Aktualności Departamentu Organizacyjnego i KadrDepartament Geodezji Kartografii i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zmienił swoją lokalizację. Obecnie sekretariat Departamentu mieszczą się przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Numery telefonów pozostały bez zmian. Szczegołowe dane kontaktowe można znaleźć tutaj. więcej
 

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego 5 czerwca br. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu będzie zamknięty. Za utrudnienia przepraszamy. więcej
 

Departament Kontroli został przeniesiony do nowej lokalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Nowa siedziba Departamentu mieści się pod adresem al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Pełne dane teleadresowe do Departamentu Kontroli można znaleźć tutaj. więcej
 

Biuro Certyfikacji i Windykacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przeniosło swoją siedzibę z ul. Szyperskiej 14 do nowej lokalizacji mieszczącej się przy al. Niepodległości 34. Sekretariat Biura mieści się obecnie na IV piętrze w pokoju numer 436. Pozostałe dane teledresowe Biura pozostały bez zmian. Można je znaleźć tutaj. więcej
 

Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przeniósł swoją siedzibę do nowego obiektu mieszczącego się przy al. Niepodległości 34. Wszelkie pozostałe dane kontaktowe do departamentu nie zmieniły się i można je znaleźć tutaj. więcej
 

Departament Sportu i Turystyki został przeniesiony do nowej lokalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Nowa siedziba Departamentu mieści się pod adresem al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Pełne dane teleadresowe do Departamentu Sportu i Tutrystyki można znaleźć tutaj. więcej
 

Departament Zdrowia został przeniesiony do nowej lokalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Nowa siedziba Departamentu mieści się pod adresem al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Pełne dane teleadresowe do Departamentu Zdrowia można znaleźć tutaj.   więcej
 

Obecnie Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego mieści się przy al. Niepodległosci 34. Sekretariat Departamentu został ulokowany na piątym piętrze w pokoju 564. Pozostałe dane teleadresowe nie zmieniły się i można je znaleźć tutaj. więcej
 

Biuro Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przeniosło swoją siedzibę z al. Niepodległości 18 do nowej lokalizacji mieszczącej się przy al. Niepodległości 34. Sekretariat Biura mieści się obecnie na X piętrze w pokoju numer 1030. Pozostałe dane teledresowe Biura pozostały bez zmian. Można je znaleźć tutaj. więcej
 

Departament Organizacyjny i Kadr został przeniesiony do nowej lokalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Nowa siedziba Departamentu mieści się pod adresem al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Pełne dane teleadresowe do Departamentu Organizacyjnego i Kadr można znaleźć tutaj. W dotychczasowych lokalizacjach pozostają wydziały Kadr i Płac, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego oraz Referat ds. obsługi posiedzeń Zarządu, wchodzące w skład Departamentu Organizacyjnego i Kadr. więcej
 

Od 30 marca 2015 roku biuro Sekretarza Województwa Wielkopolskiego p. Adama Habryło mieści się pod adresem: al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Sekretariat pokój numer 668. Zmianie uległ także numer telefonu i faxu (nowy tel.: 61 626 77 00; fax: 61 626 77 01). Aktualne dane teleadresowe Sekretarza Województwa można znależć tutaj. Tego samego dnia, do nowej lokalizacji, przeprowadzony został także sekretariat Departamentu Administracyjnego. Obecnie mieści się w pokoju numer 650 przy więcej
 

Uwaga od 27 marca br. Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przeniosło się do nowej siedziby. Obecnie sekretariat biura mieści się przy al. Niepodległości 34, piętro X, pokój 1034. Numery telefonów oraz faxu pozostały bez zmian. Pełne dane teleadresowe do Biura Zamówień Publicznych można znaleźć tutaj. więcej
 

Biuro Audytu Wewnętrznego jako pierwsze zostało przeniesione do nowej lokalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Nowa siedziba mieści się pod adresem al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Zmianie uległ także numer telefonu do Biura - 61 626 68 72 oraz numer faxu - 61 626 77 01. Pełne dane teleadresowe do Biura Audytu Wewnętrznego można znaleźć tutaj. więcej
 

Jeśli jesteś członkiem organizacji pozarządowej lub pracownikiem administracji – weź udział w spotkaniach partycypacyjnych! Masz okazję by wspólnie z urzędnikami określić jak powinna wyglądać współpraca tych dwóch sektorów w Wielkopolsce! Fundacja Rozwoju Nowoczesnych Technologii wraz z Samorządem Województwa Wielkopolskiego serdecznie zapraszają przedstawicieli administracji oraz organizacji pozarządowych na spotkania partycypacyjne dotyczące konsultacji standardów współpracy Samorządu z organizacjami pozarządowymi. Na każdym spotkaniu zostaną przedstawione proponowane dla współpracy jst i NGO standardy, procedury i więcej
 

Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii wraz z Samorządem Województwa Wielkopolskiego serdecznie zapraszają przedstawicieli administracji oraz organizacji pozarządowych na spotkania partycypacyjne dotyczące konsultacji standardów współpracy Samorządu z organizacjami pozarządowymi. Na każdym spotkaniu zostaną przedstawione proponowane dla współpracy jst i NGO standardy, procedury i rekomendacje będące efektem pracy 8 grup standaryzacyjnych złożonych z pracowników urzędów oraz przedstawicieli III sektora, którzy od marca 2014 r. regularnie spotykali się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego więcej
 

Komisja Wyborcza ds. wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych w skład Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 z ramienia Wielkopolskiej Rady Działalności Pozytku Publicznego w składzie: Pani Justyna Kowalska-Zych, Pani Justyna K. Ochędzan, Pani Agnieszka Kuźma-Zywert, Pan Zbigniew Stochalski, Pan Krzysztof Sawiński, informuje o wynikach przeprowadzonego głosowania. Ogółem organizacje pozarządowe oddały 355 głosów w tym w ramach poszczególnych obszarów tematycznych: Promowanie włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji – 321 głosów ważnych, 34 głosów nieważnych/brak więcej
 

Komisja Wyborcza z ramienia Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (KM WRPO 2014-2020). Informacje nt procedury wyborczej zostały zawarte w Uchwale Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie: ordynacji wyborczej do Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (do pobrania poniżej).Zgodnie z ordynacją liczba dostępnych miejsc więcej
 

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załączniki: Uchwała Nr II/17/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały Nr II/17/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej organizuje konferencję dot. Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015, która zostanie połączona z podsumowaniem Dni Kultury Solidarności 2014 oraz Galą „Barwy Wolontariatu". Jednocześnie w Antresoli Holu Głównego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędą się „Drzwi otwarte dla organizacji pozarządowych", które zostaną zrealizowane w formie targów – poszczególne departamenty będą przedstawiać swoją ofertę i plany względem ngo na przyszły rok. Serdecznie zapraszamy więcej
 

Wielkopolska Działa Razem – rekrutacja na spotkania partycypacyjne Jesteś członkiem organizacji pozarządowej lub pracownikiem administracji? Zastanawiasz się jak powinna wyglądać współpraca tych dwóch sektorów w Wielkopolsce? Wiesz co zmienić i jak? A może chcesz się tego dowiedzieć? Zgłoś się na spotkanie partycypacyjne! Fundacja Rozwoju Nowoczesnych Technologii wraz z Samorządem Województwa Wielkopolskiego serdecznie zapraszają przedstawicieli administracji oraz organizacji pozarządowych na spotkania partycypacyjne dotyczące konsultacji standardów współpracy Samorządu z organizacjami pozarządowymi. Przedstawione na każdym spotkaniu więcej
 

1 2 3 4