Aktualności Sejmiku i Urzędu


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego organizuje przy współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski „Wielkopolskie Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej”, w ramach którego odbędą się dwie konferencje: Przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz promocja Elektronicznej Bazy Ofert Inwestycyjnych Województwa Wielkopolskiego dla jednostek samorządu terytorialnego. Procedura i metodyka obsługi inwestora oraz promocja Elektronicznej Bazy Ofert Inwestycyjnych Województwa Wielkopolskiego dla jednostek samorządu terytorialnego.   Celem konferencji jest zaprezentowanie instrumentów więcej
 
Głównym tematem listopadowego posiedzenia była gospodarka mieniem województwa. Wartość bilansowa majątku samorządu województwa według danych na 31 maja 2009 roku wynosiła 299 mln złotych i powiększyła się w ciągu poprzednich 12 miesięcy o ponad 36 mln zł. Największą część tej kwoty stanowiła wartość nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi wojewódzkie oraz nowych szynobusów. Wzrosły również dochody własne samorządu, na co złożyły się np. dochody ze sprzedaży mieszkań, dzierżaw oraz lepsza ściągalność więcej
 
Głównym tematem listopadowego posiedzenia była gospodarka mieniem województwa. Wartość bilansowa majątku samorządu województwa według danych na 31 maja 2009 roku wynosiła 299 mln złotych i powiększyła się w ciągu poprzednich 12 miesięcy o ponad 36 mln zł. Największą część tej kwoty stanowiła wartość nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi wojewódzkie oraz nowych szynobusów. Wzrosły również dochody własne samorządu, na co złożyły się np. dochody ze sprzedaży mieszkań, dzierżaw oraz lepsza ściągalność więcej
 
Głównym tematem listopadowego posiedzenia była gospodarka mieniem województwa. Wartość bilansowa majątku samorządu województwa według danych na 31 maja 2009 roku wynosiła 299 mln złotych i powiększyła się w ciągu poprzednich 12 miesięcy o ponad 36 mln zł. Największą część tej kwoty stanowiła wartość nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi wojewódzkie oraz nowych szynobusów. Wzrosły również dochody własne samorządu, na co złożyły się np. dochody ze sprzedaży mieszkań, dzierżaw oraz lepsza ściągalność więcej
 
Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego realizuje projekt „Fundusze Europejskie szansą rozwoju PPP w Polsce”, w ramach którego organizowanych jest cykl 16 konferencji regionalnych poszerzonych o warsztaty tematyczne, upowszechniających wiedzę o dostępnych Funduszach Europejskich oraz wykorzystaniu ich do wytwarzania infrastruktury i świadczenia usług publicznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Szkolenie w Poznaniu odbędzie się w dniach 7 i 8 grudnia 2009 r. Zakres tematyczny obejmuje: Konferencja (dzień pierwszy):   Fundusze Europejskie więcej
 
Radnych zapoznano z zasadniczymi uwarunkowaniami przestrzennymi, które staną się podstawą opracowań wytyczających przebieg planowanych linii kolei dużych prędkości w regionie. Trasy te mają połączyć Warszawę i Łódź z Poznaniem i Wrocławiem. Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego wskazało siedem możliwych wariantów przebiegu takiej linii w Wielkopolsce, biorąc pod uwagę te obszary, w których występuje najmniej ograniczeń i barier. Przewiduje się, że budowę linii można będzie rozpocząć w roku 2014, a zakończyć do więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z indyjskimi  partnerami jest organizatorem Misji Gospodarczej Wielkopolskich Przedsiębiorstw do Indii, która odbędzie się w dniach 17 - 24 stycznia 2010 roku. Misja organizowana jest w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”. Celem Misji jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu i prowadzenie konkretnych, szczegółowych rozmów więcej
 
Zgodny apel ponad partyjnymi podziałami wystosował podczas październikowej sesji sejmik do ministra zdrowia i prezesa NFZ. Chodzi o zwrócenie uwagi na złą kondycję wojewódzkich szpitali, spowodowaną m.in. niepłaceniem im za tak zwane nadwykonania, a także wyrażenie zaniepokojenia planami Warszawy, by w przyszłym roku jeszcze ograniczyć nakłady na lecznictwo zamknięte. Analiza finansowa za pierwsze półrocze wykazała jasno, że sytuacja podległych samorządowi lecznic jest gorsza niż przed rokiem. Szczególnie źle wygląda kondycja więcej
 
Zgodny apel ponad partyjnymi podziałami wystosował podczas październikowej sesji sejmik do ministra zdrowia i prezesa NFZ. Chodzi o zwrócenie uwagi na złą kondycję wojewódzkich szpitali, spowodowaną m.in. niepłaceniem im za tak zwane nadwykonania, a także wyrażenie zaniepokojenia planami Warszawy, by w przyszłym roku jeszcze ograniczyć nakłady na lecznictwo zamknięte. Analiza finansowa za pierwsze półrocze wykazała jasno, że sytuacja podległych samorządowi lecznic jest gorsza niż przed rokiem. Szczególnie źle wygląda kondycja więcej
 
Kolejowe zabytki techniki i nadal funkcjonujące przewozy parowozowe mają szansę stać się turystyczną wizytówką Wielkopolski. Dotychczasowe decyzje sejmiku pozwoliły na rozpoczęcie prac nad studium wykonalności produktu „Turystyka kolejowa w Wielkopolsce”. Przez kilka minionych miesięcy nad tym projektem pracowali specjaliści z katowickiej firmy konsultingowej NBC, która wygrała przetarg ogłoszony przez Wielkopolską Organizację Turystyczną. Wstępnym wynikom tych prac przyjrzeli się członkowie komisji. Podstawą programową produktu „Turystyka więcej
 
Kolejowe zabytki techniki i nadal funkcjonujące przewozy parowozowe mają szansę stać się turystyczną wizytówką Wielkopolski. Dotychczasowe decyzje sejmiku pozwoliły na rozpoczęcie prac nad studium wykonalności produktu „Turystyka kolejowa w Wielkopolsce”. Przez kilka minionych miesięcy nad tym projektem pracowali specjaliści z katowickiej firmy konsultingowej NBC, która wygrała przetarg ogłoszony przez Wielkopolską Organizację Turystyczną. Wstępnym wynikom tych prac przyjrzeli się członkowie komisji. Podstawą programową produktu „Turystyka więcej
 
31 października 2009 roku mija termin nadsyłania wniosków w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”. Jest to najważniejsze wyróżnienie w Województwie Wielkopolskim w sferze nowoczesnej gospodarki. Zainteresowane firmy z Wielkopolski mogą zgłaszać swoją kandydaturę w dwóch kategoriach: „Innowacyjna Inwencja” oraz „Mikro Przyszłości”. Zachęcamy zespoły naukowo-badawcze i firmy, które prace tych zespołów wdrażają do produkcji oraz najmniejsze przedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 pracowników. Nagrodzone jednostki oprócz nagród pieniężnych więcej
 
Szanowni Państwo, z przykrością informujemy o rezygnacji z misji gospodarczej Kanadyjskiej Instytucji Bois Francs Economic Development Corporation. W związku z tym przewidywana konwencja Forum została zmieniona. Udział w Forum wezmą firmy kanadyjskie reprezentujące misję gospodarczą zorganizowaną przez Ambasadę Kanadyjską, a głównym celem ich wizyty jest udział w Targach Poleko. Z tego powodu Forum odbędzie się tylko w Poznaniu 23 listopada br. o godzinie 17.00, w hotelu Sheraton. Pomimo tych zmian chcielibyśmy więcej
 
Z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego w dniach 26 do 27 października 2009 r. przebywała w Poznaniu brazylijska misja handlowa pod przewodnictwem wiceministra Rozwoju, Przemysłu i Handlu Zagranicznego Brazylii Ivana Ramalho. Z tej okazji na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się 27 października 2009 r. Forum Gospodarcze Polska–Brazylia. Obok przedstawicieli rządu brazylijskiego uczestniczyli w nim przedstawiciele brazylijskich firm oraz stowarzyszeń przedsiębiorców zainteresowanych wymianą handlową, kooperacją produkcyjną i wspólnymi inwestycjami. Reprezentowali oni więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z brazylijskimi partnerami jest organizatorem Misji Gospodarczej Wielkopolskich Przedsiębiorstw do Brazylii, która odbędzie się w dniach 2 - 8 listopada 2009 roku. Misja organizowana jest w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”. Celem Misji jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu i prowadzenie konkretnych, szczegółowych rozmów pomiędzy więcej
 
Radnych zapoznano z zasadniczymi uwarunkowaniami przestrzennymi, które staną się podstawą opracowań wytyczających przebieg planowanych linii kolei dużych prędkości w regionie. Trasy te mają połączyć Warszawę i Łódź z Poznaniem i Wrocławiem. Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego wskazało siedem możliwych wariantów przebiegu takiej linii w Wielkopolsce, biorąc pod uwagę te obszary, w których występuje najmniej ograniczeń i barier. Przewiduje się, że budowę linii można będzie rozpocząć w roku 2014, a zakończyć do więcej
 
nformacja o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w roku 2008 oraz formy edukacji ekologicznej dla młodzieży prowadzone przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie były głównymi tematami październikowego posiedzenia komisji. Informację o stanie środowiska w regionie przedstawiła zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – pani Hanna Kończal, która zaprezentowała radnym największe zagrożenia, m.in. dużego zanieczyszczenia wód w Wielkopolsce, czy też rosnącego poziomu hałasu. Zwróciła ponadto uwagę, iż wiele samorządów ponad interes ekologiczny więcej
 
Od października do lutego uczniowie z klas 1-3 mogą otrzymywać zestawy owoców i warzyw i soki owocowe. Wszystko to za darmo i w szkołach. Niestety, nie we wszystkich. Jak poinformował radnych przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego udział w programie finansowanym przez Unię Europejską jest dobrowolny. W pierwszym semestrze przystąpiło do niego w Wielkopolsce 6 dostawców i 550 szkół. W pierwszym etapie wystąpiły problemami z kojarzeniem zainteresowanych szkół i dostawców. Radni, pozytywnie więcej
 
Radni zapoznali się z informacją o realizacji zadań oświatowych przez placówki podległe samorządowi województwa w roku szkolnym 2008/2009. Zrównoważenie szans edukacyjnych młodzieży, podnoszenie jakości edukacji – to zasadnicze priorytety w zakresie edukacji w regionie. Realizowane są w 23 placówkach podległych samorządowi województwa – m.in. w szkołach medycznych i kolegiach językowych, ośrodkach wychowawczych oraz bibliotekach pedagogicznych i ośrodkach doskonalenia nauczycieli. Szkoły medyczne i policealne województwa zwiększają systematycznie swoją ofertę kształceniową, dostosowując więcej
 
Podczas październikowego posiedzenia Komisja Budżetowa wysłuchała informacji na temat zaawansowania prac ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym województwa. Przewodniczący komisji Zbigniew Czerwiński zasygnalizował potrzebę przejrzenia i ewentualnej weryfikacji zapisanych w WPI inwestycji w kontekście przewidywanych ograniczonych możliwości zadłużania się województwa w kolejnych latach. Radni zapoznali się też z informacją o realizacji zadań rzeczowych i finansowych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Komisja, podobnie jak wcześniej komisja zdrowia, zaopiniowała dokument pozytywnie, występując jednak więcej
 

« Poprzedni 1 ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... 198 Następny »