AktualnościKrzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wziął udział w Spotkaniu Świąteczno- Noworocznym z Biskupem Kaliskim ks. Stanisławem Napierałą, które odbyło się 5 stycznia w Starostwie Powiatowym w Kaliszu. Tradycją już stało się, że w okolicy święta Trzech Króli Biskup Kaliski przybywa na zaproszenie Starosty Kaliskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu. Tym razem oprócz samorządowców z powiatu kaliskiego w spotkaniu wzięli udział m.in. europoseł Andrzej Grzyb, radni sejmiku, powiatu, gmin, przedstawiciele służb powiatowych więcej
 

Cała Polska żyła XIX Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w ubiegłą niedzielę. Ta największa w Europie akcja charytatywna ma coraz szerszy zasięg - w tym roku orkiestra Jurka Owsiaka zagrała po raz pierwszy w Brukseli! WOŚP doskonale wpisuje się w tegoroczne wydarzenia na szczeblu unijnym, gdyż 2011 jest Europejskim Rokiem Wolontariatu, a już 1 lipca Polska obejmie przewodnictwo w Unii. Finał WOŚP był więc znakomitym polskim akcentem więcej
 

29 grudnia w Wągrowcu, z udziałem Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego odbyła się uroczystość oddania do eksploatacji wyremontowanego odcinka linii kolejowej nr 236 Wągrowiec – Rogoźno Wielkopolskie. Środki finansowe na remont tej ponad 17 – kilometrowej trasy zostały zabezpieczone przez samorządy lokalne z terenu Powiatów Obornickiego i Wągrowieckiego. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zainicjował i koordynował cały proces związany z przywróceniem do eksploatacji tego odcinka linii kolejowej. Linia ma stanowić alternatywny kanał więcej
 

Krzysztof Grabowski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wziął udział w Sesji Rady Powiatu w Pleszewie, która odbyła się 29 grudnia 2010 roku. Była to okazja do złożenia Radnym i Zarządowi Powiatu życzeń noworocznych, a także do rozmów dotyczących Centrum Edukacyjno – Wystawowego WODR w Marszewie, w powiecie pleszewskim. W programie sesji znalazło się również miejsce dla gratulacji pod adresem szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdobyli stypendia Prezesa Rady Ministrów na więcej
 

29 grudnia 2010 roku Krzysztof Grabowski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Centrum Edukacyjno  – Wystawowe WODR w Marszewie. W czasie spotkania omówiono koncepcję rozwoju tego Centrum, które służyć powinno całej Wielkopolsce, podejmując liczne działania specjalistyczne związane z doradztwem rolniczym w obszarze działów specjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem ogrodnictwa, pszczelarstwa, turystyki wiejskiej oraz rozwoju usług na obszarach wiejskich.   więcej
 

My Wielkopolanie, stajemy dziś ze wzruszeniem i dumą przy Grobie Nieznanego Żołnierza, aby dać świadectwo znaczącego miejsca, jakie w panteonie  polskich bohaterów zajmują  nasi przodkowie - powiedział Marszałek Marek Woźniak podczas uroczystych obchodów 92. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które 28 grudnia 2010 roku  odbyły się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Obchody dopełniło złożenie kwiatów pod monumentem upamiętniającym Powstańców Wielkopolskich i Śląskich oraz na mogiłach więcej
 

Kilkaset rac świetlnych, zapalonych przez kibiców Lecha Poznań, rozbłysło jednocześnie w poniedziałkowe późne popołudnie - o godzinie 17.30 - w całym mieście. Sygnał do odpalenia dały syreny alarmowe, które obwieściły mieszkańcom Poznania kolejną rocznicę wybuchu naszego zwycięskiego zrywu niepodległościowego. Akcja była wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Wiara Lecha oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego, organizatora obchodów 92. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Kibice - w porozumieniu z samorządem - prowadzili również sprzedaż flag powstańczych, które zostały więcej
 

27 grudnia w stolicy Wielkopolski odbyły się uroczystości związane z 92. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Poświąteczny poniedziałkowy poranek rozpoczął się od złożenia kwiatów w miejscach pamięci naszych bohaterów, m.in. na Cmentarzu Górczyńskim i na Junikowie, pod Hotelem Royal, pod pomnikiem Stanisława Mikołajczyka oraz przy głazie na poznańskiej Cytadeli. Tradycyjnie składanie wiązanek kwiatów na mogile gen. S. Taczaka na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (godz. 10.15) poprzedziło uroczystości centralne pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Początek uroczystości więcej
 

Informujemy, że w piątek 24 grudnia 2010 roku - zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 5/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego będzie nieczynny.   więcej
 

W Środowiskowym Hufcu Pracy w Próchnowie w gminie Margonin w powiecie chodzieskim 21 grudnia 2010 roku odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli wychowankowie oraz dyrekcja i kadra pedagogiczna hufca. Przy wspólnym stole z młodzieżą zasiedli zaproszeni goście, w tym Krzysztof Grabowski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Jerzy Kado – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz lokalni samorządowcy. Życzenia zgromadzonym - w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz całego Zarządu - więcej
 

14 grudnia w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Regionalnej w Mniszkach podczas posiedzenia Wielkopolskiej Rady 30 odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Konkursów „ReVita Wielkopolsko!” oraz „Kuźnia Talentów” organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Konkurs „ReVita Wielkopolsko!” na koncepcję rewitalizacji obiektów miejskiej infrastruktury poprzemysłowej lub powojskowej w Wielkopolsce to próba zainspirowania świeżego i kreatywnego spojrzenia na tereny dotychczas opuszczone, które ulegając degradacji pauperyzują otoczenie i powodują jego drugorzędność, nieprzydatność i niejednokrotnie negatywne zjawiska więcej
 

18 grudnia tego roku Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wziął udział w Wielkopolskiej Wieczerzy Wigilijnej Środowisk Wiejskich w Gorzycach Wielkich w gminie Ostrów Wielkopolski. W tym szczególnym wydarzeniu wzięli także udział Wicewojewoda Wielkopolski, samorządowcy z województwa oraz Prezes Honorowy WIR – Józef Waligóra. Gospodarzami uroczystości byli Prezes WIR – Piotr Walkowski i Piotr Kuroszczyk,  Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski. Uczestnicy wieczerzy reprezentowali niemal wszystkie środowiska rolnicze. Wśród celów spotkania znalazły więcej
 

W poniedziałek 20 grudnia  2010 roku o godz. 12.00 w Sali Herbowej WUW przy al. Niepodległości 18 odbędzie się II Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3.  Wybór sekretarzy obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Krobia 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Chodzieskiego 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Wielkopolskim więcej
 

19 grudnia 2010 roku w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie można było zobaczyć żywą szopkę, pomalować bombkę choinkową i kupić oryginalne prezenty! Tradycja jarmarków organizowanych z różnych okazji w miastach, miasteczkach i na wsiach sięga wiele wieków wstecz, najczęściej do średniowiecza. Niewątpliwie ważną datą w kalendarzu jarmarków były święta doroczne, a więc i Boże Narodzenie. Ludność przybywała na jarmarki przede wszystkim w celu wymiany handlowej – sprzedaży swych wyrobów i więcej
 

18 grudnia w Domu Żołnierza w Poznaniu odbyły się uroczyste obchody 20. rocznicy powstania Związku Powstańców Poznańskiego Czerwca’56 „Niepokonani”. W jubileuszu Związku uczestniczył Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Podczas jubileuszowych uroczystości wręczone zostały odznaczenia dla kombatantów i członków związku. Ważnym punktem programu było przekazanie na ręce uczestników publikacji pt. „Od 20 lat NIEPOKONANI”, przybliżającej fakty historyczne związane z Poznańskim Czerwcem ’56 i podsumowującej działalność Związku „Niepokonani” w ciągu minionych 20 więcej
 

W dniu 9 grudnia 2010 r., w Młodzikowie, w powiecie średzkim, odbyło się XVI Walne Zgromadzenie III Kadencji Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Wziął w nim udział Krzysztof Grabowski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz parlamentarzyści wielkopolscy i Piotr Walkowski – prezes WIR. Głównym punktem obrad było przyjęcie uchwał związanych z budżetem WIR. Walne Zgromadzenie ogłosiło rok 2011 rokiem obchodów jubileuszu 15-lecia działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej, przyjęło też do realizacji wnioski zgłoszone więcej
 

« Poprzedni 1 ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 » Następny