AktualnościUroczystą Sesją Rady Gminy, w sobotę, 28 maja rozpoczęły się dwudniowe obchody Dni Gminy Tarnowo Podgórne zorganizowane z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Podczas posiedzenia, które odbyło się tego dnia w Urzędzie Gminy Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył Brązowe Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” w uznaniu zasług dla kultury polskiej. Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"  jest polskim medalem nadawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom lub instytucjom wyróżniającym się w więcej
 

Odbywające się w Gnieźnie obchody 20 – lecia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (SGiPW) były okazją do wręczenia przez Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Odznak Honorowych „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” samorządowcom z naszego regionu. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą Katedrze Gnieźnieńskiej  w intencji wielkopolskich samorządów.  Dalszy ciąg uroczystości jubileuszowych miał miejsce w auli im. Jana Pawła II w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego. Marszałek Woźniak wręczył w ich trakcie więcej
 

30 maja 2011 roku w Sali Sesyjnej WUW przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu odbędzie się VII Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.   Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Wielkopolskiego.  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego . 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę NR I/8/2010 SWW z dnia 6 grudnia 2010 r. więcej
 

Napisałeś ciekawą pracę magisterską o turystyce w Wielkopolsce? Zgłoś się i wygraj atrakcyjne nagrody! Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego rozpoczął nabór zgłoszeń do II edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki. Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich napisanych w języku polskim i obronionych w latach 2009 - 2011 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych położonych na terenie całego kraju. Do Konkursu kwalifikują więcej
 

26 maja br. o godz. 10.00, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przy al. Niepodległości 18, w sali im. Karola Marcinkowskiego (I. p. bud.C), odbędzie się konferencja prasowa, związana z najbliższą Sesją Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (30 maja godz. 12.00). Najważniejszym punktem Sesji będzie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010 oraz głosowanie nad uchwałą o udzieleniu absolutorium Zarządowi Województwa Wielkopolskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za rok 2010. W więcej
 

W dniach 23-24 maja br. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego uczestniczył w międzynarodowej konferencji Sieci regionów podmiejskich PURPLE w Dublinie, która została zorganizowana przy okazji jej Zgromadzenia Ogólnego. Sieć PURPLE istnieje od 2004 roku i skupia obecnie 15 regionów z 10 krajów UE. Jej celem jest podniesienie poziomu znajomości problematyki obszarów miejsko-wiejskich, przede wszystkim skupionych w pobliżu dużych aglomeracji, zarówno na poziomie europejskim, narodowym, jak i regionalnym. Partnerzy sieci pracują również więcej
 

22 maja Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak uczestniczył w obchodach 40-lecia Powiatowej Orkiestry Dętej w Wolsztynie. Podczas uroczystości Wicemarszałek Jankowiak przekazał na ręce dyrygenta Odznakę Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Odznaczenie zostało przyznane orkiestrze za działalność wnoszącą szczególny wkład w rozwój kulturalny województwa wielkopolskiego. Wojciech Jankowiak wręczył również odznakę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Zasłużony dla Kultury Polskiej" dyrygentowi orkiestry, Jarosławowi Goerlichowi. Wolsztyński zespół tworzy dziś 50 muzyków oraz 16-osobowa grupa więcej
 

 Z inicjatywy Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka, w dniu 25 maja br., odbyły się obrady „Okrągłego Stołu Komunikacyjnego” polsko- niemieckiej inicjatywy Partnerstwa Odry. Współgospodarzem spotkania był Hans – Werner Franz, Prezes Związku Komunikacyjnego Berlin – Brandenburgia Sp. z .o. o., a zarazem Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Metropolitalnych Zarządów Transportu (EMTA). Obrady przygotowane zostały przy współpracy z Polsko-Niemiecką Komisją Międzyrządową ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Istotą polsko-niemieckiej inicjatywy pod nazwą Partnerstwo-Odra jest stworzenie sieci więcej
 

W dniach 24 – 25 maja Marszałek Marek Woźniak uczestniczyć będzie w konferencji pt.: „Wspieranie zrównoważonych społeczności – rola obszarów podmiejskich”, organizowanej w Dublinie przez Europejską Platformę Regionów Podmiejskich PURPLE. Obrady podzielone będą na trzy bloki tematyczne. Prelegenci zajmą się takimi kwestiami, jak budowanie zrównoważonych społeczności w europejskiej perspektywie, lokalna polityka na rzecz wsparcia zrównoważonych społeczności oraz inicjatywy społeczności lokalnych. Uczestnicy spotkania będą dyskutować m.in. o najważniejszych wyzwaniach stojących przed obszarami więcej
 

21 maja 2011 roku w Kaliszu odbyło się spotkanie z cyklu konferencji szkoleniowych „Partnerstwo dla Transplantacji”, którego patronami są Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Krzysztof Kordel. Pierwszym prelegentem był dr Maciej Głyda Ordynator Oddziału Transplantologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, który omówił przeszczepy narządów unaczynionych. Skupił się głównie na organach najczęściej przeszczepianych - nerce, wątrobie i sercu. Podczas prezentacji uczestnicy mogli dowiedzieć się szczegółów dotyczących przebiegu operacji, więcej
 

 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zbliża się do realizacji ostatniego etapu projektu „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Obwodu Tarnopolskiego”. Działania w ramach inicjatywy są współfinansowane ze środków konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2011 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, przedstawicieli administracji Obwodu, a także przedsiębiorców. Dzięki zdobytemu doświadczeniu z Wielkopolski i pozyskaniu know-how zwiększą się szanse i skuteczność ukraińskiego regionu w zdobywaniu nowych inwestorów i rozwijaniu sektora więcej
 

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego otworzył piątą edycję Światowych Dni Innowacji (ŚDI). Cykl konferencji rozpoczęła debata „Nowoczesne społeczeństwa - przywództwo, tożsamość, współpraca”.  W swoim wystąpieniu Marszałek Woźniak podkreślił fakt, że panele i dyskusje tegorocznych światowych Dni Innowacji koncentrują się wokół pięciu Obszarów Badawczych 'Foresightu Wielkopolski': kapitału społecznego, tożsamości regionalnej, postaw wobec nowych i nowego, przywództwa regionalnego oraz konkurencyjnej współpracy. Dyskusja wokół tych priorytetowych dla rozwoju naszego regionu kwestii musi toczyć więcej
 

19 maja 2011 roku Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wziął udział w spotkaniu z rolnikami i sadownikami, które odbyło się w Pyzdrach, w powiecie wrzesińskim. Tematem rozmów była kondycja wielkopolskich upraw po fali przymrozków w pierwszych dniach maja. Spotkanie było okazją do przedstawienia wstępnych danych szacunkowych dotyczących strat w uprawach oraz podkreślenia dramatycznej sytuacji rolników z niektórych rejonów Wielkopolski. Według Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w naszym regionie najbardziej ucierpiały drzewa więcej
 

24 maja 2011 r. w siedzibie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – organu doradczego Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i architektury. Przedmiotem posiedzenia będzie zaopiniowanie, opracowanego przez WBPP, Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego 2010. więcej
 

Marszałek Marek Woźniak, na zaproszenie Wielkopolskiej Organizacji  Turystycznej, wziął udział w konferencji prasowej, w czwartek 19 maja w Salonie VIP na lotnisku Poznań – Ławica. Pretekstem do spotkania było oficjalne uruchomienie pierwszego w naszym regionie infokiosku turystycznego.   "Jesteśmy w europejskim peletonie! Ten projekt promuje naszą wielkopolską turystykę w sposób niczym nieodbiegający od swoich odpowiedników w Europie", mówił z satysfakcją Marszałek Woźniak podczas dzisiejszej uroczystości. Zapowiedział też, że będzie on rozbudowywany. "Mamy więcej
 

Strategia EUROPA 2020, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii innowacji, energetyki i zmian klimatu, modyfikacja Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) i jej konsekwencje dla Polski, a także projekt Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki to główne filary rozmów szefów wszystkich polskich regionów na Konwencie Marszałków Województw RP, które 18 maja odbywa się w Sopocie. Wielkopolskę reprezentować będzie Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego organizuje piątą edycję  Światowych Dni Innowacji, wydarzenia promującego ideę innowacji oraz budowę kreatywnego i otwartego społeczeństwa. Zapraszamy w dniach 23 – 28 maja 2011 roku do udziału w licznych spotkaniach merytorycznych oraz wydarzeniach kulturalnych związanych z tematyką tożsamości regionalnej, roli przywództwa w rozwoju społeczeństw oraz znaczeniu postaw Wielkopolan wobec „nowego” i „nowych”.   W programie między innymi: 23 maja: - godzina 10:00 – Konferencja „Nowoczesne społeczeństwa – przywództwo, tożsamość, współpraca”, więcej
 

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Muzeów, 17 maja 2011 roku w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu, będącym Oddziałem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył nagrody „Izabella 2010” za najciekawsze wydarzenia muzealne w naszym regionie. Ogólnoświatowe święto muzeów, będące pretekstem do zorganizowania uroczystości, obchodzone jest w tym roku w Wielkopolsce już po raz trzydziesty czwarty. Wielkopolskie Przedsięwzięcie Muzealne „Izabella” organizowane jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Fundację Muzeów Wielkopolskich więcej
 

15 maja w Wielichowie odbyły się obchody XVII Dni Pieczarki, pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.  Na zaproszenie  Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo, w święcie wziął udział Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Wielichowie. Następnie, po uroczystej inauguracji Dni Pieczarki, z wielichowskiego rynku wyruszył „Pieczarkowy Korowód”. Zwieńczeniem obchodów Dni Pieczarki było wręczenie przez Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju więcej
 

« Poprzedni 1 ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... 157 Następny »