Aktualności Sejmiku i Urzędu


Wystawa czasowa „Z atelier artystów wielkopolskich.”, na którą złoży się zbiór ok. 60 prac artystów od XIX po XXI wieku, głównie ze zbiorów własnych. Priorytetem wystawy będzie tym razem nie temat a sami artyści związani z Wielkopolską. Wybrane obrazy to dzieła wszystkich artystów wielkopolskich wchodzących w skład leszczyńskiej kolekcji malarstwa ze szczególnym uwzględnieniem artystów związanych z Lesznem. Prezentowane będą zarówno portrety, pejzaże, sceny rodzajowe, martwe natury, rzeźba a także grafika i rysunek.więcej
 
Salon historyczno – artystyczny „Realizm i impresjonizm Leona Wyczółkowskiego" - czas aktywności twórczej artysty wpisuje się w trzy ważne okresy polskiej sztuki. To ponad sześćdziesiąt lat obecności głównie w malarstwie i grafice, jednocześnie nieustanne eksperymentowanie i zmaganie się z warsztatem. Wyczółkowski ulegał kolejno wpływom realizmu, impresjonizmu, modernizmu i symbolizmu, by po latach zająć się prawie wyłącznie grafiką.więcej
 
„Wieloma językami” to tradycyjny koncert poświęcony mniejszościom narodowym Polski, nawiązujący do tradycji regionu Podlaskiego. Usłyszymy piosenki w językach: ukraińskim, litewskim, rosyjskim, romskim, białoruskim, w jidysz, po polsku, tatarsku i w esperanto.więcej
 
Sejmikowa Komisja Rewizyjna spotkała się w kwietniu kilkukrotnie, by szczegółowo przeanalizować ubiegłoroczny budżet województwa: wydatki, stan majątku, sprawozdania finansowe czy koszty funkcjonowania marszałkowskiej administracji. Analizy radnych, informacja biegłego rewidenta o budżecie za 2016 r., a także opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat stanu wojewódzkich finansów poprzedziły głosowania członków Komisji Rewizyjnej w dwóch sprawach. Na posiedzeniu, które odbyło się 28 kwietnia, komisja wydała najpierw pozytywną opinię w sprawie wykonania ubiegłorocznego budżetu, więcej
 
Baletowa premiera już w maju! 13 maja 2017 w Teatrze Wielkim w Poznaniu zaprezentowany zostanie balet "Anna Karenina" Rodiona Szczedrina. Choreografię do spektaklu przygotował Tomasz Kajdański – kierownik zespołów baletowych Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz Anhaltischen Theater w Dessau. Autorem scenografii i kostiumów jest Dorin Gal.więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedłuża nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” oraz „Przemysł Jutra”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnych specjalizacji „Biosurowce i żywność dla więcej
 
Przygotowująca opinię na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu sejmikowa Komisja Rewizyjna spotkała się 24 kwietnia na kolejnym posiedzeniu. Tym razem omawiano m.in. informację o stanie wojewódzkiego majątku, zaprezentowano dane na temat wykonania planów finansowych za 2016 rok przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, poddano analizie liczbę etatów (w tym osób, które nabyły uprawienia emerytalne) w Urzędzie Marszałkowskim oraz w podległych samorządowi województwa jednostkach budżetowych. Radnych interesowały też kwestie związane z kosztami dojazdów więcej
 
Podczas kwietniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi radni zapoznali się m.in. z informacją podsumowującą organizację XVI edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku.O szczegółach tego przedsięwzięcia opowiedział Marek Beer, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Do tegorocznej edycji zgłoszono 54 gospodarstwa rolne: 20 z nich nominowano do nagrody, a ostatecznie dziesięciu gospodarzy otrzymało tytuł „rolnika roku” (lista laureatów dostępna jest na stronie internetowej www.umww.pl). Przez więcej
 
Radni z sejmikowej Komisji Kultury podczas kwietniowego posiedzenia jednogłośnie poparli projekt uchwały w sprawie podziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej i utworzenia nowej instytucji kultury pn. Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy. Procedury w tej sprawie trwają od jesieni 2016 r. Najpierw rada powiatu ostrowskiego jednogłośnie opowiedziała się za wystąpieniem do samorządu województwa z propozycją przejęcia pałacu. Następnie, we wrześniu ubiegłego roku, sejmik zgodził się, głosując uchwałę intencyjną, by wyodrębnić pałac więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedłuża nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości”. Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości” więcej
 
Romans histeryczny z drugiej połowy XVIII wieku - Teatr Fredry w Gnieźnie zaprasza do odbycia nieoczywistej etnograficznej podróży w przeszłość. Powołuje do życia zapomnianą XIX-wieczną powieść, która nieoczekiwanie, bardzo rymuje się ze współczesnością.więcej
 
Podczas kwietniowej sesji sejmiku radni (na wniosek klubu PiS) przyjęli uchwałę intencyjną w sprawie połączenia Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu.Wcześniej podobny wniosek poparła sejmikowa Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, która kilkukrotnie w ostatnich miesiącach debatowała o ty, jak uratować kontrakt z NFZ dla szpitala w Kowanówku wobec zaproponowanych przez ministerstwo zdrowia zmian dotyczących wprowadzenia sieci szpitali. W ich efekcie placówka rehabilitacyjno-kardiologiczna nie została przyjęta do projektowanej więcej
 
30 kwietnia 2017 r., o g. 18.00, w sali widowiskowej CKiS wystąpi AGNIESZKA HEKIERT, wybitna wokalistka jazzowa, rozchwytywana trenerka wokalna (ostatnio w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”), kompozytorka, autorka tekstów i aranżacji. Absolwentka Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach. więcej
 
Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, zaprasza na Marsz Pamięci poświęcony ofiarom zagłady w obozie Kulmhof.  Marsz Pamięci - Dzieci dzieciom. Organizowany wspólnie ze starostwem kolskim, szkołami różnego szczebla nauczania, adresowany do młodzieży regionu. Upamiętnione zostaną najmłodsze ofiary obozu Kulmhof, ze względu na fakt przypadających 75. rocznic m.in. pacyfikacji wsi Lidice i Leżaki i zamordowania czeskich dzieci w obozie Kulmhof, deportacji dzieci więcej
 
Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina. Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich więcej
 
Zdecydowana większość projektów uchwał, które trafiły w kwietniu na obrady sejmikowej Komisji Budżetowej, dotyczyła wyrażenia zgody na wsparcie z wojewódzkiego budżetu przedsięwzięć realizowanych wspólnie z lokalnymi samorządami. Pierwsze z nich (komisja jednogłośnie zaakceptowała te propozycje) dotyczyły dotacji celowych na działalność zakładów aktywności zawodowej. Pieniądze trafią do powiatów słupeckiego i ostrzeszowskiego, a także do gmin: Żerków, Mieścisko, Lisków, Koźmin Wielkopolski, Borek Wielkopolski. Dwa kolejne projekty uchwał, także pozytywnie zaopiniowane przez radnych, więcej
 
Podczas kwietniowych obrad sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego radni pozytywnie zaopiniowali dwa projekty uchwał sejmiku w sprawie przekazania lokalnym samorządom pieniędzy na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa wodnego. Wsparcie z budżetu województwa trafi do miasta Poznania, które inwestuje w bazę ratownictwa wodnego w Kiekrzu (zakup sprzętu, modernizacja slipu do wodowania łodzi), a także do powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, który zamierza kupić specjalną wieżę dla ratowników, pozwalającą obserwować chronione na terenie miejscowego samorządu więcej
 
Kwietniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rewizyjnej zdominowały sprawozdanie z wykonania budżetu województwa wielkopolskiego w 2016 roku oraz towarzysząca temu dyskusja. Szczegółowe dane na temat przychodów, wydatków, zadłużenia i stanu regionalnych finansów przedstawiła radnym skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska, która zwróciła m.in. uwagę na wzrastające wpływy z podatków PIT i CIT, odzyskanie przez województwo części podatku VAT oraz przychody związane ze sprzedażą budynku przy ul. Gąsiorowskich w Poznaniu.Przygotowująca opinię o ubiegłorocznym budżecie regionu więcej
 
Świat budzący się do życia po odejściu zimy w pierwszym symfonicznym dziele Roberta Schumanna, wspomnienie dzieciństwa i tętniącej życiem młodości przywoływane przez spoczywającego na łożu śmierci artystę, a opisywane muzyką przez Richarda Straussa oraz młodzieńczy koncert fortepianowy Ludwiga van Beethovena, którego prawykonania dokonał sam kompozytor w pierwszych dniach kalendarzowej wiosny 1795 roku - oto dzieła, które złożą się na prawdziwie wiosenny wieczór z gwiazdami światowych estrad.GWIAZDY ŚWIATOWYCH ESTRADMartin STADTFELD - więcej
 
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie zaprasza na kolejną "Rodzinną niedzielę w Muzeum". Niedzielne zajęcia dla rodzin na wystawie „WIKINGOWIE W POLSCE? Zabytki skandynawskie z ziem polskich” odbędą się 23 kwietnia o godz. 11.00-13.00. Tym razem będzie można wybrać się na daleką północ do chłodnych, skandynawskich krain. Nie trzeba jednak zabierać ze sobą ciepłych ubrań, czapek i szalików!więcej
 

« Poprzedni 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 158 Następny »