Aktualności ZarząduGminne inwestycje z obszaru gospodarki wodno – ściekowej na palecie interwencji unijnej z WRPO 2014+
9 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), podpisał umowy o dofinansowanie projektów, dotyczące inwestycji z obszaru gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin Krzywiń, Odolanów, Czempiń, Ryczywół i Zduny. W spotkaniu udział wzięli: Jacek Nowak – Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń, Grzegorz Finke – Prezes Zarządu Odolanowskiego Zakładu Komunalnego, Konrad Malicki – Burmistrz Gminy Czempiń, Maciej Kozłowski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole oraz Tomasz Chudy – Burmistrz Zdun.

„W trakcie negocjacji dotyczących kształtu WRPO na lata 2014-2020 musieliśmy się mocno upominać, aby gospodarka wodno – ściekowa znalazła się w ramach interwencji unijnej. Mamy wciąż zapóźnienia w tym obszarze i wiele problemów do rozwiązania. więcej

 

Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego otwiera drogę dla wsparcia projektów w obszarze kultury w ramach POIiŚ
30 maja 2017 roku Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Maciej Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podpisali Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla naszego województwa. Aneks wprowadził do Kontraktu kilka zmian, wśród nich włączył do listy projektów przedsięwzięcia priorytetowe w obszarze kultury oraz projekty wspierające rozwój klastrów energii w województwie. więcej
 

 Biznes bliżej nauki – zaproszenie do udziału w Wielkopolskim Forum Inteligentnych Specjalizacji
9 czerwca br. o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu, z udziałem Macieja Sytka, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego rozpocznie się posiedzenie Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji. więcej
 

Gala Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” II edycja - odpady
31 maja br. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu obyła się uroczysta Gala Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” II edycja - odpady, na którą zaproszeni zostali uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy placówek, a także przedstawiciele samorządów lokalnych. Gospodarzem spotkania była Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Woje-wództwa Wielkopolskiego, a zarazem Przewodnicząca Kapituły Konkursu. więcej
 

Zespół ds. uchwały antysmogowej ruszył do pracy!
31 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie inaugurujące prace Zespołu ds. uchwały antysmogowej, w którym wzięła udział Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. więcej
 

Polsko – niemiecki dialog i partnerstwo w ramach edukacji zawodowej
2 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się polsko - niemiecka konferencja, której celem była prezentacja osiągnięć oraz wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem przykładów dobrej współpracy pomiędzy pracodawcami, szkołami kształcącymi zawodowo oraz ich organami prowadzącymi. więcej
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego z absolutorium. Marszałek Woźniak: „to był budżet solidarnościowy”
Podczas Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 29 maja radni udzielili absolutorium Zarządowi Województwa Wielkopolskiego za wykonanie budżetu w 2016 roku. Zeszłoroczne wyniki, w tym nadwyżka budżetowa w wysokości 136,4 mln zł, umożliwią przyspieszenie inwestycyjne w tegorocznym budżecie. więcej
 

Uczciliśmy pamięć kryptologów
24 maja tego roku w ramach organizowanego już cyklicznie wydarzenia „Wykłady z Informatyki im. Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego” , na zaproszenie Dziekana oraz Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w uroczystości upamiętnienia poznańskich matematyków. więcej
 

Wizyta delegacji Województwa Wielkopolskiego na targach SIAL Shanghai 2017
W dniach 16-20 maja 2017 r. w Szanghaju w Chińskiej Republice Ludowej przebywała delegacja Województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego. więcej
 

Jubileusz 20 - lecia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego
Praktyczne aspekty ochrony przyrody i krajobrazu na przykładzie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego (RPK) były tematem konferencji, towarzyszącej jubileuszowi jego 20- lecia, w której udział wzięła Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Organizatorem wydarzenia, które odbyło się 18 i 19 maja, był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. więcej
 

285 mln na inwestycje - pożyczki JESSICA znów w Wielkopolsce
22 maja w Concordia Design w Poznaniu odbyła się konferencja inaugurująca nabór wniosków o preferencyjne pożyczki JESSICA 2 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wydarzenie otworzyli Maciej Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Przemysław Cieszyński, Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). więcej
 

Samorządowy protest ws. S11
17 maja 2017 r., przy okazji XI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” zorganizowano symboliczny protest na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 10 i 11 w Pile w sprawie jak najszybszego powstania trasy S11. więcej
 

Poznaj laureatów nagród Izabella 2016!
22 maja tego roku w Muzeum - Zamku Górków w Szamotułach Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Jan Maćkowiak, Prezes Fundacji Muzeów Wielkopolskich wręczyli nagrody Izabella 2016, będące wyrazem uznania dla najważniejszych wydarzeń muzealnych roku w Wielkopolsce oraz ich twórców. więcej
 

Południowa i zachodnia Wielkopolska zrealizuje ważne inwestycje drogowe ze środków WRPO
24 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), podpisał umowy o dofinansowanie projektów miasta Leszna oraz powiatów leszczyńskiego, rawickiego i kępińskiego, dotyczące inwestycji drogowych w ramach Poddziałania 5.1.2 „Infrastruktura drogowa regionu”. Beneficjentów podczas spotkania reprezentowali: Jarosław Wawrzyniak – Starosta Leszczyński, Łukasz Borowiak – Prezydent Miasta Leszna, Witold Jankowski – Starosta Kępiński oraz Adam Sperzyński – Starosta Rawicki.

„Pewna pula środków unijnych z WRPO 2014+ została przeznaczona na projekty, które mają charakter szczególny. To ściśle zdefiniowany obszar interwencji, bardzo ważny z punktu widzenia rozwoju regionu, obejmujący inwestycje, które rozwiązują problemy tzw. wąskich gardeł oraz połączeń do europejskiej sieci transportowej TEN - T, czy obszarów gospodarczych. Wśród nich wiodący jest wart 50 mln zł projekt powiatu leszczyńskiego. Pozostałe projekty, również o znacznej wartości, dotyczą – co warte podkreślenia - zachodniej i południowej części naszego regionu. Wcześniej podpisaliśmy już umowy na projekty drogowe związane ze wschodnią i centralną Wielkopolską. To pokazuje, że inwestycje w obszarze WRPO są realizowane równomiernie w całym regionie” – podkreślił Marszałek Woźniak. więcej

 

Nowe rozwiązania sprzyjające środowisku głównym tematem posiedzenia komisji COTER w Europejskim Komitecie Regionów
W Brukseli odbyło się dzisiaj, 17 maja, posiedzenie komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów, w którym udział wziął Marszałek Marek Woźniak. W jego trakcie przyjęto projekty trzech opinii ws. strategii mobilności niskoemisyjnej, klasyfikacji terytorialnej i typologii oraz projektów opartych na kontaktach międzyludzkich na obszarach przygranicznych. W dyskusjach udział wzięli przedstawiciele prezydencji maltańskiej, Komisji Europejskiej oraz Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych. więcej
 

Otwieramy dla mieszkańców i turystów ratusze w Gnieźnie, Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim
18 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), podpisał umowy o dofinansowanie projektów związanych z renowacją i adaptacją na cele kulturalne pomieszczeń ratuszy w Gnieźnie, Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim. W spotkaniu udział wzięli Tomasz Budasz – Prezydent Gniezna, Grzegorz Sapiński – Prezydent Kalisza i Jakub Szczurek – Pierwszy Zastępca Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.


„Prezentujemy dzisiaj wybrane projekty związane z siedzibami władz lokalnych w Wielkopolsce, w których zafunkcjonuje oferta kulturalna. W ten sposób ratusze w Gnieźnie, Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim zostaną otwarte dla mieszkańców i turystów” – powiedział Marszałek Marek Woźniak. I dodał: „są to projekty godne pokazania opinii publicznej. Wybieramy z palety unijnych inwestycji w regionie rodzynki z ciasta. Te trzy ratusze to właśnie taki rodzynek”. więcej

 

VI Kongres Kół Naukowych UAM
16 maja Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w otwarciu VI Kongresu Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pn. „Społeczeństwo obywatelskie” – ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 20-lecia Konstytucji RP. Wydarzenie odbyło się w przestrzeni Wydziału Prawa i Administracji UAM, Collegium Iuridicum Novumw Poznaniu. więcej
 

Konkurs Viva! Wielkopolski Senior rozstrzygnięty
12 maja 2017 roku, podczas otwarcia VIII edycji targów „Viva! Seniorzy”, Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wręczyła statuetki i nagrody dla liderów wielkopolskich działających na rzecz osób starszych. więcej
 

Inwestujemy w szkoły przyszłości z WRPO
15 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), podpisał umowy o dofinansowanie projektów powiatu złotowskiego oraz gmin Tarnowo Podgórne, Gołuchów i Kostrzyn, dotyczące inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową. Beneficjentów podczas spotkania reprezentowali Ryszard Goławski - Starosta Złotowski, Tadeusz Czajka – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, Marek Zdunek – Wójt Gminy Gołuchów oraz Szymon Matysek – Burmistrz Gminy Kostrzyn.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał blisko 16 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO 2014+) na realizację czterech projektów o łącznej wartości ponad 34 mln zł. „Projekty są rozproszone terytorialnie. Dotyczą północnej, południowej i centralnej Wielkopolski. Wszystkie otrzymały wsparcie z WRPO 2014+ na podobnym poziomie tj. blisko 4 mln zł i spełniają warunki dofinansowania, które są ściśle określone przez Komisję Europejską” – powiedział Marszałek Marek Woźniak. więcej

 

Ruszają Targi Viva! Seniorzy
12 maja br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) rozpoczęła się VIII edycja Targów „Viva! Seniorzy”. Uroczystego otwarcia Targów dokonali Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z Jackiem Jaśkowiakiem, Prezydentem Miasta Poznania oraz Przemysławem Trawą, Prezesem MTP.
Organizatorami wydarzenia są Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań oraz MTP. W tym roku, po raz pierwszy otwarciu Targów towarzyszyła Gala Konkursu Viva! Wielkopolski Senior – edycja 2017, podczas której uhonorowani zostali wielkopolscy liderzy działający na rzecz osób starszych. więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 120 Następny »