Aktualności Sejmiku i Urzędu


Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowycho profilu gastronomicznym do udziału w Konkursie dla młodzieży promującym działania ograniczające marnowanie żywności pt. „ Planuj, nie marnuj”. Celem Konkursu jest promocja działań ograniczających marnotrawienie żywności, rozwijanie zainteresowań związanych z regionalną żywnością wysokiej jakości, wzrost świadomości odnośnie czynników wpływających na decyzje zakupowe konsumentów i ich konsekwencjach dla środowiska. Wszystkie informacje o Konkursie (Regulamin wraz z formularzem więcej
 
W ramach tegorocznych Wielkopolskich Dni Energii odbywają się dwa konkursy dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych położonych na terenie województwa wielkopolskiego: Konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży promujący OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas IV-VI szkół podstawowych Konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży promujący OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas VII-VIII szkół podstawowych Konkursy pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” mają na celu edukację i podnoszenie więcej
 
Komisja Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podczas swojego lutowego posiedzenia zapoznała się z przedstawioną przez Departament Edukacji UMWW coroczną informacją o nauczycielskich zarobkach. Radni wysłuchali sprawozdania za 2019 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez województwo wielkopolskie.Ponadto członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt zmiany w budżecie województwa i wieloletniej prognozie finansowej regionu. Radni kontynuowali również dyskusję nad przedstawionymi im miesiąc więcej
 
Odnawialne źródła energii oraz technologia wodorowa – były głównymi tematami posiedzenia sejmikowej Komisji Gospodarki, które odbyło się 14 lutego.Przedstawiciel specjalizującej się w tej tematyce kancelarii prawnej przedstawił radnym różne aspekty ustawy o odnawialnych źródłach energii. Z kolei Departament Gospodarki UMWW przygotował prezentację dotyczącą technologii wodorowej jako paliwa przyszłości, omawiając jej zastosowania i potencjalne szanse dla Wielkopolski w tym zakresie. Zaprezentowano również koncepcję i proces tworzenia Regionalnej Strategii Innowacji 2030 dla więcej
 
Obradująca 13 lutego sejmikowa Komisja Rewizyjna postanowiła przyjrzeć się działalności Teatru Wielkiego w Poznaniu, instytucji kultury podległej samorządowi województwa. Kontrola kompleksowa objęła informację na temat: kadry (w tym liczby pracowników z podziałem na poszczególne grupy zawodowe) oraz wynagrodzeń; spektakli (liczba premier w latach 2015-2019, wpływy z biletów, frekwencja), a także skarg dotyczących działalności teatru w ostatnich czterech latach. O szczegółach dotyczących tych zagadnień informowała komisję dyrektor poznańskiej Opery Renata Borowska-Juszczyńska. więcej
 
Rozstrzygnięcie naboru uzupełniającego przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach THE SPECIALITY FOOD FESTIVAL 2020 w Dubaju (ZEA)   Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że w dniu 14 lutego 2020 r. zakończono nabór uzupełniający przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach THE SPECIALITY FOOD FESTIVAL 2020 w Dubaju (ZEA), odbywających się w dniach 6-8 kwietnia 2020 r., wpisanych w Obszary Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Zgodnie więcej
 
Informacja na temat programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zdominowała lutowe posiedzenie sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.Zgodnie z przepisami program naprawczy musiał zostać opracowany ze względu na wysokość zadłużenia placówki (strata za 2018 rok wyniosła 21,5 mln zł, o ponad 14 mln zł przewyższając amortyzację). O specyfice i skali działalności szpitala (ponad 1700 pracowników), przyczynach zadłużenia i elementach programu naprawczego mówił radnym dyrektor jednostki Radosław więcej
 
Podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, które odbyło się 12 lutego, radni zapoznali się z dwoma dokumentami, opisującymi m.in. problemy wielkopolskich firm związane z brakiem rąk do pracy. Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Sławomir Wąsiewski omówił „Barometr potrzeb kadrowych”, skupiający się na deficytach pracowników na lokalnym rynku pracy, a także „Barometr zawodów”, tj. kompleksowe badanie pozwalające oszacować zapotrzebowanie na konkretne zawody. Jakie wnioski zawarto w tych opracowaniach? więcej
 
Obrady sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyły się 12 lutego, zdominowała informacja oraz dyskusja o szerzącej się w Wielkopolsce chorobie ptasiej grypy. To odmiana wirusowa, która zagraża ptakom hodowlanym i wolno żyjącym. Wirus nie stanowi dużego zagrożenia dla ludzi pod warunkiem przestrzegania zasad higieny. Jak wyjaśniał przedstawiciel wielkopolskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii, źródłem zakażenia jest najczęściej zanieczyszczona ściółka. Od 3 do 29 stycznia w Wielkopolsce odnotowano 8 ognisk ptasiej więcej
 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego kontynuuje współpracę z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie wsparcia gmin w przygotowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych. Z tego powodu mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w: konferencji pt. „Rewitalizacja 2.0 w Wielkopolsce”, która odbędzie się 2 marca 2020 r. o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34. To wydarzenie inauguruje kilkunastomiesięczny projekt UMWW w Poznaniu polegający na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania więcej
 
Najważniejsze przedsięwzięcia oraz zadania i projekty realizowane przez Departament Kultury UMWW i instytucje kultury samorządu województwa były dominującym tematem lutowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury. Podsumowanie tego, co wydarzyło się w 2019 roku, a przede wszystkim zamierzenia dotyczące 2020 roku przedstawił radnym dyrektor wspomnianego departamentu Włodzimierz Mazurkiewicz.Coroczne konkursy na dotacje z zakresu działalności kulturalnej oraz ochrony zabytków, udział w projektach instytucji zewnętrznych, wspieranie zamierzeń artystycznych i inwestycyjnych podległych jednostek to część więcej
 
Radni z sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, którzy obradowali 11 lutego, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez województwo wielkopolskie do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie. Jak wyjaśniał wicemarszałek Wojciech Jankowiak, do 2023 roku samorząd regionu obejmie w spółce MTP około 4,5 proc. udziałów, wykupując je za ponad 13 mln zł. Jednocześnie samorządy województwa oraz miasta Poznania (właściciela MTP) mają w najbliższych latach więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór uzupełniający przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. na targach: THE SPECIALITY FOOD FESTIVAL w Dubaju (ZEA), odbywających się w dniach 6-8 kwietnia 2020r., wpisanych w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.   Więcej informacji na temat targów na stronie: https://www.speciality.ae/exhibit Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 więcej
 
        Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że w dniu 11 lutego 2020 r. zakończono nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach THE SPECIALITY FOOD FESTIVAL 2020 w Dubaju (ZEA), odbywających się w dniach 6-8 kwietnia 2020 r., wpisanych w Obszary Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Zgodnie z pkt. II Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące podmioty (kolejność alfabetyczna):   1. BARS HALINA więcej
 
Plan promocji turystycznej Wielkopolski na 2020 rok był głównym tematem lutowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Informację na ten temat przedstawił radnym dyrektor biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Artur Krzysztofiak.WOT, której wiodącym podmiotem jest samorząd województwa, liczy obecnie 94 członków, wśród których około połowy stanowią gminy i powiaty z naszego regionu; są tam zrzeszone także inne podmioty zainteresowane rozwojem branży turystycznej w województwie. Wiadomo, że wśród promowanych w bieżącym więcej
 
Dyskusja o przyczynach powstawania smogu, zanieczyszczeniu powietrza, metodach palenia w piecach oraz konieczności czyszczenia kominów zdominowała lutowe obrady sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wzięli w nich udział m.in. przedstawiciele organizacji ekologicznych z Poznania i Mosiny, którzy przekonywali radnych o konieczności zmiany sposobu palenia w kotłach i kominkach. Wyliczali korzyści rozpalania „od góry”: mniejszą emisję zanieczyszczeń, oszczędność czasu, niższe koszty zużycia opału. Początkowo zaproponowano zmiany zapisów w uchwale antysmogowej, więcej
 
Sprawozdanie z działalności Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu w 2019 roku oraz dyskusja na ten temat zdominowały lutowe posiedzenie sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Dyrektor WBPP Marek Bryl oraz zastępca dyrektora Grażyna Łyczkowska zaprosili radnych do swojej siedziby, by zaprezentować najważniejsze sprawy i dokumenty, którymi w ubiegłym roku zajmowali się planiści. Jednym z nich był uchwalony przez sejmik w marcu 2019 roku „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Wielkopolska więcej
 
W dniach 17-25 stycznia 2020r. delegacja Województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem Pana Marka Woźniaka, Marszałka Województwa przebywała z wizytą studyjną w Kambodży. W skład delegacji weszli ponadto: Pan Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Hubert Zobel, Prezes Wielkopolskiego Funduszy Rozwoju Sp. z o.o., Pan Andrzej Łyko, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Eksporterów, Importerów i Kooperacji w Poznaniu, Członek Prezydium Wielkopolskiej Rady 30, Pan prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Prorektor ds. współpracy z zagranicą więcej
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie pn. Ambasador Wielkopolskiej Kultury!!!więcej
 
Statut Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr  XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 Następny »