trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

DEMOGRAFICZNE ZAGROŻENIA

    Jakie tendencje dotyczące zakresu swoich merytorycznych zainteresowań dostrzegli w dokumentach podsumowujących 2022 rok w regionie radni z sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, której zdalne posiedzenie odbyło się 17 maja?

    Radni zapoznali się z raportem o stanie województwa za 2022 rok oraz z informacjami o mieniu i wykonaniu budżetu regionu w minionych dwunastu miesiącach (w finale pozytywnie opiniując projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za 2022 rok). Ze wspomnianego raportu wynika m.in., że spada liczba mieszkańców województwa (choć jest to tendencja na poziomie nieco niższym niż średnio w kraju). Utrzymuje się proces starzenia się społeczeństwa. Cieszyć może, że nieco obniżył się odsetek osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej – i choć są w województwie powiaty, gdzie to wsparcie jest wyraźnie bardziej potrzebne (na północy i częściowo wschodzie Wielkopolski), to generalnie pod tym względem wypadamy lepiej od średniej krajowej.

    Komisja zaopiniowała ponadto zmiany w budżecie województwa i WPF dotyczące działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a także zapoznała się ze sprawozdaniami z realizacji programów współpracy z NGO-sami oraz informacją o wykorzystaniu w 2022 roku w Wielkopolsce środków z PFRON (wydawanych m.in. na wsparcie działalności zakładów aktywności zawodowej).


    Galeria zdjęć: