Aktualności„Chciałbym w tej kadencji oglądać Wielkopolskę przede wszystkim z perspektywy społeczności lokalnych, ich problemów i oczekiwań. Dyskutować w ich miejscach zamieszkania o tym, jak sobie  wyobrażają  przyszłość naszego regionu  i jak najbardziej efektywnie można wykorzystać środki unijne, które - wszyscy mamy taką nadzieję – trafią do Wielkopolski, w nowej unijnej perspektywie finansowej 2014-2020, w nie mniejszej ilości, jak dotąd - powiedział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, rozpoczynając w Kępnie cykl więcej
 

Od 20 stycznia do 1 marca 2011 r. można składać wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego. Wnioski przyjmuje Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, budynek C, pokój 25. Informacje i dokumenty do pobrania znajdują się na stronach BIP. Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać w Departamencie Kultury więcej
 

17 stycznia, w rocznicę powrotu Kępna do Rzeczypospolitej, w mieście odbędą się uroczystości z okazji 91. rocznicy powrotu Ziemi Kępińskiej do Rzeczypospolitej Polskiej. Weźmie w nich udział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Podczas uroczystości rocznicowych Marszałek Woźniak złoży kwiaty pod tablicą upamiętniającą dzień powrotu Kępna do Macierzy po zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim (ok. godz. 12.00.) oraz weźmie udział w okolicznościowej akademii w auli nr Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. mjra H. Sucharskiego więcej
 

Prezentacja terenów inwestycyjnych w Wielkopolsce oraz możliwości nawiązania i rozwoju współpracy gospodarczej to cele spotkania delegacji przedsiębiorców z Maroka i Algierii z Leszkiem Wojtasiakiem, Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie odbyło się 14 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim. Wizyta przedsiębiorców z Maroka i Algierii w Polsce była elementem projektu BATIMED, realizowanego w ramach programu EU Invest In Med. Koncentruje się on na szeroko pojętym sektorze budownictwa oraz infrastruktury. Celem projektu BATIMED jest istotne więcej
 

    Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor Marii Paradowskiej. Odszedł wybitny historyk, etnolog i etnograf, niestrudzona krzewicielka wiedzy o Bambrach Poznańskich. To z Jej inicjatywy – jako prezesa Towarzystwa Bambrów Poznańskich – w Poznaniu powstało muzeum popularyzujące kulturę imigrantów z Bambergu. Pani Profesor przez całe życie związana była ze stolicą Wielkopolski. Przez wiele lat kierowała Instytutem Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu. W latach 2006 – 2010 była Radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego więcej
 

17 stycznia w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień Judaizmu – dzień dialogu chrześcijańsko-katolickiego. W Poznaniu – wzorem lat minionych - dniach 14-18 stycznia 2011 odbędzie się XIV Dzień  Judaizmu, który objęty został patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W ramach cyklu wydarzeń odbędzie się nabożeństwo biblijne pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława Gądeckiego z udziałem przedstawicieli Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Filii w Poznaniu, wykład prof. Josepha Sieviersa z Papieskiej więcej
 

Marszałek Marek Woźniak uczestniczył w spotkaniach świąteczno-noworocznych Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg „Wielkopolska” oraz Stowarzyszenia „Katyń” w Poznaniu. Obydwie uroczystości miały miejsce 11 stycznia. Spotkania były okazją do złożenia serdecznych życzeń, podsumowania współpracy oraz wyrażenia przez Marszałka Woźniaka słów uznania dla Kombatantów za kultywowanie polskości  w najtrudniejszych czasach zniewolenia i walki o prawdę i godność. Janina Pańczakowa i Małgorzata Cichoń - autorki książki "Powstańcy wielkopolscy w grobach katyńskich" – wręczyły więcej
 

 Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego za rok 2010 wybitnemu socjologowi  Profesorowi Andrzejowi Kwileckiemu. Kapituła Nagrody w swojej rekomendacji podkreśliła niezwykle konsekwentne, uczciwe i wsparte doskonałym aparatem badawczym przybliżanie przez Laureata dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, wzbogacenie polskiej socjologii o badania Ziem Zachodnich, pionierskie w Polsce studia poświęcone integracji europejskiej oraz postawę wierną ideom pracy organicznej. Urodzony w 1928 roku w siedzibie rodu Kwileckich – Kwilczu, Profesor Andrzej Kwilecki więcej
 

7 stycznia 2011 roku Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego,  wziął udział - na zaproszenie Prezydenta Miasta Kalisza - w spotkaniu noworocznym kaliszan. Gośćmi Prezydenta Kalisza Janusza Pęcherza i  Grzegorza Sapińskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej byli między innymi: wielkopolscy parlamentarzyści i duchowni, a także kaliscy samorządowcy oraz przedstawiciele środowisk biznesowych, oświatowych i kulturalnych Miasta Kalisz. Miniony rok, zgodnie z tradycją, podsumował Prezydent Kalisza życząc wszystkim pomyślności w Nowym Roku. W czasie spotkania Krzysztof Grabowski więcej
 

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy - do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji konkursowych dot. otwartych konkursów ofert ogłaszanych  w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do zadań komisji konkursowych należy ocena i opiniowanie ofert oraz proponowanie rozdziału środków więcej
 

Kolejnego laureata nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego im. Ryszarda Kapuścińskiego poznamy podczas Spotkania Noworocznego, które rozpocznie się jutro, 8 stycznia o godzinie 18.00 w Auli UAM w Poznaniu. Celem ustanowienia Nagrody jest uhonorowanie wybitnych postaci lub instytucji życia publicznego z kraju i z zagranicy za wychodzące poza codzienność działania na rzecz społeczeństwa i promowanie ponadczasowych, nieprzemijających wartości. Jest to swoisty testament Ryszarda Kapuścińskiego - wybitnego pisarza, reportażysty, dziennikarza, publicysty, poety i fotografa, więcej
 

Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wziął udział w Spotkaniu Świąteczno- Noworocznym z Biskupem Kaliskim ks. Stanisławem Napierałą, które odbyło się 5 stycznia w Starostwie Powiatowym w Kaliszu. Tradycją już stało się, że w okolicy święta Trzech Króli Biskup Kaliski przybywa na zaproszenie Starosty Kaliskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu. Tym razem oprócz samorządowców z powiatu kaliskiego w spotkaniu wzięli udział m.in. europoseł Andrzej Grzyb, radni sejmiku, powiatu, gmin, przedstawiciele służb powiatowych więcej
 

Cała Polska żyła XIX Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w ubiegłą niedzielę. Ta największa w Europie akcja charytatywna ma coraz szerszy zasięg - w tym roku orkiestra Jurka Owsiaka zagrała po raz pierwszy w Brukseli! WOŚP doskonale wpisuje się w tegoroczne wydarzenia na szczeblu unijnym, gdyż 2011 jest Europejskim Rokiem Wolontariatu, a już 1 lipca Polska obejmie przewodnictwo w Unii. Finał WOŚP był więc znakomitym polskim akcentem więcej
 

29 grudnia w Wągrowcu, z udziałem Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego odbyła się uroczystość oddania do eksploatacji wyremontowanego odcinka linii kolejowej nr 236 Wągrowiec – Rogoźno Wielkopolskie. Środki finansowe na remont tej ponad 17 – kilometrowej trasy zostały zabezpieczone przez samorządy lokalne z terenu Powiatów Obornickiego i Wągrowieckiego. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zainicjował i koordynował cały proces związany z przywróceniem do eksploatacji tego odcinka linii kolejowej. Linia ma stanowić alternatywny kanał więcej
 

Krzysztof Grabowski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wziął udział w Sesji Rady Powiatu w Pleszewie, która odbyła się 29 grudnia 2010 roku. Była to okazja do złożenia Radnym i Zarządowi Powiatu życzeń noworocznych, a także do rozmów dotyczących Centrum Edukacyjno – Wystawowego WODR w Marszewie, w powiecie pleszewskim. W programie sesji znalazło się również miejsce dla gratulacji pod adresem szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdobyli stypendia Prezesa Rady Ministrów na więcej
 

29 grudnia 2010 roku Krzysztof Grabowski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Centrum Edukacyjno  – Wystawowe WODR w Marszewie. W czasie spotkania omówiono koncepcję rozwoju tego Centrum, które służyć powinno całej Wielkopolsce, podejmując liczne działania specjalistyczne związane z doradztwem rolniczym w obszarze działów specjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem ogrodnictwa, pszczelarstwa, turystyki wiejskiej oraz rozwoju usług na obszarach wiejskich.   więcej
 

My Wielkopolanie, stajemy dziś ze wzruszeniem i dumą przy Grobie Nieznanego Żołnierza, aby dać świadectwo znaczącego miejsca, jakie w panteonie  polskich bohaterów zajmują  nasi przodkowie - powiedział Marszałek Marek Woźniak podczas uroczystych obchodów 92. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które 28 grudnia 2010 roku  odbyły się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Obchody dopełniło złożenie kwiatów pod monumentem upamiętniającym Powstańców Wielkopolskich i Śląskich oraz na mogiłach więcej
 

Kilkaset rac świetlnych, zapalonych przez kibiców Lecha Poznań, rozbłysło jednocześnie w poniedziałkowe późne popołudnie - o godzinie 17.30 - w całym mieście. Sygnał do odpalenia dały syreny alarmowe, które obwieściły mieszkańcom Poznania kolejną rocznicę wybuchu naszego zwycięskiego zrywu niepodległościowego. Akcja była wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Wiara Lecha oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego, organizatora obchodów 92. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Kibice - w porozumieniu z samorządem - prowadzili również sprzedaż flag powstańczych, które zostały więcej
 

27 grudnia w stolicy Wielkopolski odbyły się uroczystości związane z 92. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Poświąteczny poniedziałkowy poranek rozpoczął się od złożenia kwiatów w miejscach pamięci naszych bohaterów, m.in. na Cmentarzu Górczyńskim i na Junikowie, pod Hotelem Royal, pod pomnikiem Stanisława Mikołajczyka oraz przy głazie na poznańskiej Cytadeli. Tradycyjnie składanie wiązanek kwiatów na mogile gen. S. Taczaka na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (godz. 10.15) poprzedziło uroczystości centralne pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Początek uroczystości więcej
 

Informujemy, że w piątek 24 grudnia 2010 roku - zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 5/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego będzie nieczynny.   więcej
 

« Poprzedni 1 ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 Następny »