Aktualności GospodarczeUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem udziału samorządów lokalnych/stowarzyszeń samorządowych/ spółek samorządowych w targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes, które odbędą się w dniach 6 – 9 marca 2012 roku. Udział w targach organizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”. Celem udziału samorządów lokalnych/ stowarzyszeń samorządowych/ spółek samorządowych Województwa więcej
 

Zakończył się nabór na targi informatyczne CeBIT, które odbędą się w dniach 6-10 marca 2012 r. w Hanowerze. Na stoisku Województwa Wielkopolskiego wystawią się wielkopolscy przedsiębiorcy z branży IT. Lista zakwalifikowanych przedsiębiorstw: ALMA Spółka Akcyjna Blerdo Business Development Group S.A. DirectInfo Sp. z o.o. Efficiency Sp. z o.o. Emtel System Sp. więcej
 

W ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne” organizowane są w całym kraju seminaria poświęcone zagadnieniom PPP, skierowane zarówno do przedstawicieli administracji publicznej, jak i do sektora prywatnego (dużych i średnich przedsiębiorstw). Udział przedstawicieli obydwu sektorów pozwoli na zidentyfikowanie wspólnych korzyści, jak i potencjalnych zagrożeń, oraz przyczyni się do niwelowania barier, i obaw związanych z realizacją partnerskich projektów typu PPP. Pierwszy dzień seminarium ma charakter wykładowy z omówieniem ogólnych zasad i form realizacji więcej
 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich uprzejmie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2012 r. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska Odnowa Wsi” jest realizowany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wszelkie sprawy prosimy kierować na adres: ul. Piekary 17 61-823 Poznań tel. 61 626 65 00, 61 626 65 28, 61 626 65 29   więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje dla wielkopolskich przedsiębiorstw z branży lotniczej oraz uczelni technicznych stoisko na największych w Europie targach lotniczych ILA Berlin Air Show 2012 w Berlinie (Niemcy), których oficjalnym krajem partnerskim będzie Polska. Targi odbędą się w dniach 11-16 września 2012 roku. Udział w targach współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego więcej
 

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w misjach gospodarczych w roku 2012. W ramach dofinansowania udziału w misji gospodarczej Urząd Marszałkowski pokrywa koszty organizacji spotkań biznesowych (w tym zapewnienie lokali), noclegów, transportu wewnętrznego na terenie danego kraju oraz koszt tłumaczy. Po stronie uczestników pozostaje koszt biletu lotniczego, wyżywienia, ewentualnych szczepień oraz wiz (jeśli są wymagane). Misje realizowane są przez Urząd Marszałkowski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje dla wielkopolskich przedsiębiorstw z branży ITC stoisko na największych w Europie targach oprogramowania, sprzętu komputerowego i nowych technologii CeBIT 2012 w Hanowerze (Niemcy), które odbędą się w dniach 6-10 marca 2012 roku. Udział w targach współfinansowany jest ze środków EFRR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie więcej
 

Departament Gospodarki informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 28 listopada 2011 roku ogłosiła konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. "Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług". Dokumentacja konkursowa oraz szczegóły dotyczące składania wniosków znajdują się na stronie PARP http://pokl.parp.gov.pl/index/index/1963. Termin składania wniosków upływa 12 grudnia 2011 r. o godzinie 16:30 Planowane rozstrzygnięcie konkursu przewidziane zostało na drugą połowę stycznia 2012 roku. W więcej
 

Departament Gospodarki informuje, że ze względu na zbyt małą liczbę uczestników anulowana została misja gospodarcza do Brazylii, która miała się odbyć w dniach 10-14.12.2011. Misje gospodarcze realizowane są w ramach projektu kluczowego „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki.     więcej
 

W dniach 14-18 listopada 2011 r. odbyła się misja gospodarcza do Sankt Petersburga, której przewodniczył Pan Leszek Wojtasiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. W misji wzięli udział wielkopolscy przedsiębiorcy z firm: Gembiak-Mikstacki Sp. j., Jutrzenka Colian sp. z o.o., Prime Champ Sp. z o.o., PHU „KMS” M. Miklas, M. Skubisz Sp. j., „Spomasz” Pleszew S.A., WPPH Elena Import-Export, więcej
 

Przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości funkcjonuje Punkt kontaktowy do spraw e-handlu dla usługodawców i usługobiorców „e-Punkt” www.e-punkt.gov.pl. Jest to komórka organizacyjna powołana w PARP na podstawie rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców, implementującego art. 19 ust. 4 Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa więcej
 

Departament Gospodarki uprzejmie informuje o przedłużeniu naboru na misję gospodarczą do Brazylii (Kurytyba), która odbędzie się w dniach 10-14 grudnia 2011 r. Misja ma charakter branżowy, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw z branży budownictwa komunikacyjnego w segmencie robót kolejowych, tramwajowych i drogowych oraz przedsiębiorstw zajmujących się obsługą komunikacji publicznej, w tym m.in. produkcją i naprawą pojazdów komunikacji publicznej. Organizatorem misji jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Misja realizowana jest w ramach więcej
 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje kolejne wyzwanie, którym jest wypracowanie takiego wizerunku regionu, który stanowić będzie jego atut i pozytywnie wyróżni go na tle innych regionów. Wielkopolska to nowoczesne i kreatywne miejsce, w którym warto mieszkać, pracować i inwestować. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w inicjatywie związanej z budową Marki Wielkopolski. Proces ten rozpocznie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wydarzenie: „WIELKOPOLSKA BRAND. Międzynarodowa konferencja inaugurująca proces budowy Marki Wielkopolski”, które więcej
 

Nagrodą główną do gminy, z której są najlepsze szkolne zespoły konkursowe, jest wywiezienie i zagospodarowanie wszystkich zużytych opon z gminy oraz nagrody rzeczowe dla członków najlepszych zespołów w każdym z 16 województw. Program Gumowy Surowiec jest finansowany przez Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. Głównym zadaniem zespołów konkursowych reprezentujących swoją szkołę jest promocja właściwych sposobów gospodarowania zużytymi oponami poprzez: inwentaryzację obszaru gminy w celu zlokalizowania miejsc nielegalnie wyrzuconych zużytych więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego organizuje II Wielkopolskie Forum Inwestycyjne, w ramach którego odbędą się następujące warsztaty: - Realizacja projektu inwestycyjnego przez inwestora oraz samorząd. Tworzenie strategii promocji gminy. - Międzynarodowe transakcje handlowe – współpraca z partnerami zagranicznymi, ekspansja na rynek zagraniczny, różnice kulturowe w handlu zagranicznym. - Współpraca samorządów ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w celu przyciągnięcia inwestorów na teren gminy. Instrumenty wsparcia inwestycji. Celem Forum jest zorganizowanie spotkania włodarzy jednostek samorządów terytorialnych, instytucji więcej
 

Departament Gospodarki uprzejmie informuje, że Kapituła Konkursu „Gra warta świeczki” odstąpiła od Konkursu - zgodnie z § 9 Regulaminu. Nadesłane projekty świec nie spełniały kryteriów założonych w ramach celu Konkursu. więcej
 

Departament Gospodarki uprzejmie informuje, że Kapituła Konkursu na prace promujące Województwo Wielkopolskie „Prawdziwa Wielkopolska” nie wybrała laureata - zgodnie z § 8 Regulaminu. Nadesłany projekt nie spełniał kryteriów założonych w ramach celu Konkursu.   więcej
 

Masz firmę? Planujesz jej założenie? Bezpłatne informacje dla przedsiębiorców. Dowiedz się więcej i skontaktuj z najbliższym ośrodkiem KSU. Krajowy System Usług to ogólnopolska sieć wiodących instytucji otoczenia biznesu, wspierająca powstawanie, rozwój i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw. http://ksu.parp.gov.pl/pl   więcej
 

Departament Gospodarki UMWW, na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), informuje, że możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe o środki finansowe na realizację zadania publicznego, poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. „małych grantów”, której podstawę prawną stanowi art. 19a ww. ustawy oraz Uchwała Nr 363/2011 Zarządu Województwa więcej
 

« Poprzedni 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Następny »