Aktualności GospodarczeUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza na bezpłatne warsztaty pt.: „Od pomysłu do sukcesu – efektywne usługi biznesowe dla start-upów” Warsztat skierowany jest do Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) z Wielkopolski które chcą podnieść kompetencje swoich pracowników w zakresie usług doradczych związanych ze wspieraniem Start-upów i oferować tego typu usługi na rynku. Warsztat przeprowadzony zostanie przez trenerów, którzy posiadają praktyczne doświadczenie w zarządzaniu funduszem seed PPNT i inkubacji start-upów. Przygotowali oni interaktywny program więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniuzaprasza na bezpłatne warsztaty pt.: „Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez projektowanie i wdrażanie nowych usług związanychz komercjalizacją technologii”   Warsztaty skierowane są dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) ułatwiających funkcjonowanie przedsiębiorstw, wspierających biznes lub kojarzenie współpracy na linii biznes-nauka, które chcą podnieść kompetencje swoich pracowników w zakresie usług związanych z komercjalizacją nowych rozwiązań oraz oferować tego typu usługi na rynku. Proponujemy nową, specjalistyczną formę wsparcia przy przygotowaniu i wdrożeniu takich więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniuzaprasza na bezpłatne warsztaty pt.: „Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez projektowanie i sprzedaż nowych usług na bazie narzędzi ICT”   Warsztaty skierowane są dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) ułatwiających funkcjonowanie przedsiębiorstw, wspierających biznes lub kojarzenie współpracy na linii biznes-nauka, które chcą podnieść kompetencje swoich pracowników w zakresie usług związanych z komercjalizacją nowych rozwiązań oraz oferować tego typu usługi na rynku. Proponujemy nową, specjalistyczną formę wsparcia przy przygotowaniu i wdrożeniu więcej
 

8. listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się spotkanie informacyjne pt.: „Szanse dla wielkopolskich przedsiębiorstw na rynku chińskim” z udziałem ponad 40 wielkopolskich firm.Spotkanie otworzył Pan Leszek Wojtasiak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pan dr Zbigniew Niesiobędzki, Wiceprezes Polsko Chińskiej Rady Biznesu. Podczas spotkania przedstawiciele firm z Wielkopolski dowiedzieli się jakie są realia zakładania firmy w Chińskiej Republice Ludowej, w jaki sposób można transportować towary na Daleki więcej
 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Polsko Chińska Rada Biznesu zapraszają na spotkanie pt.: „Szanse dla wielkopolskich przedsiębiorstw na rynku chińskim”.Spotkanie odbędzie się 8 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, w sali posiedzeń I (parter) w godzinach 10:00 – 12:00.Podczas spotkania skoncentrujemy się na aspektach praktycznych, uwarunkowaniach rynkowych, finansowych i logistycznych. Istotnym elementem debaty będą doświadczenia praktyków.Zgłoszenia udziału w spotkaniu należy nadsyłać na adres e-mail: więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza na bezpłatne warsztaty szkoleniowe pt. „Czas na biznes – Czas na zmiany”. Program warsztatów w przystępny sposób połączy przekazywanie wiedzy teoretycznej z praktycznym jej zastosowaniem oraz odpowiednim podejściem do procesu założenia własnej działalności gospodarczej. Zaproszenie skierowane jest do osób w wieku 25-44 lat, planujących założenie własnej działalności gospodarczej na terenie powiatów: chodzieskiego, pleszewskiego, słupeckiego i wągrowieckiego. - Chcesz założyć działalność gospodarczą nie wymagającą inwestowania dużych nakładów więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, iż w wyniku zakończenia I etapu naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Wyspecjalizowane procesy logistyczne” zgodnie z pkt. IV.4 Regulaminu wybrane zostały targi: TransAsia, Dżakarta (Indonezja), 2-4 marca 2017 r., Na podstawie pkt. IV.3 Regulaminu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza II etap naboru na targi TransAsia, Dżakarta (Indonezja) do dnia 31 października 2016 r. (poniedziałek) więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że w wyniku zakończenia I etapu naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Nowoczesne Technologie Medyczne” zgodnie z pkt. IV.4 Regulaminu wybrane zostały targi: NANOTECH, Waszyngton (USA), 14-17 maja 2017 r., Na podstawie pkt. IV.3 Regulaminu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza II etap naboru na targi NANOTECH, Waszyngton (USA), do dnia 31 października 2016 r. (poniedziałek) więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że w wyniku zakończenia I etapu naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT” zgodnie z pkt. IV.4 Regulaminu wybrane zostały targi:   CEDIA EXPO, San Diego, CA (USA).   Na podstawie pkt. IV.3 Regulaminu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza II etap naboru na targi CEDIA EXPO, San Diego, CA (USA) do dnia 31 października 2016 więcej
 

Zapraszamy funkcjonujące inicjatywy klastrowe z terenu Województwa Wielkopolskiego do udziału w procesie certyfikacji, polegającym na weryfikacji stopnia rozwoju zawiązanego partnerstwa. Celem certyfikacji jest dopasowanie wsparcia realizowanego przez Departament Gospodarki UMWW do poziomów zaawansowania poszczególnych inicjatyw klastrowych. Ponadto planowane jest uszczegółowienie i aktualizacja danych w celu promocji za pomocą strony internetowej www.iw.org.pl. Nabór wniosków trwa do końca grudnia br. Zachęcamy Państwa do udziału. Organizatorem działania jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoiska regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Przemysł jutra”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Przemysł jutra”. Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Przemysł jutra” udział więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z  rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”. Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Wyspecjalizowane więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości”. Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości” udział więcej
 

Zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu Województwa Wielkopolskiego do udziału w nowej formule Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski”.   W ramach inicjatywy nagradzane będą przedsiębiorstwa za wdrożone do oferty firmy innowacyjne rozwiązania: produkty lub usługi w sześciu kategoriach, zgodnie z funkcjonującymi sześcioma inteligentnymi specjalizacjami dla Wielkopolski: Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów Wnętrza przyszłości Przemysł jutra Wyspecjalizowane procesy logistyczne Rozwój oparty na ICT Nowoczesne technologie medyczne Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody finansowe więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że w wyniku zakończenia I etapu naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Nowoczesne Technologie Medyczne” zgodnie z pkt. IV.4 Regulaminu wybrane zostały targi: NANOTECH, Waszyngton (USA), 14-17 maja 2017 r., Na podstawie pkt. IV.3 Regulaminu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza II etap naboru na targi NANOTECH, Waszyngton (USA), do dnia 30 września 2016 r. do godz. więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że w wyniku zakończenia I etapu naboru przedsiębiorstw na stoiska regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” zgodnie z pkt. IV.4 Regulaminu wybrane zostały targi: FoodExpo Japan, Tokio (Japonia), 7-10 marca 2017 r. oraz ProFood Tech, Chicago (USA), 4-6 kwietnia 2017 r. Na podstawie pkt. IV.3 Regulaminu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza II etap naboru na targi więcej
 

termin targów może ulec zmianie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że w wyniku zakończenia I etapu naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT” zgodnie z pkt. IV.4 Regulaminu wybrane zostały targi:   CEDIA EXPO, Dallas, TX (USA).   Na podstawie pkt. IV.3 Regulaminu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza II etap naboru na targi CEDIA EXPO, Dallas, TX (USA) do dnia 30 więcej
 

termin targów może ulec zmianie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że w wyniku zakończenia I etapu naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT” zgodnie z pkt. IV.4 Regulaminu wybrane zostały targi: CEDIA EXPO, Dallas, TX (USA). Na podstawie pkt. IV.3 Regulaminu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza II etap naboru na targi CEDIA EXPO, Dallas, TX (USA) do dnia 26 więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że w wyniku zakończenia I etapu naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Nowoczesne Technologie Medyczne” zgodnie z pkt. IV.4 Regulaminu wybrane zostały targi: NANOTECH, Waszyngton (USA), 14-17 maja 2017 r., Na podstawie pkt. IV.3 Regulaminu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza II etap naboru na targi NANOTECH, Waszyngton (USA), do dnia  26 sierpnia 2016 r. do godz. więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości”. Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości” udział więcej
 

« Poprzedni 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 31 Następny »