na realizację zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie wsparcia współpracy między sferą nauki i gospodarki adresowany do Instytucji Otoczenia Biznesu działających wspólnie z grupą przedsiębiorstw (minimum 3 firmy). Konkurs „WSPÓŁPRACA IOB-BIZNES-NAUKA” wspiera rozpoczęcie lub kontynuację współpracy z jednostką naukową na rzecz realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych i/lub analitycznych, budujących przewagę konkurencyjną MŚP. Konkurs wspiera aktywną rolę IOB poprzez więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Nowoczesne technologie medyczne”. Nabór dotyczy targów Vietnam Medi-Pharm 2018 (Wietnam) w terminie 9-12 maja 2018 r. Informacje o wydarzeniu znajdują się pod adresem: http://vietnammedipharm.vn/Default.aspx?language=en-US Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa więcej
 

31 stycznia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu spotkali się naukowcy oraz przedsiębiorcy z regionów Polski Zachodniej. Spotkanie miało charakter networkingowy i poświęcone było zdrowej żywności funkcjonalnej i jej opakowaniu. Podczas seminarium zaprezentowane zostały osiągnięcia instytutów naukowo-badawczych i przedsiębiorstw w zakresie przenoszenia wyników badań naukowych do przemysłu i związanym z tym transferem wiedzy umożliwiającym tworzenie nowych innowacyjnych technologii i produktów, a tym samym podnoszenie konkurencyjności firm. I sesja tematyczna więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedłuża nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Przemysł Jutra”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji: „Przemysł Jutra”. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaplanował udział w następujących targach:Targi PROPAK więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedłuża nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Nowoczesne technologie medyczne”. Nabór dotyczy targów HKTDC Hong Kong Medical Devices and Supplies Fair 2018 (Chiny) w terminie 7 - 9 maja 2018 r. Informacje o wydarzeniu znajdują się pod adresem:http://m.hktdc.com/fair/hkmedicalfair-en/HKTDC-Hong-Kong-International-Medical-Devices-and-Supplies-Fair.html Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 więcej
 

17 stycznia 2018 r. w siedzibie Joint Research Centre Komisji Europejskiej w Sewilli województwo wielkopolskie, Region Emilii Romanii (Włochy) oraz Północnej Holandii, prezentowały dotychczasowe dokonania w zakresie wspierania szeroko pojętych innowacji, w szczególności skupiając się na zastosowanych instrumentach. Celem spotkania była wspólna dyskusja i wzajemna inspiracja w zakresie wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji (RIS3) zwanych regionalnymi strategiami inteligentnych specjalizacji. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Departamentu Gospodarki oraz Departamentu Polityki Regionalnej UMWW podsumowali dotychczasowe więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Przemysł Jutra”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji: „Przemysł Jutra”. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaplanował udział w następujących targach: Targi PROPAK więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” oraz „Przemysł Jutra”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnych specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnych specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaplanował w więcej
 

31 stycznia 2018 r. o godz. 10 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, Sala Posiedzeń 1) spotkają się naukowcy oraz przedsiębiorcy z regionów Polski Zachodniej, których działalność związana jest z biosurowcami. Spotkanie mające charakterze networkingowy poświęcone będzie zdrowej żywności funkcjonalnej i jej opakowaniu, a w szczególności zastosowaniu technologii nowej generacji pozwalającej na dostarczenie wysokiej jakości surowca do ich produkcji. Podczas seminarium zaprezentowane zostaną osiągnięcia instytutów naukowo-badawczych i przedsiębiorstw więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Nowoczesne technologie medyczne”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnych specjalizacji: „Nowoczesne technologie medyczne”. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaplanował w ramach ww. więcej
 

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje, iż 20 grudnia br. zakończono nabór przedsiębiorstw do udziału w targach FOODEX JAPAN 2018, Chiba (Japonia), 6 - 9 marca 2018 r. Zgodnie z pkt. II Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące pomioty (kolejność alfabetyczna): 1. Poznańska Palarnia Kawy ASTRA Sp. z o.o.,2. CONSUMA Sp. z o. o.,3. FORMEDS Sp. z o.o.,4. MERDA Sp. z o.o,5. SPA Sp. z o.o. Przedsięwzięcie realizowane więcej
 

Zgodnie z pkt. II Regulaminu do udziału w w/w. wydarzeniu zakwalifikowane w ramach dodatkowego naboru zostały następujące podmioty (kolejność alfabetyczna): 1. „DEKOMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2. FUNDACJA EDUKACJA PLUS,3. GARDEN SPOT Paweł Garbarek,4. PRZEDSIĘBIORSTWO POWLEKANIA TKANIN „VINYLPEX” ROBIŃSCY – SPÓŁKA JAWNA. Podsumowując wyniki pierwszego i dodatkowego naboru, do udziału w w/w. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące podmioty (kolejność alfabetyczna): 1. CAMELEO Sp. z o.o. Sp. K.,2. „DEKOMA” Sp. z o.o.,3. DIGITOUCH Sp. z o.o.,4. więcej
 

W dniach 7 – 9 grudnia br. wielkopolskie firmy prezentowały swoją ofertę na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego podczas targów DesignInspire 2017 w Hongkongu: Kompania Drzewna Dariusz Kozera, DEKOMA Sp. z o.o., „CAMELEO” Sp. z o.o., Biuro Projektowe Katarzyna Laskowska, AUDIATOR Sp. z o.o., Szymańska Design Sp. z o.o., Eco Home SG Sp. z o.o. DesignInspire to jedno z najważniejszych wydarzeń promujących design w Azji. Podczas trzech dni targów, obok lokalnych firm, więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedłuża nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Urząd Marszałkowski więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza dodatkowy nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Przemysł Jutra” oraz „Wnętrza przyszłości”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnych specjalizacji: „Przemysł Jutra” i „Wnętrza przyszłości”. Urząd Marszałkowski Województwa więcej
 

Zapytanie ofertoweDotyczące: usługi transportowej w dniach 3-8 grudnia 2017 r., dla 16 osób - uczestników targów West Africa Agrofood Ghana, odbywających się w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu, Projekt pozakonkursowy „Gospodarna Wielkopolska”. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w PoznaniuDepartament Gospodarkial. Niepodległości 3461-714 PoznańNIP: 778-13-46-888www.umww.plwww.iw.org.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dla 16 osób więcej
 

« Poprzedni 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 31 Następny »