trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rzetelność nagrodzona

  *31 marca 2015 roku w Domu Żołnierza w Poznaniu odbyło się uroczyste spotkanie laureatów programów „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY” 2014, „GMINA FAIR PLAY” 2014 i „PRZYJAZNA POLSKA” 2014. Na wydarzenie zaprosił Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Regionalna Komisja Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.*

  "Nie ma sukcesu ekonomicznego bez rzetelności i uczciwości w biznesie. I nie ma rozwoju gospodarczego gminy, czy regionu, bez konsekwentnego budowania klimatu i warunków temu rozwojowi sprzyjających. Klimatu wyzwalającego ludzką energię i chęć działania" - podkreślał Marszałek Marek Woźniak. 

  Program promocji kultury przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play” prowadzony jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Celem programu jest propagowanie etyki w biznesie oraz promowanie i wyróżnianie firm, które działają zgodnie z tymi zasadami. W ostatniej edycji zostało uhonorowanych 65 podmiotów z naszego regionu.

  Krajowa Izba Gospodarcza zakończyła także kolejną odsłonę konkursu „Gmina Fair Play”. Jego zadaniem jest wyłanianie i nagradzanie samorządów zaangażowanych w tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz aktywnych w przyciąganiu nowych inwestorów.

  Z kolei nagroda dla najlepszych menedżerów samorządowych - „Przyjazna Polska” to przedsięwzięcie, które narodziło się w wyniku chęci wskazania i wykorzystania potencjału polskich gmin oraz ich atrakcyjności.

  Informacja na temat nagrodzonych w załączniku. 


  Galeria zdjęć: