Aktualności Departamentu ZdrowiaDepartament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przystępuje do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu. Prośbę o zmianę statutu wraz z Uchwałą Rady Społecznej nr 322 z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Statutu, przesłał do Departamentu Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku więcej
 

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu przystępuje do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. Prośbę o zmianę statutu przesłał do Departamentu Dyrektor Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2190 ze zm.), statut oraz zmiany statutu więcej
 

Poznań, 16 października 2019 roku.   Z A W I A D O M I E N I E   Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przystępuje do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. Prośbę o zmianę statutu przesłał do Departamentu Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. więcej
 

                                                                            Poznań,  16 października 2019 roku.   Z A W I A D O M I E N I E   Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przystępuje do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. Prośbę o zmianę statutu wraz z Uchwałą Rady Społecznej nr 8/19 z dnia 2 września 2019 więcej
 

Samorząd Województwa, celem przeciwdziałania skutkom COVID-19 zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na środki medyczne do ochrony osobistej na potrzeby placówek leczniczych w województwie wielkopolskim. Szczegóły postępowania są dostępne na stronie - więcej więcej
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w roku 2017 ustanowił Konkurs Wielkopolski Lekarz z Sercem im. dr. Kazimierza Hołogi, będący wspólnym projektem Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, promujący działalność charytatywną i społeczną lekarzy z naszego regionu. Celem inicjatywy jest uhonorowanie osób, które poprzez swoją postawę życiową oraz działalność pozazawodową niosą pomoc ludziom chorym i potrzebującym pomocy w kraju i za granicą. Osoby te wyróżniają się w środowisku wyjątkową aktywnością o charakterze prospołecznymi więcej
 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie w dniu 15 września 2018r. w godzinach 900 – 1400 organizuje wydarzenie o charakterze edukacyjno-profilaktycznym „Miasteczko Zdrowia” na placu przed Szpitalem przy ul. Szpitalnej 45. Mieszkańcy powiatu konińskiego będą mogli wykonać m.in. pomiar ciśnienia tętniczego, oznaczenie stężenia glukozy, badanie cytologiczne, badanie RTG połączone z badaniem spirometrycznym, badanie przesiewowe w kierunku jaskry, badanie EKG, w wybranych przypadkach badanie ECHO. Będzie również możliwość honorowego oddania krwi. W programie więcej
 

We wtorek 21 sierpnia br. odbyła się konferencja inaugurująca drugi etap kampanii społecznej Samorządu Województwa Wielkopolskiego - Alkohol to seksistowska świnia, kobiety traktuje gorzej. Kampania dotyczy ryzyka i szkodliwości picia alkoholu przez kobiety. Ze względu na brak społecznej świadomości o problemie, temat ten jest niesamowicie istotny. Celem kampanii jest nauczyć kobiety pić bezpiecznie i odpowiedzialnie, wykształcić w nich nawyk kontroli swoich zwyczajów oraz zwiększyć u nich świadomość swojego wzorca picia. więcej
 

11 kwietnia 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, Sala Sesyjna. Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Konferencji „Nowoczesne technologie w służbie medycyny”. Konferencja odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w dniu 11 kwietnia 2017 r. Przedmiotem Konferencji będą najnowsze trendy i technologie w medycynie, w tym sprzęt i rozwiązania wdrożeniowe oraz rozwiązania IT dla służby zdrowia. Wśród prelegentów udział wezmą przedstawiciele wiodących firm IT z Europy więcej
 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Konferencji „Wielkopolskie e-zdrowie”. Konferencja odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w dniu 21 lutego 2017 r. Spotkanie poświęcone będzie działaniom podejmowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w obszarze e-zdrowia w zakresie informatyzacji podmiotów leczniczych oraz budowania platformy regionalnej. Wśród zaproszonych gości będą przedstawiciele zarówno wojewódzkich, jak i pozostałych podmiotów leczniczych, członkowie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz przedstawiciele POZ. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. więcej
 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3222 z dnia 10 lutego 2017 roku, ustanowił Konkurs Wielkopolski Lekarz z Sercem im. dr. Kazimierza Hołogi , będący wspólnym projektem Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. W dniu 16 lutego br. w UMWW odbyła się konferencja prasowa inaugurująca konkurs z udziałem Marszałka - Leszka Wojtasiaka i Prezesa WIL - Krzysztofa Kordela. Jest to nowy konkurs, promujący działalność charytatywną i społeczną lekarzy wśród gamy konkursów ogłaszanych więcej
 

D o t y c z y :  JEDNOSTEK  SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO  Szanowni Państwo.Uchylone zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 roku, w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz.U.2015, poz.1867). Od bieżącego roku jednostki samorządu terytorialnego sporządzają roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego, którą do dnia 31 marca każdego roku, przekazują właściwemu wojewodzie na więcej
 

Departament Zdrowia we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu w dniu 29 kwietnia br. organizuje konferencję pn.:NOWE NARKOTYKI I DOPALACZE. ROZPOZNAWANIE ZACHOWAŃ. PODSTAWY POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ. WSKAZÓWKI METODYCZNE DLA PROFILAKTYKI.Zagadnienia merytoryczne  uczestnikom konferencji przedstawi prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko Dyrektor Centrum Profilaktyki Społecznej z Milanówka. Miejsce: Sala Sesyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w PoznaniuPatronat: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Wojewoda WielkopolskiOpieka medialna: TVP 3 Poznań Przewidywana liczba uczestników to 260 osób, w tym więcej
 

Zauważając potrzebę i realizując zadania zawarte w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017, Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zaplanował w 2016 roku, dla przedstawicieli z terenu województwa możliwość udziału w Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych – STRATEGIA. Szkolenie stanowi kolejny, bo już trzeci, cykl Studium, którego realizatorem jest ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych w więcej
 

INFORMACJA Departament Zdrowia uprzejmie informuje, że Komisja powołana Uchwałą nr 1473/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2015r. dokonała oceny zgłoszeń, które zostały potencjalnych Partnerów w otwartym naborze Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Decyzją komisji 11 podmiotów z 13 zgłoszonych zostało więcej
 

D o t y c z y :  JEDNOSTEK  SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO Szanowni Państwo.Uchylone zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 roku, w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz.U.2015,poz.1867). Od bieżącego roku jednostki samorządu terytorialnego sporządzają roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego, którą do dnia 31 marca każdego roku, przekazują właściwemu wojewodzie na podstawie więcej
 

Projekt pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach WRPO na lata 2014-2020. Sprostowanie do Uchwały nr 1473/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia oraz ustalenia zasad otwartego naboru partnerów do projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w więcej
 

Ogólnopolska Akcja Edukacyjno-Profilaktyczna programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty" centralne szkolenie PaT Społeczność programu PaT promuje ideę modę na życie bez uzależnień. Młodzi ludzie mówią do swoich rówieśników obrazem filmu, muzyką, językiem teatru i happeningów uwalniających pozytywną energię. Inicjatorem i animatorem tego działania jest Policja, która od 2006 roku realizuje program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty" adresowany głównie do młodzieży powyżej 14 roku życia. Adresatami działań programu są także więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego we współpracy ze spółką „Szpitale Wielkopolski" jest organizatorem kampanii informacyjno - promocyjnej pod hasłem „Trzeźwo spoglądajmy na swoje zdrowie". Od 25 do 28 czerwca, kolejno w Kaliszu, Lesznie, Koninie i w Poznaniu, odbędą się Pikniki Zdrowotne, w ramach których Wielkopolanie będą mogli wykonać podstawowe badania profilaktyczne w kierunku nadwagi, cukrzycy, chorób układu krążenia oraz wad wzroku. Odbędą się także pokazy profesjonalnego ratownictwa medycznego oraz badania ciśnienia krwi, więcej
 

1 2