Dodatkowy nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”


Ze względu na zainteresowanie ze strony firm Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza dodatkowy nabór na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach Foodex Japan, Tokio (Japonia), 7-10 marca 2017 r. wpisanych w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Dodatkowy nabór będzie trwać do 30 grudnia 2016 r. do godz. 12.00.
Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.
Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis oraz Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis na adres e-mail: magdalena.muszynska@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 30 grudnia 2016 r. (piątek), do godz. 12.00. (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).


Formularz zgłoszeniowy i Regulamin muszą być podpisane.


Dodatkowe informacje:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu (tel. 61 626 62 71, e-mail: magdalena.muszynska@umww.pl).


pdf    drukuj    drukuj