Aktualności17 marca 2011 roku Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w uroczystym spotkaniu laureatów programów „Przedsiębiorstwo Fair Play" 2010 i „Gmina Fair Play". Program promocji kultury przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play” od 13 lat prowadzony jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Celem programu jest propagowanie etyki w biznesie oraz promowanie i wyróżnianie firm, które działają zgodnie z tymi zasadami. W Wielkopolsce tytuł „Przedsiębiorstwo więcej
 

Oferta edukacyjna szkół zawodowych nie odpowiada w pełni na potrzeby lokalnych rynków pracy, a większość dostępnych kierunków kształcenia w badanych szkołach to zawody nadwyżkowe. W połowie badanych placówek ani jeden z realizowanych kierunków kształcenia nie wpisuje się w listę zawodów najbardziej potrzebnych na lokalnym rynku pracy. – Takie są główne wnioski wypływające z badania pn. „Bezrobocie absolwentów wybranych zasadniczych szkół zawodowych w województwie wielkopolskim. Uwarunkowania i możliwości poprawy sytuacji”, przeprowadzonego więcej
 

Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego reprezentował Samorząd Województwa Wielkopolskiego na I Posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP – Pomorze 2011. Wydarzenie odbyło się w dniach 10-11 marca 2011 roku  w Gdańsku. W programie obrad znalazło się m.in. przyjęcie stanowiska w sprawie ograniczonej działalności pasma regionalnego na antenie 2 Programu TVP czy dyskusja nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 15 września 2010 roku). Marszałkowie zajęli więcej
 

10 marca br. podczas targów ITB w Berlinie w obecności Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Ministra Gospodarki i Spraw Europejskich Landu Brandenburgia Ralfa Christoffersa odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między Wielkopolską Organizacją Turystyczną a Tourismus Marketing Brandenburg GmbH. Współpraca ta opiera się o istniejące od wielu lat konstruktywne partnerstwo pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Krajem Związkowym Brandenburgia. Obie organizacje, odpowiedzialne za promocję turystyczną swoich regionów, planują wymieniać doświadczenia więcej
 

Projekty dotyczące osób szczególnie zagrożonych bezrobociem będą miały priorytet w 2011 roku na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poinformował Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podczas konferencji prasowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu. Alokacja na lata 2007 – 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Wielkopolskim wynosi 605 931 485 euro, tj. 2 402 518 338 PLN. Zgodnie ze stanem na więcej
 

Konkurs na koncepcję rewitalizacji obiektów wyłączonych z użytkowania leżących w granicach administracyjnych Województwa Wielkopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego inicjuje regionalny konkurs „ReVita Wielkopolsko!” Celem Konkursu jest wsparcie i promocja inicjatyw dążących do nadania nowych funkcji zdegradowanym obiektom nieczynnej obecnie infrastruktury postindustrialnej i powojskowej leżących w granicach administracyjnych Wielkopolski. Efektem konkursu będzie wyłonienie opracowań na nową koncepcję funkcjonalną i architektoniczną zdegradowanych i nieczynnych obiektów, które ulegając degradacji pauperyzują otoczenie i powodują jego więcej
 

280 publicznych i niepublicznych szkół wszystkich szczebli z Polski i z zagranicy, bogaty program warsztatów, konsultacji i porad zawodowych, prelekcje i konkursy poświęcone ochronie środowiska oraz nowoczesne pomoce naukowe – to bilans zakończonych 6 marca Targów Edukacyjnych. Odbywająca się pod jednym dachem z Poznańskimi Spotkaniami Targowymi - Książka dla Dzieci i Młodzieży, XV edycja wydarzenia zgromadziła rekordową liczbę 45 tys. zwiedzających. Targi Edukacyjne to wspólne przedsięwzięcie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, więcej
 

7 marca br. Krzysztof Grabowski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym ws. koncepcji rozwoju Centrum Edukacyjno – Wystawienniczego w Marszewie, którego współorganizatorem był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.   Podczas spotkania rozmawiano m.in. na temat uregulowania spraw własnościowych oraz planów modernizacji bazy i rozwoju całego kompleksu, jako nowoczesnego Centrum Edukacyjno – Wystawienniczego. Krzysztof Grabowski podkreślił, że Marszew to ważny ośrodek w Wielkopolsce, a unowocześnienie Centrum niezbędne jest dla stworzenia więcej
 

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego odebrał z rąk Adama Giersza, Ministra Sportu i Turystyki pamiątkowy puchar za zajęcie przez Wielkopolskę II miejsca w podsumowaniu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w 2010 roku. Wielkopolska uplasowała się na pozycji wicelidera w klasyfikacji generalnej województw. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 2 marca w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie.  W spotkaniu uczestniczyli między innymi prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, prezes Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego, więcej
 

Dziś okazało się, że w stolicy Wielkopolski odbędzie się jeszcze jedno doniosłe wydarzenie Polskiej Prezydencji. Podczas kończącego się właśnie posiedzenia Prezydium Komitetu Regionów w Gödöllö na Węgrzech przyjęto z wielkim zadowoleniem propozycję złożoną przez Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i jednocześnie szefa polskiej delegacji do KR, by w Poznaniu odbyć założycielskie posiedzenie tzw. Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Komitetu Regionów ds. Partnerstwa Wschodniego. Propozycja Marszałka Woźniaka to szybka reakcja więcej
 

W dniach 8-11 marca 2011 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego będzie uczestniczył w roli wystawcy w targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes. Na  jednych z największych targów nieruchomości na świecie Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentować będzie Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.     Podczas targów na wielkopolskim stoisku zaprezentowanych zostanie ponad 200 terenów inwestycyjnych z całego regionu. Urząd Marszałkowski zaprezentuje materiały promujące Wielkopolskę jako region przyjazny inwestorom, ze stabilną gospodarką oraz miejsce, które kreują więcej
 

Marszałek Marek Woźniak, Przewodniczący polskiej delegacji do Komitetu Regionów (KR) weźmie uczestniczy w nadzwyczajnym posiedzeniu wyjazdowym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPP) w Komitecie Regionów oraz 128. Posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów. Obrady odbywają się 3 i 4 marca 2011 roku w mieście Gödöllő na Węgrzech, które przewodniczą obecnie w Radzie Unii Europejskiej.   Posiedzenie Prezydium poświęcone jest m.in. omówieniu Rocznego sprawozdania na temat pomocniczości za rok 2010. Sprawozdanie powstało w odpowiedzi na więcej
 

Pod hasłem „Edukacja drogą do społeczeństwa obywatelskiego” 4 i 5 marca 2011 roku w Poznaniu odbywają się  XV Targi Edukacyjne.  Jest to wspólne przedsięwzięcie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz MTP. Cieszące się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających wydarzenie od lat dostarcza uczniom i ich rodzicom obszernych informacji niezbędnych do świadomego i rzetelnego wyboru dalszej drogi edukacji. Cechą wyróżniającą poznańskie Targi Edukacyjne jest ich interaktywna formuła. Od 10 więcej
 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ogłosiło wyniki konkursu „Pomoc rozwojowa 2011”.Wśród 114 dofinansowanych przez MSZ wniosków projektowych – złożonych przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i jednostki naukowo-badawcze – znalazły się aplikacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: „Zarządzanie projektem. Know-how dla Regionu Mtskheta-Mtianeti” oraz „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Obwodu Tarnopolskiego.” Pierwszy projekt będzie realizowany w partnerstwie z Fundacją „Partnerzy dla Samorządu” i samorządami wielkopolskimi na rzecz gruzińskiego regionu Mtskheta-Mtianeti. Uczestniczyć więcej
 

Od 31 stycznia do 31 marca potrwa nabór uczestników do drugiej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Celem programu jest rozwijanie bibliotek jako lokalnych centrów wiedzy, aktywności i kultury, szkolenie bibliotekarzy oraz popularyzacja bibliotek jako ośrodków służących integracji lokalnych społeczności.  Do programu zgłaszać się mogą biblioteki publiczne z gmin wiejskich, wiejsko- miejskich oraz z gmin miejskich liczących do 20 tys. mieszkańców. Program Rozwoju Bibliotek realizowany jest w Wielkopolsce od 13 listopada 2009 więcej
 

Ostatniego dnia lutego w Brzostowie w powiecie pilskim Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski uczestniczył w Forum Rolniczym Powiatu Pilskiego. Spotkanie to było okazją  do wymiany doświadczeń oraz poruszenia problemów, z którymi zmagają się rolnicy ziemi pilskiej. W trakcie trwania forum rozmawiano m.in. na temat zagospodarowania oraz regulacji rzeki Noteć, analizowano opłacalność produkcji rolniczej oraz realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wspomniano także o środkach, które Sejmik Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na dofinansowanie więcej
 

Województwo Wielkopolskie zdobyło nagrodę główną w konkursie „Najlepszy Wystawca Targów Na Styku Kultur w Łodzi”. Nagroda stanowi uhonorowanie oferty i stoiska Wielkopolski prezentowanych podczas XVII Międzynarodowych Targów Turystycznych Na Styku Kultur 2011 w Łodzi (25 – 27 lutego 2011). Jury oceniało wartość promowanych produktów turystycznych, oryginalność i różnorodność form promocji oraz aranżację stoiska. Wielkopolska, która była regionem partnerskim tegorocznej edycji imprezy prezentowała się na stoisku w nowej aranżacji, z nowym więcej
 

Podczas Zgromadzenia Ogólnego w Warszawie przedstawiciele regionów wybrali nowe władze Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Wiceprezesem organizacji został Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej jest dobrowolnym stowarzyszeniem województw.  Celem Związku jest m.in. wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów województw oraz dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich województw. Prezesem ZWRP został ponownie Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego.   fot. ZWRP   więcej
 

Podczas XXI Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP, które odbyło się 25 lutego 2011 roku w Warszawie, uzupełniono między innymi skład delegacji Związku Województw RP do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu. Przedstawicielem Związku Województw RP w Komitecie Władz Regionalnych Rady Europy ponownie został wybrany Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych (ang. CLRAE) to organ doradczy, reprezentujący władze lokalne i regionalne członków Rady Europy. Składa więcej
 

Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w konsultacjach dotyczących przebiegu korytarzy linii dużych prędkości przez Wielkopolskę. Spotkanie odbyło się 23 lutego. W konsultacjach uczestniczyli m.in. samorządowcy z Wielkopolski, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego i Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wykonawcy Opracowania studium wykonalności linii dużych prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław. Reprezentowane były także PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.   Podsumowując dyskusję, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak podkreślił, więcej
 

« Poprzedni 1 ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 Następny »