Aktualności Sejmiku i Urzędu


Statut Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr  XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 więcej
 
V MIĘDZYREGIONALNA KONFERENCJA DOTYCZĄCA SZLAKU PIASTOWSKIEGO „SZLAK PIASTOWSKI – NOWE WYZWANIA” „Szlak Piastowski – nowe wyzwania” to tytuł V międzyregionalnej konferencji organizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Konferencja odbędzie się 14 listopada w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek samorządowych na szlaku, zarządcy obiektów, przedstawiciele organizacji pozarządowych i przewodników turystycznych, reprezentanci uczelni wyższych oraz przedsiębiorcy. Podczas konferencji więcej
 
Październikowa sesja sejmiku była okazją do złożenia ślubowania przez pięcioro nowych radnych. Przypomnijmy, że w wyborach parlamentarnych, które odbyły się 13 października, startowało aż 20 spośród 39 radnych sejmiku. Pięcioro z nich odniosło sukces i zostało posłami: Romuald Ajchler (SLD, okręg Piła), Joanna Jaśkowiak (KO, Poznań), Marlena Maląg (PiS, Kalisz/Leszno), Tadeusz Tomaszewski (SLD, Konin/Gniezno) i dotychczasowy przewodniczący sejmiku Wiesław Szczepański (SLD, Kalisz/Leszno).– Gdyby polski parlament działał tak jak nasz sejmik, więcej
 
W piątkowy wieczór, 4 października, w 13 miastach Województwa Wielkopolskiego odbyła się NOC Zawodowców Edycja 2.0. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile, pod patronatem honorowym Marka Woźniaka - Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Podczas otwarcia został odczytany list intencyjny Marzeny Wodzińskiej – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w którym m.in. podkreśliła, że Wielkopolska przoduje w działaniach na rzecz upowszechniania kształcenia zawodowego więcej
 
Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579), posiadacz odpadów prowadzący odzysk polegający na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, który: w okresie od dnia 6 września 2018 r. do dnia 5 września 2019 r. uzyskał zezwolenie na przetwarzanie odpadów stanowiące odzysk polegający na wypełnianiu terenów niekorzystnie więcej
 
Pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego zaprasza na otwarcie wystawy „Jesteś zdrowa...” autorstwa Marii Romany Gierczyńskiej, które odbędzie się 29 października 2019 roku o godzinie 12:00 na patio Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Maria Romana Gierczyńska studiowała na Uniwersytecie Poznańskim i w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w Pracowni Gobelinu i Tkaniny Przestrzennej prof. Urszuli Plewki-Schmidt. Laureatka wielu nagród i wyróżnień w tym wyróżnienia Prezydenta więcej
 
PROGRAM OBCHODÓW 80. ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ KOMITET HONOROWY OBCHODÓW Stanisław Gądecki, ks. Arcybiskup Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Zbigniew Hoffmann, Wojewoda Wielkopolski, Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania, Ireneusz Nowak, gen. bryg. pil.; Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego; Dowódca Garnizonu Poznań, Piotr Mąka, inspektor, Komendant Wojewódzki Policji, Rafał Reczek, dr hab., Dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu, Zenon Wechmann, wieloletni Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI Obchody 80. rocznicy wydania rozkazu utworzenia obozów dla więcej
 
Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przystępuje do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu. Prośbę o zmianę statutu wraz z Uchwałą Rady Społecznej nr 322 z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Statutu, przesłał do Departamentu Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku więcej
 
Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu przystępuje do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. Prośbę o zmianę statutu przesłał do Departamentu Dyrektor Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2190 ze zm.), statut oraz zmiany statutu więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego anuluje nabór dla samorządów lokalnych/stowarzyszeń samorządowych/ spółek samorządowych na stoisko regionalne na targach ANNUAL INVESTMENT MEETING w Dubaju, zgodnie z punktem VII.1 regulaminu naboru (Informacja o warunkach dofinansowania udziału jednostek samorządu terytorialnego i/lub stowarzyszeń samorządów lokalnych i/lub spółek). więcej
 
Radni z sejmikowej Komisji Budżetowej podczas październikowego posiedzenia zapoznali się (podobnie jak wcześniej członkowie Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego) z informacją dotyczącą sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których województwo wielkopolskie jest organem tworzącym. I ponownie usłyszeli, że w 2019 roku straty przyniesie prawdopodobnie co najmniej 10 podległych samorządowi regionu szpitali, w tym wszystkie zespolone.I choć podczas dyskusji podkreślano, że duży wpływ na kondycję szpitali mają umiejętności i więcej
 
W trakcie październikowego posiedzenia sejmikowej Komisji Gospodarki radni poznali kilka przykładów inwestycji w wielkopolskich firmach (Solaris, Biofarm, VOX, Utal, spółka Gwda), związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu. Zrealizowane projekty otrzymały dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ lub z innych programów unijnych, wyróżniają się innowacyjnością, dlatego radni postanowili obejrzeć w najbliższym czasie jeden z takich przykładów. Przy okazji zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki UMWW Jakub Jackowski, przypomniał, że wielkopolskie specjalizacje to: biosurowce więcej
 
Poznań, 16 października 2019 roku.   Z A W I A D O M I E N I E   Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przystępuje do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. Prośbę o zmianę statutu przesłał do Departamentu Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. więcej
 
                                                                            Poznań,  16 października 2019 roku.   Z A W I A D O M I E N I E   Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przystępuje do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. Prośbę o zmianę statutu wraz z Uchwałą Rady Społecznej nr 8/19 z dnia 2 września 2019 więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór dla samorządów lokalnych/stowarzyszeń samorządowych/ spółek samorządowych na stoisko regionalne na targach ANNUAL INVESTMENT MEETING w Dubaju, które odbędą się w dniach 24-26 marca 2020 roku. Udział w targach organizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu, projekt pozakonkursowy „GOSPODARNA WIELKOPOLSKA”. Więcej informacji na temat targów: http://www.aimcongress.com/     Jednostki zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zapoznanie więcej
 
Polska choć ma potencjał, by kreować nowatorskie rozwiązania na skalę globalną, nadal jest na „dorobku innowacyjnym”. W jaki sposób Fundusze Europejskie zmieniają tę sytuację w Wielkopolsce? O innowacjach z „umiarkowanym optymizmem” piszemy w nowym numerze e-magazynu „Nasz Region”. Ukazał się trzeci numer e-magazynu „Nasz Region”. Tworzymy go z myślą o Czytelnikach, którzy szukają aktualnych informacji o tym, jak zmienia się Wielkopolska dzięki Funduszom Europejskim. Motorem napędzającym działania innowacyjne w sferze nauki w więcej
 
Podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki, które odbyło się 16 października, jej członkowie szczegółowo przeanalizowali przedstawioną im informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych samorządu województwa.Komisja zapoznała się również ze sprawozdaniem z konsultacji projektu współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku w tej sprawie. Po więcej
 
Co charakteryzuje Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy? Co przynosi dochody, a co sprawia, że trudno spiąć budżet jednostki? Jakie są pomysły na poprawę sytuacji finansowej placówki? O tym mówiono podczas październikowego posiedzenia sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Informację na ten temat – w ramach cyklu podobnych, dotyczących realizacji programów naprawczych w szpitalach podległych samorządowi województwa – przedstawił radnym dyrektor placówki w Wolicy Sławomir Wysocki.Ponadto więcej
 
Październikowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej było okazją do dyskusji o sytuacji na wielkopolskim rynku pracy. – Trzeba aktywizować osoby niepracujące. Wielkopolska, tak jak cały kraj, ma niski wskaźnik aktywności zawodowej ludności. Wynosi on u nas poniżej 60 proc., a w wielu krajach Europy wskaźnik ten przekracza 70 proc. Liczba niepracujących osób w wieku produkcyjnym przekracza w Wielkopolsce 400 tysięcy. Aktywizacja połowy z nich to 200 tysięcy nowych więcej
 
– Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska zrzesza obecnie 115 członków. Wśród nich są producenci żywności, jej przetwórcy oraz punkty (restauracje, gościńce, itp.), które ją sprzedają. W 2019 roku przyjęliśmy do sieci 11 nowych podmiotów, choć jednocześnie 30 wykreśliliśmy po weryfikacji, m.in. ze względu na niepłacenie składek czy zaprzestanie działalności – wyliczała podczas październikowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Monika Paczyńska, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW. Sieć Dziedzictwa więcej
 

« Poprzedni 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 201 Następny »