Aktualności Sejmiku i Urzędu


W przyszłym roku rozpocznie się pierwszy etap prac związanych z modernizacją sceny głównej Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Przedsięwzięcie pozwoli dostosować obiekt do aktualnych wymagań technicznych i wymogów bezpieczeństwa. O szczegółach tej inwestycji dyskutowali radni podczas listopadowych obrad sejmikowej Komisji Kultury. Jak wyjaśniał Włodzimierz Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Kultury w UMWW, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało w październiku, że zamiast obiecanych 20 milionów złotych na ten cel w więcej
 
26 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbędzie się X Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej. Forum skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa Wielkopolskiego oraz podmiotów działających na rzecz rozwoju gmin i powiatów. Tematem przewodnim wydarzenia będzie zagadnienie: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” w kontekście rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnicy spotkania uzyskają wiedzę na temat wyzwań związanych ze zwiększeniem jakości usług publicznych więcej
 
W dniu 8 listopada 2019 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało ogłoszenie o konkursie nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. i 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021. Zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl oraz w przypadku operacji, dla których grupa docelowa pochodzi wyłącznie lub w większości z województwa wielkopolskiego (z więcej
 
Zapraszamy do udziału w Międzychodzkim Forum Gospodarczym. Celem wydarzenia jest dyskusja oraz wymiana informacji i doświadczeń, która ma umocnić oraz rozwinąć lokalną przedsiębiorczość. Tematyka spotkania stanowi odzwierciedlenie realnych potrzeb zgłaszanych przez wielkopolskich przedsiębiorców. Debata koncentrować będzie wokół problematyki wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, sposobów wspierania zatrudnienia w województwie wielkopolskim, szkolnictwa zawodowego w procesie restrukturyzacji zatrudnienia czy imigracji zarobkowej. Wydarzenie odbędzie się 8 listopada 2019 roku o godz. 10:00 w Centrum Animacji Kultury więcej
 
Serdecznie zapraszamy firmy z Wielkopolski do udziału w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2019.Organizatorem Konkursu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Chcemy wyróżnić firmy, które w sposób wyjątkowy, poprzez swoją kreatywność oraz otwartość na nową myśl naukową wprowadzają na rynek innowacyjne rozwiązania.Budowa marki Wielkopolska, której nowoczesność oparta jest na silnych i aktywnych podmiotach gospodarczych jest jednym z priorytetów Samorządu Województwa, a wzmacnianie konkurencyjności regionu więcej
 
Statut Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr  XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r., Zarząd Województwa więcej
 
Statut Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r., więcej
 
Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr  XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 więcej
 
Statut Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr  XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 więcej
 
V MIĘDZYREGIONALNA KONFERENCJA DOTYCZĄCA SZLAKU PIASTOWSKIEGO „SZLAK PIASTOWSKI – NOWE WYZWANIA” „Szlak Piastowski – nowe wyzwania” to tytuł V międzyregionalnej konferencji organizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Konferencja odbędzie się 14 listopada w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek samorządowych na szlaku, zarządcy obiektów, przedstawiciele organizacji pozarządowych i przewodników turystycznych, reprezentanci uczelni wyższych oraz przedsiębiorcy. Podczas konferencji więcej
 
Październikowa sesja sejmiku była okazją do złożenia ślubowania przez pięcioro nowych radnych. Przypomnijmy, że w wyborach parlamentarnych, które odbyły się 13 października, startowało aż 20 spośród 39 radnych sejmiku. Pięcioro z nich odniosło sukces i zostało posłami: Romuald Ajchler (SLD, okręg Piła), Joanna Jaśkowiak (KO, Poznań), Marlena Maląg (PiS, Kalisz/Leszno), Tadeusz Tomaszewski (SLD, Konin/Gniezno) i dotychczasowy przewodniczący sejmiku Wiesław Szczepański (SLD, Kalisz/Leszno).– Gdyby polski parlament działał tak jak nasz sejmik, więcej
 
W piątkowy wieczór, 4 października, w 13 miastach Województwa Wielkopolskiego odbyła się NOC Zawodowców Edycja 2.0. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile, pod patronatem honorowym Marka Woźniaka - Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Podczas otwarcia został odczytany list intencyjny Marzeny Wodzińskiej – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w którym m.in. podkreśliła, że Wielkopolska przoduje w działaniach na rzecz upowszechniania kształcenia zawodowego więcej
 
Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579), posiadacz odpadów prowadzący odzysk polegający na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, który: w okresie od dnia 6 września 2018 r. do dnia 5 września 2019 r. uzyskał zezwolenie na przetwarzanie odpadów stanowiące odzysk polegający na wypełnianiu terenów niekorzystnie więcej
 
Pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego zaprasza na otwarcie wystawy „Jesteś zdrowa...” autorstwa Marii Romany Gierczyńskiej, które odbędzie się 29 października 2019 roku o godzinie 12:00 na patio Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Maria Romana Gierczyńska studiowała na Uniwersytecie Poznańskim i w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w Pracowni Gobelinu i Tkaniny Przestrzennej prof. Urszuli Plewki-Schmidt. Laureatka wielu nagród i wyróżnień w tym wyróżnienia Prezydenta więcej
 
PROGRAM OBCHODÓW 80. ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ KOMITET HONOROWY OBCHODÓW Stanisław Gądecki, ks. Arcybiskup Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Zbigniew Hoffmann, Wojewoda Wielkopolski, Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania, Ireneusz Nowak, gen. bryg. pil.; Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego; Dowódca Garnizonu Poznań, Piotr Mąka, inspektor, Komendant Wojewódzki Policji, Rafał Reczek, dr hab., Dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu, Zenon Wechmann, wieloletni Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI Obchody 80. rocznicy wydania rozkazu utworzenia obozów dla więcej
 
Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przystępuje do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu. Prośbę o zmianę statutu wraz z Uchwałą Rady Społecznej nr 322 z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Statutu, przesłał do Departamentu Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku więcej
 
Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu przystępuje do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. Prośbę o zmianę statutu przesłał do Departamentu Dyrektor Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2190 ze zm.), statut oraz zmiany statutu więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego anuluje nabór dla samorządów lokalnych/stowarzyszeń samorządowych/ spółek samorządowych na stoisko regionalne na targach ANNUAL INVESTMENT MEETING w Dubaju, zgodnie z punktem VII.1 regulaminu naboru (Informacja o warunkach dofinansowania udziału jednostek samorządu terytorialnego i/lub stowarzyszeń samorządów lokalnych i/lub spółek). więcej
 
Radni z sejmikowej Komisji Budżetowej podczas październikowego posiedzenia zapoznali się (podobnie jak wcześniej członkowie Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego) z informacją dotyczącą sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których województwo wielkopolskie jest organem tworzącym. I ponownie usłyszeli, że w 2019 roku straty przyniesie prawdopodobnie co najmniej 10 podległych samorządowi regionu szpitali, w tym wszystkie zespolone.I choć podczas dyskusji podkreślano, że duży wpływ na kondycję szpitali mają umiejętności i więcej
 
W trakcie październikowego posiedzenia sejmikowej Komisji Gospodarki radni poznali kilka przykładów inwestycji w wielkopolskich firmach (Solaris, Biofarm, VOX, Utal, spółka Gwda), związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu. Zrealizowane projekty otrzymały dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ lub z innych programów unijnych, wyróżniają się innowacyjnością, dlatego radni postanowili obejrzeć w najbliższym czasie jeden z takich przykładów. Przy okazji zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki UMWW Jakub Jackowski, przypomniał, że wielkopolskie specjalizacje to: biosurowce więcej
 

« Poprzedni 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 197 Następny »