Aktualności GospodarczeDepartament Gospodarki UMWW zaprasza 16 października 2018 r., przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, świata nauki, sektora organizacji pozarządowych, na spotkanie Grup Roboczych Forum ds. Inteligentnych Specjalizacji. Celem spotkania będzie wskazanie zmian zachodzących w procesie inteligentnych specjalizacji regionu. Chcemy przekazać Państwu informację na temat szans związanychz nową perspektywą finansową 2021-2027, zaprezentować najnowsze osiągnięcia naukowców w zakresie magazynowania energii, autonomicznych źródeł prądu, nowych technologii wodorowych, które mogą mieć istotny wpływ na rozwój więcej
 

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego („logo”), charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym. Wyłonione w konkursie logo będzie wykorzystywane do promocji idei rozwoju regionu opartego na wodorze oraz budowania marki Wielkopolska. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do głosowania na stronie: Konkurs logo h2wielkopolska Termin oddawania głosów upływa 12 października 2018r. Oddział Marka WielkopolskiUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Gospodarki więcej
 

Na zaproszenie Macieja Sytka, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego w naszym regionie gościli przedstawiciele amerykańskiej firmy JOI Scientific – start-up’u zajmującego się innowacyjną oraz neutralną dla środowiska technologią wytwarzania wodoru, która swoje pomysły rozwija dla NASA. Wizyta była elementem działań podejmowanych przez władze województwa zmierzających do budowy w naszym regionie konkurencyjnej w skali europejskiej gospodarki, opartej na technologiach przyszłości.Subregion koniński, którego rozwój oparty był dotychczas na wydobyciu węgla brunatnego i przemyśle energetycznym więcej
 

W dniu 27.08.2018 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu doradczo-eksperckiego ds. rozwoju energetyki opartej na wodorze pod nazwą „H2−Wielkopolska”, którego przewodniczącym jest dr hab. Jacek Goc, prof. nadzw. PP − Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Poznańskiej. Pozostałymi członkami zespołu zostali: prof. zw. dr hab. Marek Łaniecki – Zakład Kinetyki i Katalizy Wydziału Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr inż. Ilona Acznik – Zakład Nowych więcej
 

W dniu 26 czerwca 2018r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się posiedzenie Prezydium Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, któremu przewodniczył pan Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Podczas posiedzenia Prezydium WR30 dyskutowało nad propozycją organizacji I Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego oraz podjęte zostało stanowisko w sprawie kongresu założycielskiego Powszechnego Samorządu Gospodarczego (treść stanowiska poniżej). Stanowisko Wielkopolskiej Rady 30 w sprawie kongresu założycielskiego Powszechnego Samorządu Gospodarczego Wielkopolska Rada 30 jest społecznym, kolegialnym organem więcej
 

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, iż zgodnie z Rozdziałem IV Regulaminu do udziału w wystawie Marki WIELKOPOLSKA podczas wydarzenia International Conference on ICT for Development, Education & Skills odbywającego się w dniach 26-28 września 2018 r. w stolicy Rwandy – Kigali, w drodze naboru uzupełniającego zakwalifikowane zostały następujące podmioty (kolejność alfabetyczna): Expansio Sp z o.o. Politechnika Poznańska Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w więcej
 

Wystawa prac dyplomowych Wydziału Rzeźby i działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pn. „DYPLOMY” Uwieńczeniem procesu dydaktycznego na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP w roku akademickim 2017/18, zarówno na poziomie studiów licencjackich jak i magisterskich, stała się wystawa prac dyplomowych pn. DYPLOMY, która powstała w efekcie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. W sobotę, 16 czerwca o godz. 18:00 odbył się wernisaż, podczas którego przybyłych gości uroczyście powitał więcej
 

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje, iż w dniu 12 czerwca br. zakończono nabór przedsiębiorstw do udziału w targach Downtown Design odbywających się w Dubaju, w dniach 13-16 listopada 2018 roku. Zgodnie z pkt. II Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące pomioty (wg kolejności nadesłania zgłoszeń): Cameleo Sp. z o.o. Sp. k. Garden Spot Paweł Garbarek 3R Studio Mobile Sp. z o.o. Eugenius Sp. z o.o. Biuro Projektowe Katarzyna Laskowska Przedsiębiorstwo więcej
 

W związku z zakończeniem oceny formalnej zgłoszeń na targi Downtown Design Dubaj 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór uzupełniający przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z więcej
 

W dniach 5 – 13 maja 2018 r. odbyła się misja gospodarczo-naukowa przedstawicieli Wielkopolski  do Hong Kongu oraz Socjalistycznej Republiki Wietnamu. Misji przewodniczył Pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a w skład delegacji weszli m.in.: Pan Marszałek Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele trzech wielkopolskich uczelni wyższych, Prorektorzy: Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Politechniki Poznańskiej,  jak również Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, laureaci ostatniej edycji Nagrody Marszałka „i-Wielkopolska. Innowacyjni dla Wielkopolski”, więcej
 

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprasza na III Forum Eksportowe, które odbędzie się dnia 15 czerwca br. w siedzibie Urzędu przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu. Tematyka tegorocznego Forum dotyczy wsparcia finansowego dla wielkopolskich przedsiębiorców, w tym eksporterów, oraz wsparcia dla firm w ramach realizacji zamówień publicznych dla organizacji międzynarodowych, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), NATO, Międzynarodowy Czerwony Krzyż, itp. Jest to jeszcze więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”. http://www.downtowndesign.com/ Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaplanował udział w następujących targach: Targi więcej
 

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, iż w dniu 28 maja br. zakończono nabór przedsiębiorstw do udziału w targach Vietbuild HCMC, Ho Chi Minh (Socjalistyczna Republika Wietnamu), odbywających się w terminie 26-30 września 2018 r. Udział w targach planowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu. Zgodnie z punktem IV.3 więcej
 

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje, iż 24 maja 2018 r. zakończono nabór przedsiębiorstw do udziału w targach Foodexpo Vietnam 2018 Ho Chi Minh (Sajgon), w dniach 14 – 17 listopada 2018 r., wpisanych w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Zgodnie z pkt. II Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące pomioty (kolejność alfabetyczna):     1. AGRICO Sp. z o.o.2. ALIMA BIS3. CELIKO S.A.4. CELIKO więcej
 

Nabór uzupełniający na wystawiennicze stoisko regionalne wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT” W związku z wycofaniem się beneficjenta Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłasza nabór uzupełniający na wystawiennicze stoisko regionalne organizowane w ramach działań na rzecz budowy rozpoznawalności marki Wielkopolska podczas wydarzenia International Conference on ICT for Development, Education & Skills, które odbędzie się w dniach 26-28 września 2018 r. w stolicy Rwandy, Kigali, wpisanego w obszar więcej
 

Jeśli jesteś: przedsiębiorcą, naukowcem, samorządowcem, osobą interesującą się innowacjami zapraszamy 5 czerwca 2018 r. do Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (ul. Umultowska 89c, kampus Morasko UAM). Podczas spotkania, organizowanego w ramach Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji, można będzie: zapoznać się z Poznańskim Modelem Transferu Wiedzy, podyskutować na temat problemów związanych z wprowadzaniem innowacji w swojej firmie, nawiązać kontakty z innymi przedsiębiorcami. W Centrum realizuje się projekty i opracowuje programy badawcze w dziedzinie zaawansowanych technologii we współpracy z przemysłem, firmami i jednostkami naukowymi.Multidyscyplinarny więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Przemysł jutra”, „Wnętrza przyszłości”, „Rozwój oparty na ICT” => Targi Vietbuild HCMC, Ho Chi Minh (Sajgon), w Socjalistycznej Republice Wietnamu, odbywające się w dniach 26-30 września 2018 r. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 więcej
 

W dniach od 9 do 12 maja 2018 r. wielkopolskie przedsiębiorstwa prezentowały swoją ofertę na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego podczas targów Vietnam MEDI-PHARM 2018 w Hanoi (Wietnam). Organizowane od 25 lat pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, są jednym z największych wydarzeń związanych z rynkiem medycznym w Azji południowej.W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 430 wystawców z 30 krajów. Na stoisku Województwa Wielkopolskiego obecnych było 9 firm reprezentujących inteligentną specjalizację „Nowoczesne technologie medyczne”: więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi: Foodexpo Vietnam 2018, Sajgon (Ho Chi Minh) w Socjalistycznej Republice Wietnamu, odbywających się w dniach 14 - 17 listopada 2018 r., wpisanych w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Więcej informacji www.foodexpo.vn. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 więcej
 

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że do udziału w targach inwestycyjnych Expo Real 2018 zakwalifikowało się 6 podmiotów. Jednostki samorządów terytorialnych/stowarzyszeń samorządów lokalnych/spółek samorządowych, zakwalifikowane do udziału: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – 34 pkt Stowarzyszenie A2 Wielkopolska – 31 pkt Gmina Stare Miasto – 29 pkt Gmina Międzychód – 28 pkt Miasto Konin – 27 pkt Gmina Września – 23 pkt Udział w targach organizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 29 Następny »