Aktualności GospodarczeZ uwagi na liczne zapytania ze strony uczelni wyższych o możliwość wydłużenia terminu składania wniosków w celu uzyskania potwierdzenia zgodności projektu w ramach Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 informujemy, że w dniu 10 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego, na którym (w ramach uchwały nr 2159/2016)wydłużono ostateczny termin dostarczenia wniosków do więcej
 

Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości eksportu do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, które odbędzie się 20 czerwca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Biurem Usług Handlowych Stanów Zjednoczonych funkcjonującym przy Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie. Zgłoszenia można przesyłać mailowo na adres: coie@umww.pl do dnia 13 czerwca 2016 r. więcej
 

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminariach poświęconych procedurom ochrony znaków towarowych.Szkolenia mają za zadanie przybliżyć zarówno nowy system rejestracji znaków towarowych w Polsce, jak i przedstawić specyfikę procedury regionalnej przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz procedury międzynarodowej, administrowanej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej.Seminarium adresowane do mieszkańców Wielkopolski odbędzie się w dniu 6 czerwca 2016 r. w godzinach 10.00-13.00 w Biurowcu Delta, ul. Towarowa 35, więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że w wyniku naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach SIAL Middle East 2016, który zakończył się w dniu 16 maja 2016 r., zgodnie z pkt. IV.5 Regulaminu do udziału zakwalifikowane zostały następujące firmy (kolejność alfabetyczna): CELIKO S.A., CELIKO Sp. z o.o. Fabryka Maszyn Spożywczych „SPOMASZ” Pleszew S.A., FCH MIPAMEX Magdalena Szafarz, Grupa Producentów Warzyw "Kaliski Pomidor", MicroFood Piotr Barczyk, MIĘDZYCHÓD Nowicka Sp. J., PPH ‘EWA’ S.A., Spółdzielnia Mleczarska „LAZUR”, STAN Anna Lesień, WPPH więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że w wyniku naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach HKTDC Food Expo w Hong Kongu, który zakończył się w dniu 16 maja 2016 r., zgodnie z pkt. IV.7 Regulaminu do udziału zakwalifikowane zostały następujące firmy (kolejność alfabetyczna): CELIKO S.A., CELIKO Sp. z o.o., Consuma Sp. z o.o., FCH MIPAMEX Magdalena Szafarz, Follow Sp. z o.o., MicroFood Piotr Barczyk, MIĘDZYCHÓD Nowicka Sp. J., PPH'EWA, S.A. więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że w wyniku zakończenia I etapu naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2016 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” zgodnie z pkt. IV.4 Regulaminu wybrane zostały targi: HKTDC Food Expo, Hong Kong (Chiny). Na podstawie pkt. IV.3 Regulaminu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza II etap naboru na targi HKTDC Food Expo, Hong Kong (Chiny) do dnia 16 więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że w wyniku zakończenia I etapu naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2016 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” zgodnie z pkt. IV.4 Regulaminu wybrane zostały targi: SIAL Middle East, Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Na podstawie pkt. IV.3 Regulaminu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza II etap naboru na targi Middle East, Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedłuża nabór przedsiębiorstw na stoiska regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2016 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” do dnia 9 maja 2016 r. (poniedziałek) do godz. 12:00. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedłuża nabór przedsiębiorstw na stoiska regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2016 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” do dnia 9 maja 2016 r. (poniedziałek) do godz. 12:00. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z więcej
 

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem do konkursu na Nowe Programy Kształcenia w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju) PO WER 2014-2020 uprzejmie informujemy, iż jednostką pośredniczącą w pozyskiwaniu opinii samorządu województwa wielkopolskiego, potwierdzającą zgodność projektu z Regionalną Strategią Innowacji jest Wielkopolskie Obserwatorium Innowacji, funkcjonujące w ramach Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.Prosimy zapoznać się z przyjętą procedurą wydawania w/w opinii opisaną więcej
 

Serdecznie zapraszam do udziału w Forum Eksportowym, które odbędzie się 28 kwietnia br. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspierając wielkopolskie przedsiębiorstwa dążące do rozwoju poprzez eksport, tworzy narzędzia wsparcia finansowego przeznaczone na ten cel. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną działania zmierzające do umiędzynarodowienia lokalnych firm, omówione zostaną możliwości wsparcia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a także przedstawione zostaną narzędzia finansowe dla eksporterów znajdujące się więcej
 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w imprezie Poznań Biznes Partner, która odbędzie się w ramach VI Dni Przedsiębiorczości Poznań 2016 w dniu 20 kwietnia w pawilonie MTP „Iglica”. Wydarzenie, którego organizatorem jest Miasto Poznań, skierowane jest do osób, które prowadzą firmę lub myślą o rozpoczęciu własnej działalności i szukają praktycznej wiedzy na temat możliwości rozwoju własnego biznesu, komunikacji z klientami czy instrumentów wsparcia finansowego w ramach fundusze UE. Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów więcej
 

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że do udziału w targach inwestycyjnych Expo Real 2016 zakwalifikowało się 10 podmiotów.Jednostki samorządów terytorialnych/stowarzyszeń samorządów lokalnych/spółek samorządowych, zakwalifikowane do udziału: 1) Miasto Poznań – 55 pkt.2) Gmina Pleszew – 47 pkt.3) Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Śremie – 45 pkt.4) Stowarzyszenie A2 Wielkopolska – 42 pkt.5) Gmina Śrem – 28 pkt.6) Gmina Września – 28 więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoiska regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2016 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z  rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Urząd Marszałkowski więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoiska regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2016 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Urząd Marszałkowski więcej
 

Postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim, umowy timeshare czy praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów – to zagadnienia, z którymi mierzą się uczestnicy XII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. Wielkopolska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej, wieloletniej prezes poznańskiego oddziału Federacji Konsumentów, co roku cieszy się dużą popularnością. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 500 uczniów szkół ponadgimnazjalnych reprezentujących 17 powiatów województwa wielkopolskiego. Do ścisłego finału awansowało 54 najlepszych i to oni 13 więcej
 

Zgodnie z pkt 5 Informacji o warunkach dofinansowania, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedłuża nabór na udział w targach inwestycyjnych Expo Real w Monachium, (4-6 października 2016 roku). Udział w targach organizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu, projekt pozakonkursowy „GOSPODARNA WIELKOPOLSKA”. Jednostki zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zapoznanie się z warunkami uczestnictwa oraz przesłanie podpisanego więcej
 

Departament Gospodarki informuje, że zgodnie z zapisem Regulaminu pkt IV.3, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie zorganizuje stoiska regionalnego w ramach obszaru Inteligentnej Specjalizacji: „Nowoczesne technologie medyczne”. więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że w wyniku naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach SIAL Paris 2016, który zakończył się w dniu 11 marca 2016 r., zgodnie z pkt. IV.5 Regulaminu do udziału zakwalifikowane zostały następujące firmy (kolejność alfabetyczna): AGRICO-DTL Sp. z o.o., Centrum Wspierania Innowacji NOVOTEC Sp. z o.o., Fabryka Maszyn Spożywczych "SPOMASZ" Pleszew S.A., Michał Młynarczyk Wytwórnia Lodów i Artykułów Spożywczych, MicroFood Piotr Barczyk, Natural Food Mariusz Kubasik, Planet Food Sp. z więcej
 

Departament Gospodarki informuje, że zgodnie z zapisem Regulaminu pkt IV.3, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie zorganizuje stoiska regionalnego w ramach obszaru Inteligentnych Specjalizacji: „Przemysł jutra” podczas targów ILA Berlin 2016. więcej
 

« Poprzedni 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30 Następny »