Aktualności GospodarczeUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że w wyniku zakończenia I etapu naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT” zgodnie z pkt. IV.4 Regulaminu wybrane zostały targi:   CEDIA EXPO, San Diego, CA (USA).   Na podstawie pkt. IV.3 Regulaminu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza II etap naboru na targi CEDIA EXPO, San Diego, CA (USA) do dnia 31 października 2016 więcej
 

Zapraszamy funkcjonujące inicjatywy klastrowe z terenu Województwa Wielkopolskiego do udziału w procesie certyfikacji, polegającym na weryfikacji stopnia rozwoju zawiązanego partnerstwa. Celem certyfikacji jest dopasowanie wsparcia realizowanego przez Departament Gospodarki UMWW do poziomów zaawansowania poszczególnych inicjatyw klastrowych. Ponadto planowane jest uszczegółowienie i aktualizacja danych w celu promocji za pomocą strony internetowej www.iw.org.pl. Nabór wniosków trwa do końca grudnia br. Zachęcamy Państwa do udziału. Organizatorem działania jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoiska regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Przemysł jutra”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Przemysł jutra”. Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Przemysł jutra” udział więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z  rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”. Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Wyspecjalizowane więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości”. Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości” udział więcej
 

Zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu Województwa Wielkopolskiego do udziału w nowej formule Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski”.   W ramach inicjatywy nagradzane będą przedsiębiorstwa za wdrożone do oferty firmy innowacyjne rozwiązania: produkty lub usługi w sześciu kategoriach, zgodnie z funkcjonującymi sześcioma inteligentnymi specjalizacjami dla Wielkopolski: Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów Wnętrza przyszłości Przemysł jutra Wyspecjalizowane procesy logistyczne Rozwój oparty na ICT Nowoczesne technologie medyczne Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody finansowe więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że w wyniku zakończenia I etapu naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Nowoczesne Technologie Medyczne” zgodnie z pkt. IV.4 Regulaminu wybrane zostały targi: NANOTECH, Waszyngton (USA), 14-17 maja 2017 r., Na podstawie pkt. IV.3 Regulaminu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza II etap naboru na targi NANOTECH, Waszyngton (USA), do dnia 30 września 2016 r. do godz. więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że w wyniku zakończenia I etapu naboru przedsiębiorstw na stoiska regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” zgodnie z pkt. IV.4 Regulaminu wybrane zostały targi: FoodExpo Japan, Tokio (Japonia), 7-10 marca 2017 r. oraz ProFood Tech, Chicago (USA), 4-6 kwietnia 2017 r. Na podstawie pkt. IV.3 Regulaminu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza II etap naboru na targi więcej
 

termin targów może ulec zmianie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że w wyniku zakończenia I etapu naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT” zgodnie z pkt. IV.4 Regulaminu wybrane zostały targi:   CEDIA EXPO, Dallas, TX (USA).   Na podstawie pkt. IV.3 Regulaminu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza II etap naboru na targi CEDIA EXPO, Dallas, TX (USA) do dnia 30 więcej
 

termin targów może ulec zmianie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że w wyniku zakończenia I etapu naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT” zgodnie z pkt. IV.4 Regulaminu wybrane zostały targi: CEDIA EXPO, Dallas, TX (USA). Na podstawie pkt. IV.3 Regulaminu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza II etap naboru na targi CEDIA EXPO, Dallas, TX (USA) do dnia 26 więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że w wyniku zakończenia I etapu naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Nowoczesne Technologie Medyczne” zgodnie z pkt. IV.4 Regulaminu wybrane zostały targi: NANOTECH, Waszyngton (USA), 14-17 maja 2017 r., Na podstawie pkt. IV.3 Regulaminu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza II etap naboru na targi NANOTECH, Waszyngton (USA), do dnia  26 sierpnia 2016 r. do godz. więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości”. Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości” udział więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”. Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Wyspecjalizowane więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoiska regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Przemysł jutra”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Przemysł jutra”. Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Przemysł jutra” udział więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że w wyniku zakończenia I etapu naboru przedsiębiorstw na stoiska regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” zgodnie z pkt. IV.4 Regulaminu wybrane zostały targi: FoodExpo Japan, Tokio (Japonia), 7-10 marca 2017 r.orazProFood Tech, Chicago (USA), 4-6 kwietnia 2017 r. Na podstawie pkt. IV.3 Regulaminu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza II etap naboru na targi więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza zapytanie ofertowe na aktualizację strony eBOI (obejmującą serwis internetowy wraz z systemem zarządzania treścią (CMS), z jego serwisowaniem oraz usługami gwarancyjnymi), zawierająca oferty inwestycyjne z terenu województwa wielkopolskiego. Działanie realizowane jest w ramach projektu: „Gospodarna Wielkopolska” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik. Oferty należy składać w terminie do więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z  rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości”. Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości” udział więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Nowoczesne Technologie Medyczne”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z  rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Nowoczesne Technologie Medyczne”. Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Nowoczesne więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoiska regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z  rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Urząd Marszałkowski więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z  rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Rozwój oparty na ICT”. Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji więcej
 

« Poprzedni 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 30 Następny »