AktualnościWieruszów świętował

16 lutego 2020 r. Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego uczestniczył w uroczystościach związanych ze 101. rocznicą Powstania Wielkopolskiego oraz 100. rocznicą włączenia wieruszowskiego Podzamcza do Macierzy. Gospodarzem wydarzenia był Rafał Przybyła, Burmistrza Gminy Wieruszów w województwie łódzkim. więcej
 

VIII Spotkanie Noworoczne Strażaków Południowej Wielkopolski w Kuźnicy Grabowskiej

15 lutego w Szkole Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej w gminie Kraszewice odbyło się uroczyste VIII Spotkanie Noworoczne Strażaków OSP Południowej Wielkopolski. Gospodarzem spotkania był Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego i Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych. Samorząd Województwa Wielkopolskiego od lat wspiera i współpracuje z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi (OSP). Dzięki temu wiele jednostek OSP ma możliwość pozyskania funduszy na modernizację wyparzenia jednostek oraz modernizację infrastruktury strażackiej.więcej
 

Wielkopolska delegacja z wizytą w Stanie Parana

W dniach 2-9 lutego 2020 roku, odpowiadając na oficjalne zaproszenie Gubernatora Stanu Parana Carlosa Massy Ratinho Juniora, Wielkopolska delegacja pod przewodnictwem Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego złożyła wizytę w Stanie Parana, brazylijskim regionie partnerskim Wielkopolski. Umowa między regionami została podpisana 11 października 2010 roku i przedłużona w 2015 r. na kolejne pięć lat. Obie strony wyraziły wolę jej wydłużenia i zintensyfikowania kontaktów w sferze rolnictwa, edukacji i gospodarki w bieżącym roku, w 100. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Brazylią. Wicemarszałek zaznaczył, że katalog dziedzin partnerstwa, które obejmuje nasze porozumienie z 2010 r. jest bardzo szeroki. „Wierzę, że znajdziemy w nich obszary wspólnych działań. Jestem tutaj, aby znaleźć to, co nas łączy i przedyskutować możliwe wspólne projekty”. Wicemarszałek zaproponował, iż oficjalne przedłużenie umowy mogłoby się odbyć podczas trwających na przełomie września i października Międzynarodowych Targów Spożywczych Polagra Food oraz targów kulinarnych Smaki Regionów.więcej
 

Marszałek Marek Woźniak ponownie wiceprzewodniczącym Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów

Podczas odbywającej się w dniach 11-13 lutego w Brukseli sesji plenarnej, Marszałek Marek Woźniak został ponownie wybrany wiceprzewodniczącym Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Głosami polskich członków KR, Marszałkowi powierzono także po raz kolejny funkcję przewodniczącego polskiej delegacji narodowej. W nowej kadencji M. Woźniak zasiądzie również w Prezydium Grupy Europejskiej Partii Ludowej.więcej
 

Stypendia dla uczniów wręczone!

Marzena Wodzińska, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego wręczyła jednorazowe stypendia za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.więcej
 

Ambasador Indonezji w Wielkopolsce

*6 lutego 2020 r. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego spotkał się z Jej Ekscelencją Ambasadorem Republiki Indonezji w RP Siti Nugraha Mauludiah. Ambasador Siti Nugraha Mauludiah przedstawiła potencjał gospodarczy swojego kraju*, prosząc Marszałka, by wsparł działania na rzecz zainteresowania Indonezją przez wielkopolskich przedsiębiorców. Zaprosiła delegację wielkopolską do udziału w targach Trade Expo Indonesia (w październiku 2020) i zadeklarowała pomoc w przygotowaniu odpowiednich spotkań. Zaproponowała, by przed wyjazdem misji gospodarczej, w Poznaniu odbyło więcej
 

Województwo wielkopolskie wspiera Centrum Idei Rodła w Zakrzewie

6 lutego Marszałek Marek Woźniak i Marek Buława, Wójt Gminy Zakrzewo podpisali umowę o wsparciu finansowym działalności kulturalnej gminy w zakresie funkcjonowania Centrum Idei Rodła w Domu Polskim w Zakrzewie. 150 tys. złotych pochodzi z budżetu województwa wielkopolskiego.więcej
 

Otwarcie skweru im. Władysława Raczkiewicza w Kutaisi z udziałem władz z Wielkopolski

W dniach 26-29 stycznia br., na zaproszenie Gubernatora Regionu Imeretia, Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego uczestniczyła w oficjalnej wizycie do gruzińskiego regionu partnerskiego.więcej
 

Z ludźmi i dla ludzi! Taka jest nowa Strategia Wielkopolska 2030

*Wielkopolski Sejmik przyjął Strategię rozwoju województwa do 2030 roku. Dokument jest swoistą mapą drogową dla Wielkopolski na najbliższe 10 lat! Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku została przyjęta podczas poniedziałkowej sesji. To najważniejszy dla samorządu województwa dokument planistyczny, który stanowi punkt odniesienia dla wszystkich działań rozwojowych na terenie Wielkopolski, w tym dla polityki przestrzennej województwa. Strategia będzie mapą drogową dla Wielkopolski na najbliższe 10 lat. Cieszymy się z dużej aktywności społecznej więcej
 

W poniedziałek 27 stycznia o godz. 12.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu rozpocznie się XVI sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.więcej
 

Z powodu braku quorum, stwierdzonego  podczas zwołanej na dzisiaj (24.01) na wniosek radnych PiS Sesji Nadzwyczajnej dedykowanej sytuacji w służbie zdrowia, jej nowy termin został wyznaczony na poniedziałek 27 stycznia na godz. 16.00.więcej
 

Książnica i UAM w Kaliszu zaczęły formalną współpracę

Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, reprezentująca Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz prof. Bogumiła Kaniewska, prorektor UAM reprezentująca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podpisały umowę o współpracy Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu.więcej
 

Szatnia na medal dla młodych piłkarzy w Biskupicach Ołobocznych

„Orlik” w Biskupicach Ołobocznych ma nowy kontener szatniowy. Obiekt wyposażony w dwie szatnie, zaplecze dla trenera oraz toalety będzie służył młodym sportowcom, a także społeczności szkolnej. Inwestycję zrealizowano w ramach programu „Szatnia na medal” finansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, z którego skorzystało już wiele szkół, poprawiając warunki uprawiania sportu przez dzieci i młodzież. Dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego tego zadania to blisko 78 tys. zł. W uroczystym otwarciu obiektu wzięła udział Marzena Wodzińska, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego.więcej
 

Wspólne działania na rzecz seniorów

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (UMP) uzyskał status Europejskiej Strony Referencyjnej w ramach partnerstwa w innowacji na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się w Europie, stworzonego wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, szpitale kliniczne i biznes z branży IT, działający w ramach Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (firmę Apollogic) https://apollogic.com. Jednym z warunków uzyskania takiego statusu było włączenie w skład konsorcjum aplikującego jednostki samorządu terytorialnego. Stało się to możliwe dzięki podpisaniu przez Marzenę Wodzińską, Członkinię Zarządu Województwa w grudniu 2019 r. listu intencyjnego w tej sprawie pomiędzy Województwem Wielkopolskim a UMP. Tym samym uzyskanie go jest wspólnym sukcesem w działaniach na rzecz seniorów.więcej
 

Wielkopolsko - kurdyjskie rozmowy o współpracy. Zaproszenie na Targi Smaki Regionów

17 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie Krzysztofa Grabowskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z Begard Dlshad Shukralla, Minister Rolnictwa Rządu Regionalnego Kurdystanu. Wizyta związana była m.in. z odbywającymi się w Poznaniu Międzynarodowymi Targami Mechanizacji Rolnictwa Polagra - Premiery w Poznaniu 2020, największymi halowymi targami rolniczymi w Europie Wschodniej.Przedstawiciele delegacji zapoznali się z działaniami Samorządu Województwa Wielkopolskiego i udziału regionu w krajowej produkcji rolniczej.więcej
 

Wicemarszałek Jankowiak wizytował rozbudowę DW nr 123

14 stycznia Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak wraz z Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosławem Maciejewskim, Posłem Krzysztofem Paszykiem oraz lokalnymi samorządowcami wizytował trwającą rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 123 na odcinku Huta Szklana - Przesieki (DK nr 22) na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. W ramach rozbudowy zawarto umowy z dwoma wykonawcami na realizację dwóch kolejnych odcinków.więcej
 

II Nadzwyczajny Wielkopolski Kongres Samorządowy przyjął 7 tez w sprawie kompetencji i finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego

Dzisiaj podczas obrad II Nadzwyczajnego Wielkopolskiego Kongresu Samorządowego ponad 200 obecnych w Sali Sesyjnej UMWW w Poznaniu samorządowców, reprezentujących większość wielkopolskich samorządów, przyjęło stanowisko w sprawie finansowania zadań JST. „(…) zwracamy się z szerokim apelem o podjęcie dyskusji i odpowiednich działań legislacyjnych, które doprowadzą do utrwalenia stabilnych ram prawno-finansowych funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego” – napisali i skierowali wraz z apelem 7 tez pod adresem Parlamentu i Rządu RP. więcej
 

Wyjątkowe wsparcie wielkopolskiej przedsiębiorczości. Setki milionów złotych z myślą o MŚP

Wielkopolska przedsiębiorczość jest nie tylko legendarna - jej dalszy rozwój znajduje realne wsparcie ze strony samorządu województwa. „Dajemy szansę wielu przedsiębiorcom – przynajmniej tysiącu firmom – uzyskania środków finansowych w postaci kredytów na najważniejsze dla nich przedsięwzięcia. Udzielamy zabezpieczenia na ten cel w znacznej kwocie – umowy dotyczą 250 milionów złotych, a wartość zabezpieczeń sięga 390 milionów złotych, lecz ta kwota może być jeszcze powiększona” – powiedział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podczas konferencji prasowej, podczas której podpisano umowy na świadczenie przez wybrane Fundusze Poręczeniowe usługi pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania poręczeń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa wielkopolskiego, reporęczanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.więcej
 

Marszałek Marek Woźniak dogląda remontu pałacu w Lewkowie

– Chciałem dowiedzieć się, co już zostało zrealizowane w ramach zaplanowanej modernizacji, remontu i konserwacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie – powiedział Marszałek Marek Woźniak, który 13 stycznia odwiedził powiat ostrowski. Podczas wizyty nie tylko obejrzał pałac i spotkał się tam z dziennikarzami, ale także był gościem Wielkopolskiego Centrum Leczenia Oparzeń oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. W tym ostatnim wręczył certyfikaty grupie uczniów, którzy ukończyli program szkoleń w zakresie spawalnictwa.więcej
 

Gmina Miedzichowo z Kinem za Rogiem

10 stycznia 2019 roku Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w otwarciu Kina za Rogiem, zlokalizowanego w Bolewicach w gm. Miedzichowo (powiat nowotomyski).więcej
 

« Poprzedni 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 162 Następny »