trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Pomoc obywatelom Ukrainy Допомога громадянам України

  Marszałek Marek Wożniak ze wstążką w barwach flagi UkrainyDrodzy Wielkopolanie!

  Trwa bezprecedensowy kryzys u granic Unii Europejskiej.

  Przed nami trudny czas – czas wyzwania dla wspólnoty europejskich narodów i regionów w imię obrony podstawowych ludzkich wartości.

  Proszę  o codzienną uważność i sąsiedzką życzliwość oraz gesty solidarności wobec tysięcy obywateli Ukrainy, którzy przybywają do nas, szukając schronienia przed zbrodniczą rosyjską agresją.

  Drodzy obywatele Ukrainy mieszkający i przybywający do Wielkopolski!
  Jesteśmy z Wami! Niech żyje wolna Ukraina!

  Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego

  Шановні жителі Великопольщі! 

  Безпрецедентна криза біля кордону Європейського Союзу все ще триває. 

  Попереду важкий час – час виклику для спільноти європейських народів і регіонів на захист фундаментальних людських цінностей. 

  Прошу проявити уважність та сусідську доброзичливість до тисяч українських громадян, які живуть і працюють разом з нами в різних містах нашого регіону на благо нашого краю. 

  Шановні громадяни України – жителі Великопольщі! Ми з Вами! 
  Хай живе вільна Україна!

   

  MENU / МЕНЮ

   


  KRÓTKA INFORMACJA O WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM, CHARAKTERYSTYKA  REGIONU / КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЕЛИКОПОЛЬСЬКЕ ВОЄВОДСТВО, ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

  Wielkopolska łączy w sobie wiele elementów składających się na obraz współczesnego życia. Tutaj opłaca się nie tylko robić interesy, ale warto także przyjechać na urokliwy weekend lub dłuższy urlop. Województwo Wielkopolskie jest jednym z największych w kraju. Jego powierzchnia wynosi prawie 30 tysięcy km kw., a liczba mieszkańców sięga blisko 3,5 miliona osób. Stolicą Wielkopolski jest Poznań. Dużymi miastami są też: Kalisz, Konin, Piła, Ostrów Wielkopolski, Gniezno i Leszno.

  Województwo Wielkopolskie jest jednym z wiodących regionów o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej w Polsce. Mocnymi stronami regionu w tym kontekście pozostają wielkość i jakość zasobów rynku pracy, chłonność rynku, dostępność transportowa, rozwinięta infrastruktura gospodarcza oraz ogólny poziom rozwoju gospodarki.

   

  КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЕЛИКОПОЛЬСЬКЕ ВОЄВОДСТВО, ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

  Великопольське поєднує багато елементів, які складають образ сучасного життя. Тут вигідно не тільки займатися бізнесом, а й приїхати на чарівні вихідні чи у відпусту. Великопольське воєводство є одним із найбільших у країні. Його площа становить майже 30 тисяч квадратних кілометрів, а кількість жителів – майже 3,5 мільйона. Столицею Великопольщі є Познань. Великі міста також: Каліш, Конін, Піла, Острув Великопольський, Гнєзно та Лешно.

  Великопольське воєводство є одним із провідних регіонів з найвищою інвестиційною привабливістю в Польщі. Сильними сторонами регіону в цьому контексті є розмір і якість ресурсів ринку праці, поглинання ринку, транспортна доступність, розвинена економічна інфраструктура та загальний рівень економічного розвитку.

   


  WARUNKI POBYTU OBYWATELI UKRAINY W POLSCE ORAZ OBOWIĄZKOWE PROCEDURY OGÓLNE / УМОВИ ПЕРЕБУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У ПОЛЬЩІ ТА ОБОВ’ЯЗКОВІ ЗАГАЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ

  Легальне перебування на території Польщі:
  Громадяни України, а також їх чоловіки (дружини), які внаслідок російської агресії покинули свою Батьківщину, можуть перебувати на території Польщі легально впродовж 18 місяців. Це стосується осіб, які прибули до Польщі з України після 24 лютого 2022 р. і хочуть залишитися у нашій країні.

  Що я повинен/повинна зробити, щоб легально перебувати у Польщі ? Якщо Ви – громадянин/громадянка України, то Ви перебуваєте у нашій країні легально за таких умов:

  Ви в'їхали до Польщі після 24 лютого 2022 р. Під час проходження прикордонного контролю Вас – у пункті перетину кордону – зареєстрував комендант Прикордонної служби.

  Ви повинні подати клопотання про надання персонального номера PESEL у муніципалітет міста, до якого Ви приїхали або в управління ґміни, на території якої Ви перебуваєте. Це необхідно зробити впродовж 60 днів від дати в’їзду до Польщі.

  Як я можу продовжити термін дійсності документів, якщо в мене закінчується легальне перебування?

  Якщо Вам закінчується термін легального перебування у Польщі, Ви можете отримати дозвіл на тимчасове проживання. Щоб його отримати, Ви повинні подати пакет документів на дозвіл на тимчасове перебування. Після прийняття рішення про видачу Вам дозволу на тимчасове проживання, Ви маєте право проживати у Польщі впродовж 3 років від дати, яка буде вказана у рішенні. Процедуру подачі документів на "карту побиту" тобто дозвіл на тимчасове проживання можна почати не раніше завершення 9-місячного терміну від дати легального в’їзду до Польщі, але не пізніше, аніж впродовж 18 місяців, починаючи від 24 лютого 2022 р. (не пізніше 24 серпня 2023 р.).

   

  UPROSZCZONE FORMALNOŚCI DLA OSÓB UCIEKAJĄCYCH  Z UKRAINY / СПРОЩЕНІ ФОРМАЛЬНОСТІ ДЛЯ ОСІБ, ЩО ВИЇЖДЖАЮТЬ З УКРАЇНИ

  Zgodnie z komunikatem MSWIA, wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Obywatele Ukrainy, szukający schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców / urzędach wojewódzkich / placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

  Ważne informacje dla uchodźców znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi znajdziesz tutaj: https://www.poznan.pl/mim/info/news/uchodzcy

   

  СПРОЩЕНІ ФОРМАЛЬНОСТІ ДЛЯ ОСІБ, ЩО ВИЇЖДЖАЮТЬ З УКРАЇНИ

  Особам, які втікають з України від збройного конфлікту, не треба реєструватися у пунктах прийому біженців – рецепційних центрах, а також думати про те, як полагодити формальності. Усім особам, які – втікаючи з України – шукають прихистку в Польщі – не треба побоюватися, якщо йдеться про їх легальне перебування на території РП. Найближчими днями не треба також подавати жодних клопотань до: Управління у справах іноземців / Воєводських управлінь/ Прикордонної служби у пунктах перетину кордону. Те ж стосується громадян України, які проживають у Польщі деякий час, але їхні документи, на підставі яких дозволено проживання, вже недійсні.

  Усі особи, які втікають з України від збройного конфлікту і не мають гарантованого місця перебування (місця на ночівлю) у Польщі, можуть звернутися до рецепційного центру. Там вони одержать: інформацію щодо перебування у Польщі; їжу; основну медичну допомогу; місце для відпочинку. Потім їм буде повідомлено про те, де їх тимчасово поселять. Усі біженці з України мають доступ до безкоштовної медичної допомоги та польських лікарів.

  Громадянам України, які зараз перебувають в Польщі, не треба покидати нашу країну. Йдеться про тих, чиї документи, що дають право на перебування і проживання, вже недійсні. Ці громадяни України також не повинні побоюватися, що їхнє перебування та проживання у Польщі вважатиметься нелегальним.

  З актуальними інформаціями для громадян України можна ознайомитися на сайті: ua.gov.pl.

  Тут ви можете знайти поширені запитання та відповіді: https://www.poznan.pl/

   

  ULOTKI INFORMACYJNE DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY / ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТІВКИ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

  Poniżej prezentujemy przygotowane w przystępny i czytelny sposób ulotki informacyjne dla uchodźców z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Materiały przygotowane w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej – opracowane  przez Kancelarię Prezydenta RP mają ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych  godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

  ОСІБ ЯКІ ПРИБУЛИ


  PESEL ORAZ PROFIL ZAUFANY DLA OSÓB PRZYBYŁYCH Z UKRAINY / PESEL ТА ДОВІРЕНИЙ ПРОФІЛЬ ДЛЯ ОСІБ ЯКІ ПРИБУЛИ З УКРАЇНИ


  PESEL jest niezbędny by pozostać w Polsce i pracować.
  PESEL jest niezbędny dla kontaktów z urzędami.

  Rejestracji trzeba dokonać w ciągu 60 dni od daty przekroczenia granicy.
  Apelujemy o spokojne i cierpliwe podejście do procesu rejestracji, aby nie wszyscy chcący otrzymać PESEL, udali się pierwszego dnia do urzędów.

  Wydawanie numeru PESEL będzie połączone z uruchomieniem profilu zaufanego.
  Profil zaufany umożliwi zdalne korzystanie z usług oferowanych przez administrację rządową i samorządową.
  Profil zaufany pozwoli na korzystanie z mobilnego dokumentu potwierdzającego status legalnego pobytu w Polsce, którym obywatele Ukrainy będą mogli posługiwać się np. w relacjach z urzędami czy placówkami ochrony zdrowia.

   

  PESEL ТА ДОВІРЕНИЙ ПРОФІЛЬ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

  PESEL необхідний щоб залишитися в Польщі і працювати.
  PESEL необхідний для контактів з офіційними державними установами.

  Реєстрація повинна бути здійснена протягом 60 днів з дати перетину кордону.
  Закликаємо спокійно та терпляче підходити до процесу реєстрації, щоб не всі бажаючи отримати номер PESEL, заходили в офіційні державні установи в перший день.

  Видача номера PESEL буде поєднана з активацією довіреного профілю.
  Довірений профіль дозволить дистанційно користуватися послугами, які пропонують державна та місцева влада.
  Довірений профіль дозволить користуватися мобільним документом, що підтверджує статус біженця, яким громадяни України будуть користуватися напр. у відносинах з офіційними державними установами чи закладами охорони здоров’я.

  Як отримати номер PESEL? Інструкція для громадян України

   


  POZNAŃ – PIERWSZY PUNKT RECEPCYJNY W WIELKOPOLSCE / ПОЗНАНЬ - ПЕРШИЙ ПУНКТ ПРИЙОМУ У ВЕЛИКОПОЛЬЩІ

  Wejście wschodnie na Międzynarodowe Targi PoznańskieDo kompleksowej obsługi „pierwszego kontaktu” osób z Ukrainy uruchomiono tzw. punkty recepcyjne. W Poznaniu taki punkt powstał na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich – w pobliżu dworca PKP i węzła komunikacyjnego –  dla uregulowania statusu i przydzielenia noclegu z wyżywieniem. Z czasem punkty te powstaną także w całej Wielkopolsce.

  Obecnie ten punkt funkcjonuje w Pawilonie nr 2 Międzynarodowych Targów Poznańskich - naprzeciwko Dworca Zachodniego, dokąd przeniósł się z Holu Wschodniego MTP. Dzięki temu ma 2,5-krotnie większą powierzchnię niż w poprzedniej lokalizacji.

   

  ПОЗНАНЬ - ПЕРШИЙ ПУНКТ ПРИЙОМУ У ВЕЛИКОПОЛЬЩІ

  Для комплексного обслуговування людей з України створені т. зв пункти прийому. У Познані такий пункт був створений на території Познанського міжнародного ярмарку – біля залізничного вокзалу та транспортного вузла – з метою врегулювання статусу та надання ночівлі з харчуванням.

  В даний час цей пункт функціонує у павільоні номер 2 Познанського міжнародного ярмарку — напроти Західного залізничного вокзалу, куди його було перенесено зі Східного вестибюля. Завдяки цьому пункт має у 2,5 рази більшу площу, ніж при попередньому розташуванні.

   


  PUNKT OBSŁUGI KONSULARNEJ W POZNANIU / КОНСУЛЬСЬКИЙ ПУНКТ В ПОЗНАНІ

  Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu otworzył Punkt Obsługi Konsularnej w Poznaniu, który będzie czasowo świadczył usługi uchodźcom.
  Adres: Poznań, ul. Matejki 50
  Godziny pracy: 9.00-17.30 w dni robocze
  Obowiązkowa rejestracja, tel. 61 6463344 (w języku ukraińskim)

  Więcej: https://wroclaw.mfa.gov.ua/.../ogoloshennya-shchodo

   

  КОНСУЛЬСЬКИЙ ПУНКТ В ПОЗНАНІ

  Генеральне консульство України у Вроцлаві відкрило у Познані пункт консульської служби, який тимчасово надаватиме послуги біженцям.
  Адреса: Познань, вул. Матейки 50
  Графік роботи: 9.00-17.30 в робочі дні
  Обов'язкова реєстрація, тел.61 6463344 (укр.)

  Більше інформації за посиланням: https://wroclaw.mfa.gov.ua/.../timchasovogo-konsulskogo-punktu

   


  INNE PUNKTY POMOCY CUDZOZIEMCOM W POZNANIU / ІНШІ ПУНКТИ ДОПОМОГИ ІНОЗЕМЦЯМ У М. ПОЗНАНІ

   

  POZNAŃSKI OŚRODEK INTEGRACJI POINT / ПОЗНАНСЬКИЙ ЦЕНТР ІНТЕГРАЦІЇ POINT

  W Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 17/27 działa miejski punkt wsparcia cudzoziemców: (nr tel.: 503 979 758, pn.-śr. godz. 14-20, czw.-pt. w godz. 9-15). POINT współtworzony jest przez doświadczonych pracowników Migrant Info Point, którzy zapewniają pomoc formalno-prawną cudzoziemcom.

  Więcej informacji: http://migrant.poznan.pl/uk/.

  W Poznaniu działa call center - Biuro Poznań Kontakt (nr tel.: 61 646 33 44, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-20), połączenia telefoniczne obsługiwane są także w języku ukraińskim.

  Miasto Poznań uruchomiło miejski punkt pomocy –  Poznań dla Ukrainy. Jest on czynny w godz. 10.00–20.00 przy ul. Bukowskiej 27/29. Do punktu pomocowego można przynosić żywność, odzież i środki higieny dla uchodźców szukających schronienia przed wojną. Dodatkowo trwają akcje pomocy lokalnych samorządów w naszym regionie i organizacji pozarządowych dla Ukraińców.

  Na dworcu PKP w Poznaniu działa punkt informacyjny dla osób przybywających z Ukrainy. Punkt czynny jest w godz. 8.00–22.00.

   

  ПОЗНАНСЬКИЙ ЦЕНТР ІНТЕГРАЦІЇ POINT

  У м. Познані на вул. Пулвейській 17/27 працєю міський пункт підтримки іноземців (номер телефону: 503 979 758, понеділок-середа: з 14-00 до 20-00, четвер-п’ятниця: з 9-00 до 15-00). Пункт POINT створений досвідченими працівниками Migrant Info Point, які надають юридичну допомогу іноземцям.

  Місто Познань створило міський пункт допомоги – Познань для України. Він працює з 10-00 до 20-00 на вул. Буковській 27/29. До пункту допомоги можна приносити їжу, одяг та засоби гігієни для біженців, які шукають захисту від війни. Також у нашому регіоні тривають акції допомоги органів місцевого самоврядування та неурядових організацій для українців.

  На залізничному вокзалі у Познані діє інформаційний пункт для осіб, що приїжджають з України. Пункт працює з 8-00 до 22-00.

   

  CENTRA INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW / ЦЕНТРИ ІНТЕГРАЦІЇ ІНОЗЕМЦІВ

  Centrum Integracji Cudzoziemców] Działają już wszystkie Centra Integracji Cudzoziemców prowadzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Pomoc oferowana jest w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu, Koninie oraz Pile. Centrum oferuje wsparcie informacje, porady prawne i psychologiczne oraz zajęcia adaptacyjne i językowe dla cudzoziemców, głównie z Ukrainy, przebywających w naszym województwie.

  CIC w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 25/12, tel. 887 063 112, mail: info.cicpoznan@rops.poznan.plhttps://www.facebook.com/CICpoznan
  CIC w Kaliszu, ul. Nowy Świat 13, tel. 887 069 112, mail: info.cickalisz@rops.poznan.plhttps://www.facebook.com/CICkalisz
  CIC w Koninie, ul. Chopina 23B, tel. 887 067 112, mail: info.cickonin@rops.poznan.plhttps://www.facebook.com/CICkonin
  CIC Lesznie, Aleje Jana Pawła II 12, tel. 887 068 112, mail: info.cicleszno@rops.poznan.plhttps://www.facebook.com/CICleszno
  CIC w Pile, Aleja Powstańców Wlkp. 75/13, tel. 887 066 112, mail: info.cicpila@rops.poznan.plhttps://www.facebook.com/CICpila

   

  ЦЕНТРИ ІНТЕГРАЦІЇ ІНОЗЕМЦІВ

  Усі центри інтеграції іноземців, якими керує Регіональний центр соціальної політики в Познані, вже працюють. Допомога надається в Познані, Лешно, Каліші, Коніні та Пілі. Центр пропонує підтримку, інформаційні, юридичні та психологічні консультації, а також адаптаційні та мовні курси для іноземців, переважно з України, які перебувають у нашому воєводстві.

   

  STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE "POLSKA - UKRAINA"

  W Poznaniu przy ul. Grobla 27a/6 swoją działalność rozpoczęło Centrum Koordynacji Pomocy dla Obywateli Ukrainy. Uruchomiło je Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Polska - Ukraina". Centrum oferuje wsparcie dla uchodźców w poszukiwaniu pracy i miejsca pobytu w Polsce. Pomaga także  w uzyskaniu konsultacji z policjantami czy lekarzami. Obsługa prowadzona jest w języku ukraińskim.

   

  ГРОМАДСЬКО-КУЛЬТУРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛЬЩА – УКРАЇНА"

  Розпочав свою роботу Координаційний Центр для громадян України в осідку Громадсько-культурного товариства "Польща – Україна" на ul.Grobla 27a/6

  Чим займається Центр?!

  • підтримує тих, хто бореться з відчуттям небезпеки та ін.
  • координує у сфері консультацій, наприклад, з поліцією та лікарями
  • консультує з питань легального проживання та працевлаштування
  • і, звичайно, допомагає громадянам України зрозумілою для них мовою!

  Ви можете прийти до Центру особисто, але ми також запрошуємо вас зв’язатися з нами електронною поштою або телефоном.

   


  POMOC SOCJALNA RÓŻNYM KATEGORIOM OBYWATELI / СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА РІЗНИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН 

   

  • pomoc jednorazowa 300+

  • одноразова допомога 300+;

  Jednorazową pomoc pieniężną (300 zł) może ją dostać każdy obywatel Ukrainy, który: 
  wjechał legalnie do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. z Ukrainy,
  chce zostać w Polsce,
  został wpisany do rejestru PESEL.

  Wnioski można składać w Poznańskim Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1. Punkt obsługi klienta przyjmuje dokumenty od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-18:00 oraz w soboty od 7:00 do 14:00. Wniosek można pobrać poprzez stronę internetową PCŚ lub na miejscu.

  Na wizytę w Poznańskim Centrum Świadczeń trzeba się umówić. Można to zrobić dzwoniąc do Biura Poznań Kontakt pod numer telefonu 61 646 33 44, poprzez system rezerwacji wizyt lub bezpośrednio w PCŚ (wszystkie te usługi są dostępne w j. ukraińskim). 
  Więcej informacji: https://www.poznan.pl/mim/info/news/wsparcie-finansowe-dla-obywateli-ukrainy-jak-uzyskac,178126.html

   

  Одноразову матеріальну допомогу (300 злотих) може отримати будь-який громадянин України, який: 
  легально в'їхав до Польщі в період від 24 лютого 2022 року з України;
  хоче залишитися в Польщі;
  його дані внесено до реєстру PESEL.
  Заяви потрібно подати до Познанського центру соціальних виплат (Poznańskie Centrum Świadczeń, далі PCŚ) за адресою: ul. Wszystkich Świętych 1 (вул. Вшисткіх Сьвєнтих, 1). Пункт обслуговування клієнта приймає документи від понеділка до п'ятниці від 7-00 до 18-00, а також в суботи від 7-00 до 14-00. Відповідний бланк заяви можна завантажити з інтернет-сторінки PCŚ або на місці.

  Записатися на візит до PCŚ потрібно заздалегідь. Це можна зробити, подзвонивши до Бюро Познань Контакт за номером телефону 61 646 33 44, або за допомогою системи реєстрації візит чи безпосередньо в PCŚ (всі вищезгадані послуги доступні українською мовою).

  Більше інформації: https://www.poznan.pl/mim/info/news/wsparcie-finansowe-dla-obywateli-ukrainy-jak-uzyskac,178126.html

   

  • pomoc 500+ (dla dzieci)

  • допомога 500+(на дітей);

  Obywatele Ukrainy, którzy legalnie wjechali do Polski z Ukrainy po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i którzy chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wyznaczy i wypłaci alimenty w ramach programu Rodzina 500+ (tzw. 500+). Specjalny wniosek na 500+ w języku ukraińskim można teraz złożyć w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE).
  500+ dla obywateli Ukrainy - Informacje dla obywateli Ukrainy - UA - ZU

  Громадянам України, які легально в'їхали до Польщі з України після 23 лютого 2022 року у зв'язку з бойовими діями та які бажають залишитися в Польщі, Заклад соціального страхування (ZUS) призначатиме та виплачуватиме допомогу на дитину за програмою «Сім'я 500+» (т. зв. 500+). Спеціальну заяву на 500+ українською мовою тепер можна подати в електронній формі на Платформі електронних послуг (PUE) ZUS.
  https://www.zus.pl

   

  • pomoc od ONZ (Agencja ONZ ds. Uchodźców, UNHCR)

  • допомога від ООН (Агенства ООН у справах біженців – UNCHR);

  UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, otworzyła w Poznaniu centrum wsparcia finansowego. Placówka działa na terenie Galerii Malta, ale aby skorzystać z oferowanej tam pomocy, trzeba najpierw wypełnić formularz online. Mogą to zrobić wszystkie osoby, które uciekły z Ukrainy do Polski po 24 lutego 2022 r. 
  To kolejne centrum tego typu w kraju. Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego, mogą otrzymać tam pomoc - ok. 700 złotych miesięcznie na pierwszą osobę w rodzinie i 600 na każdą kolejną. Kwota ta jednak nie może być wyższa niż 2500 złotych. Świadczenie to jest wypłacane przez trzy miesiące.
  Na wizytę w centrum można się umówić jedynie poprzez formularz dostępny na stronie: help.unhcr.org/poland. Tam również można znaleźć więcej informacji o programie wsparcia finansowego UNHCR dla uchodźców z Ukrainy.

   

  UNCHR, Агентство ООН у справах біженців, відкрило в Познані центр фінансової підтримки. Представництво функціонує на терені Галереї Мальта, але щоб скористуватися з надаваної там допомоги, потрібно спочатку заповнити формуляр онлайн. Це можуть зробити всі особи, які виїхали з України до Польщі після 24 лютого 2022 р.  Це черговий центр такого типу у Польщі. Громадяни України, які приїхали до Польщі після 24 лютого, можуть отримати там допомогу - близько 700 злотих щомісяця на першу особу в сім'ї і 600 злотих на кожну наступну особу. Однак загальна квота не може бути вищою, ніж 2500 злотих. Кошти виплачуватимуться протягом трьох місяців.
  На візит до центру можна домовитися лише через електронну форму, доступну на сторінці: help.unhcr.org/poland. Там також можна знайти більше інформації про програму фінансової підтримки UNHCR для біженців з України.
   

  POMOC DLA UCHODŹCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI / ДОПОМОГА БІЖЕНЦЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ

  Uchodźcy to też dzieci i osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Pomoc i wsparcie dla nich oferują różne organizacje i grupy wsparcia. Portal http://niepelnosprawni.pl/ publikuje ich listę  i oferowaną pomoc

   

  ДОПОМОГА БІЖЕНЦЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ

  Біженцями є також діти та інваліди. Допомогу та підтримку для них пропонують різні організації та групи підтримки. Інтернет-портал http://niepelnosprawni.pl/ публікує їх перелік та форми допомоги для них.

   


  EDUKACJA, PODWYŻSZENIE KWALIFIKACJI / ОСВІТА, ПІДВИЩЕННЯ КІВАЛІФІКАЦІЇ

   

  W Polsce są zwolnione z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych są osoby, które: 

  • mają status uchodźcy, 
  • korzystają z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium RP, 
  • mają Kartę Polaka, 
  • są małżonkiem, rodzicami, dziadkami lub dziećmi, wnukami obywatela Polski mieszkającego w Polsce.

  Ważne! Studia niestacjonarne (w weekendy) mogą być płatne.

  Jeśli ktoś chce kontynuować studia przygotowujące do wykonywania zawodów takich jak: lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego,  fizjoterapeuty, ratownika medycznego - wysokość opłat na studiach niestacjonarnych lub w języku obcym nie przekroczy dotychczas ponoszonych w uczelni działającej w Ukrainie.

  Z opłat za kształcenie można zostać zwolnionym przez rektora wybranej uczelni. Uczelnia ustala warunki i tryb zwalniania z tych opłat oraz zasady przyjęcia na studia.

   

  Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku 7-18 lat są przyjmowani do publicznych szkół na takich samych zasadach jak młodzi Polacy, w ciągu całego roku szkolnego. 

  Aby zapisać dziecko do szkoły, trzeba złożyć wniosek do dyrektora placówki. Publiczne podstawówki, w rejonie których mieszka dziecko, przyjmują z urzędu, inne - w zależności od wolnych miejsc. Prawna podstawa pobytu ucznia w Polsce (np. status uchodźcy) nie ma znaczenia. 

  Dzieci, które nie mówią dobrze po polsku, mogą brać udział w dodatkowych zajęciach z tego języka lub uczyć się w oddziale przygotowawczym.

  Więcej informacji na stronie poznan.pl

  Dzieci z Ukrainy mogą znaleźć także opiekę w poznańskich przedszkolach na takich zasadach jak polskie dzieci. Informacje na temat tych placówek można uzyskać w Biurze Poznań Kontakt pod numerem telefonu 61 646 33 44  oraz poprzez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 

  Nauka języka polskiego dla maluchów, które tego potrzebują, odbywa się w trakcie zajęć przedszkolnych. Więcej informacji na stronie: poznan.pl

   

  ОСВІТА, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

   

  У Республіці Польща звільняються від плати за навчання на денній формі навчання особи, які:

  • мають статус біженця,
  • користуються тимчасовим або додатковим захистом на території Республіки Польща,
  • мають Картку поляка,
  • є подружжям, батьками, дідусем/бабусею чи дітьми, онуками громадянина Польщі, що проживає в Польщі.

  Важливо! Заочне навчання (у вихідні дні) може бути платне.

  Якщо хтось хоче продовжити навчання, готуючись до таких професій, як: лікар, стоматолог, фармацевт, медична сестра, акушерка, лаборант, фізіотерапевт, фельдшер - розмір оплати за заочну форму навчання або навчання іноземною мовою не буде перевищувати оплату, яка була в університеті України.

  Ви можете бути звільнені від оплати за навчання ректором обраного університету. Університет визначає умови та порядок звільнення від цих зборів, а також правила прийому на навчання.

   

  Діти та молодь з України віком 7-18 років приймаються до державних шкіл на тих самих умовах, що й громадяни Польщі протягом всього навчального року.

  Для зарахування дитини до школи необхідно подати заяву на ім'я директора школи. Державні початкові школи приймають дітей за місцем проживання без обмежень, приватні - в залежності від вільних місць. Правова підстава перебування учня в Польщі (наприклад, статус біженця) не має значення. Діти, які погано володіють польською мовою, можуть брати участь у додаткових заняттях з польської мови або навчатися на підготовчому відділенні. Подробиці на сайті poznan.pl

  Діти з України також можуть знайти опіку в садках Познані на тих самих умовах, що й польські діти. Інформацію про ці заклади можна отримати в Бюро Познань Контакт за телефоном 61 646 33 44 та через Кураторію освіти в Познані.

  Навчання польської мови для малюків, які цього потребують, відбувається під час дошкільних занять. Подробиці на сайті poznan.pl

   

  KSIĄŻKI, E-BOOKI po ukraińsku / КНИГИ, ЕЛЕКТРОННІ КНИГИ українською мовою

  e-czytniki z bajkamiKażdy, kto chce czytać literaturę w języku ukraińskim może zostać czytelnikiem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury przy ul. Prusa 3 w Poznaniu. Instytucja kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego powiększyła zbiory o książki w języku ukraińskim. Dzięki Instytutowi Książki trafiło do niej kilkadziesiąt pozycji dla dorosłych i dla dzieci – klasyka i popularne tytuły polskiej literatury współczesnej. 
  Książki te są udostępniane nie tylko czytelnikom w Poznaniu, ale także bibliotekom powiatowym i gminnym w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. W WBPiCAK w Poznaniu czekają także na ukraińskojęzycznych czytelników e-czytniki książek, które można bezpłatnie wypożyczać na zewnątrz. W pamięć urządzeń wgraliśmy 70 bajek w języku ukraińskim oraz rozmówki polsko-ukraińskie.

  Szczegółowe informacje: www.wbp.poznan.pl

   

  КНИГИ, ЕЛЕКТРОННІ КНИГИ українською мовою

  Сердечно запрошуємо Українців до WBPiCAK

  Станьте нашим читачем!
  Позичайте книги та електронні читачі для електронних книг українською мовою безкоштовно.
  КОЖЕН може зареєструватися в Воєводськiй Публічнiй Бібліотецi та Центрi Культурної Анімації в Познані i скористатися нашими колекціями книг, електронних книг та аудіокниг.
  Ми підготували реєстраційні форми для бібліотеки українською мовою.
  Запрошуємо вас з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 18.00 до читального залу Бібліотеки
  Пруcа, 3 в Познані.

  Детальна інформація www.wbp.poznan.pl

   


  OCHRONA ZDROWIA / ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

  Кожен громадянин України, який заїхав в Польщу після 24.02.2022 і перебуває в Польщі легально на підставі виданого номеру PESEL, має право користуватися медичними послугами на таких самих умовах, як усі, хто має медичну страхівку (за винятком санаторного лікування). Направлення даються в закладах охорони здоров'я на підставі угод, підписаних із Національним Фондом Здоров'я (NFZ). Це означає, що кожен з номером PESEL може звернутися до найближчої амбулаторії чи лікарні.

   


  ZATRUDNIENIE / ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

   

  Legalną pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez dodatkowych zezwoleń mogą podjąć:

  • obywatele Ukrainy, którzy wjechali legalnie do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r., i nadal przebywają legalnie na terenie Polski
  • obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski przed 24.02.2022 r. i nadal przebywają legalnie na terenie Polski.

  W ciągu 14 dni od podjęcia pracy pracodawca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie odpowiedni powiatowy Urząd pracy. Pracodawca zgłosi pracownika elektronicznie na portalu www.praca.gov.pl.

  Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Poznaniu otworzył punkt informacyjny dla osób przybywających z Ukrainy. Uciekający przed wojną obywatele tego kraju mogą tam zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy w stolicy Wielkopolski i okolicach. Punkt działa przy ul. Czarnieckiego 9, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30. Porady są udzielane w j. ukraińskim i j. polskim. 

  W godz. 8:00-14:30 funkcjonuje także infolinia dla Ukrainek i Ukraińców: w języku polskim - tel. 512 360 258, w j. ukraińskim - tel. 512 360 273.

  Ofert można też samodzielnie szukać:

   

  ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

  Легально виконувати роботу у будь-якого роботодавця в Польщі без додаткових дозволів можуть:

  • громадяни України, які легально в'їхали в Польщу в період від 24 лютого 2022 р.,
  • громадяни України, які легально в'їхали в Польщу до 24 лютого 2022 р..

  Протягом 14 днів після початку роботи Працедавець зобов'язаний повідомити про цей факт відповідний центр зайнятості, роботодавець повідомить працівника в електронному вигляді на сайті www.praca.gov.pl.

  Познанський центр зайнятості (пол. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, далі PUP) відкрив інформаційний пункт для людей, які приїжджають з України. Громадяни цієї країни, які тікають від війни, можуть перевірити актуальні вакансії в столиці Великопольщі та її околицях. Пункт працює за адресою ul. Czarnieckiego 9 (вул. Чарнецького, 9), від понеділка до п'ятниці 8:00-14:30. Консультації надаються українською та польською мовами.

  Через години 8:00-14:30 також працює гаряча лінія для українок та українців: польською мовою - тел. 512 360 258, українською - тел. 512 360 273.

  Ви також можете самостійно шукати вакансії:

  • у Центральній базі вакансій (пол. Centralna Baza Ofert Pracy) - oferty.praca.gov.pl,
  • на порталі державних служб зайнятості (пол. Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia) - psz.praca.gov.pl,
  • на порталі Green Line - zielonalinia.gov.pl,
  • на інтернет-сторінці www.pomagamukrainie.gov.pl, яка збирає інформацію про ринок праці
  • на комерційних інтернет-сторінках - найпопулярнішою є www.pracuj.pl

   

  Stoisko Biura PracyDYŻURY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W PUNKCIE RECEPCYJNYM NA MTP/ЧАС ЧЕРГУВАННЯ ВОЄВОДСЬКОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ В ПУНКТІ ПРИЙОМУ НА МТП

  Od wielu tygodni pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu dyżurują wraz z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w punkcie recepcyjnym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (Pawilon nr 2, wejście od strony ul. Głogowskiej).

  W punkcie tym pomoc znajdują uchodźcy z Ukrainy, przebywający na terenie Poznania. Podczas dyżurów w godzinach 12:00–15:00 można uzyskać informacje dotyczące wielkopolskiego rynku pracy, poszukiwania pracy, ofert pracy, działań oferowanych przez publiczne służby zatrudnienia, itp. Na stoisku informacyjnym udzielane są informacje w języku ukraińskim dzięki wsparciu wolontariuszy – tłumaczy.

  Zainteresowanie stoiskiem jest spore. Codziennie udzielana jest pomoc około 40 zainteresowanym.

   

  ЧАС ЧЕРГУВАННЯ ВОЄВОДСЬКОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ В ПУНКТІ ПРИЙОМУ НА МТП

  Протягом декількох тижнів працівники Воєводського центру зайнятості у м. Познані чергують разом з працівниками Познанського районного центру зайнятості у пункті прийому, розташованому на території Познанського міжнародного ярмарку (павільон №2, вхід зі сторони вул. Глоговської).

  В цьому пункті знаходять допомогу біженці з України, які перебувають у м. Познані. Під час чергування з 12-00 до 15-00 можна одержати інформацію, яка стосується Великопольського ринку праці, пошуку праці, пропозицій праці, дій, запропонованих державними службами зайнятості. В інформаційному пункті надається інформація українською мовою, завдяки допомозі перекладачів – волонтерів.

  Інтерес до інформаційного пункту є дуже високим. Щоденно надається допомога 40 зацікавленим особам.

   

  ZNAJDŹ PRACĘ W POLSCEReklama projektu praca w Polsce. www.pracawpolsce.gov.pl

  Pod adresem internetowym pracawpolsce.gov.pl  znaleźć można oferty pracy dla obywateli Ukrainy. Serwis zawiera ponad 250 000 propozycji zatrudnienia. Umożliwia także tworzenie profili zawodowych. Portal jest dostępny w języku ukraińskim, polskim i angielskim. Logowanie na portalu jest możliwe wyłącznie dla posiadaczy numeru PESEL oraz profilu zaufanego. Zapraszamy do  korzystania. 

   

  ЗНАЙТИ РОБОТУ В ПОЛЬЩІ

  За адресою в Інтернеті pracawpolsce.gov.pl можна знайти пропозиції роботи для громадян України. На сайті розміщено понад 250 000 пропозицій роботи. Це також дозволяє створювати професійні профілі. Портал доступний українською, польською та англійською мовами. Вхід на портал можливий лише для власників номера PESEL і довіреного профілю. Запрошуємо до використання.

   


  TRANSPORT MIEJSKI / ГРОМАДСЬКІЙ ТРАНСПОРТ

  Od 1 lipca 2022r. uchodźcy z Ukrainy mogą korzystać z kilku form wsparcia podczas korzystania z przejazdów tramwajami i autobusami w aglomeracji poznańskiej na liniach Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM).
  Od 1 lipca 2022r. uchodźcy mogą korzystać z kilku form wsparcia podczas korzystania z przejazdów tramwajami i autobusami w aglomeracji poznańskiej na liniach ZTM. Są to:

  • bezpłatne przejazdy na podstawie specjalnie wydanego zaświadczenia ZTM Poznań ważnego w terminie 14 dni od dnia wystawienia,
  • jednorazowo -  bilet specjalny socjalny w cenie 1 zł na 30 dni,
  • Bilet Metropolitalny z terminem ważności do 30 września 2022r.,
  • Bilet Metropolitalny z ulgą z terminem ważności do 30 września 2022r.

  Szczegóły są na stronie ZTM Poznań: https://www.ztm.poznan.pl/pl/.../obowiazujace-od-1-lipca-2022r

   

  ГРОМАДСЬКІЙ ТРАНСПОРТ

  Від 1 липня біженці з України матимуть змогу користуватися наступними формами підтримки в громадському транспорті, організованому Управлінням міського транспорту (пол. Zarządu Transportu Miejskiego, далі ZTM):

  • безкоштовний проїзд на основі спеціально виданої довідки ZTM Poznań, яка діє протягом 14 днів від дати видачі,
  • одноразово - спеціальний соціальний квиток за 1 злотий на 30 днів,
  • метрополітальний квиток (пол. bilet metropolitalny), дійсний до 30 вересня 2022 року,
  • метрополітальний квиток (пол. bilet metropolitalny) зі знижкою, дійсний до 30 вересня 2022 року.

  Більш детальну інформацію дивіться на сайті: https://www.ztm.poznan.pl/pl/.../obowiazujace-od-1-lipca-2022r

   


  TRANSPORT OSOBOWY / ОСОБИСТИЙ ТРАНСПОРТ

  Każdy, kto wjeżdża do Polski z Ukrainy samochodem na ukraińskiej rejestracji, powinien mieć Zieloną Kartę lub ubezpieczenie graniczne. To ostatnie można dostać bezpłatnie (na 30 dni). Zieloną Kartę można kupić jeszcze na terenie Ukrainy - to potwierdzenie posiadanej polisy OC. Osoby, które nie mają Zielonej Karty, zaraz po przekroczeniu granicy Polski powinny kupić tzw. OC graniczne. Można to zrobić m.in. w punktach na granicy, u agentów ubezpieczeniowych lub przez infolinię. Ubezpieczenie to jest zawierane na minimum 30 dni, maksymalnie na 365 dni. W tej chwili polisa OC granicznego dostępna jest na 30 dni bezpłatnie dla obywateli Ukrainy  - przez infolinię lub u agentów kilku ubezpieczycieli. Więcej informacji na stronie poznan.pl.

   

  ОСОБИСТИЙ ТРАНСПОРТ

  Страхування цивільної відповідальності можна придбати у більшості страхових компаній, навіть для транспортного засобу, який не зареєстрований у Польщі. Увага! Слід пам'ятати, що переміщення особистим транспортним засобом без актуальної страховки у Польщі карається високими штрафами. Якщо у вас немає Зеленої карти, вам потрібна прикордонна страховка після перетину польського кордону. Прикордонне страхування на 30 днів для осіб, які в'їжджають з України, безкоштовне. Таке страхування пропонують Allianz, ERGO Hestia, PZU та Warta - страхування доступне у агентів цих компаній на прикордонних переходах або через гарячу лінію, Не забудьте придбати інший поліс, якщо ви перебуваєте в Польщі.

   


  INICJATYWY SPOŁECZNE W WOJEWÓDZTWIE

  REJESTRACJA KWATERUNKU, FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE, KONTAKTY
  Pomoc w zakwaterowaniu i wyżywieniu zapewniają służby Wojewody Wielkopolskiego. Doceniając inicjatywy oddolne mieszkańców oferujących wsparcie, zwracamy szczególną uwagę na fakt, że deklaracje pomocy socjalno-bytowej powinny uwzględniać długofalowe skutki podjętych decyzji.

  Leszno
  Baza noclegowa: https://docs.google.com/
  wolontariat: https://lesznodlaukrainy.org.pl/

  Konin
  Baza noclegowa – formularz zgłoszeniowy 
  https://docs.google.com/

  Kalisz
  MOPS - Infolinia 506 161 888
  godz. 7.30-20.00
  Ofertę wsparcia osób z Ukrainy na terenie Kalisza można zgłosić za pomocą elektronicznego formularza: https://bit.ly/3tlQMSu

  Piła
  Pomoc indywidualna 
  tel. +48 67 21 04 299 lub 668 203 096 
  mail: mmartenka@um.pila.pl
  Kontakt dla instytucji publicznych, organizacji pozarządowych w sprawie pomocy 
  tel. +48 67 21 04 264 lub 668 231 015 
  mail: jdziuba@um.pila.pl

   


  ZOBACZ, JAK POMÓC

   

  ZBIÓRKI INTERNETOWE, REJESTRACJA

  W całej Polsce uruchomiono zbiórki internetowe. Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pomocowe prowadzą działania, których celem jest pomoc Ukraińcom.

  Lista zbiórek pieniężnych na pomoc humanitarną dla ogarniętej wojną Ukrainy zweryfikowana przez Urząd Marszałkowski Wjewództwa Wielkopolskiego (pdf).

  Lista największych i zweryfikowanych  zbiórek charytatywnych na rzecz pomocy naszym sąsiadom z  Ukrainy.

   

  REJESTRACJA ORAZ LISTA ZBIÓREK

  Na portalu zbiórek publicznych MSWiA znajdziesz informacje o wszystkich zbiórkach publicznych prowadzonych na terenie kraju oraz szczegółowe informacje na temat jak przeprowadzić i rozliczyć zbiórkę publiczną.

  http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/index

   

  PRACODAWCO! MOŻESZ POMÓC UCHODŹCOM Z UKRAINY

  Uchodźcy z Ukrainy poza miejscem do zamieszkania, pomocy medycznej i socjalnej potrzebują również miejsc pracy. Jeżeli jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy zgłoś swoją ofertę pracy w najbliższym powiatowym urzędzie pracy (lista teleadresowa urzędów https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu) lub poprzez formularz online na stronie https://www.praca.gov.pl Na każdym etapie składania oferty pracy możesz liczyć na wsparcie pracowników urzędów pracy lub konsultantów Zielonej Linii tel. 19524

  Oferty pracy oraz propozycje dodatkowych świadczeń dedykowane obywatelom/obywatelkom Ukrainy można znaleźć na stronie: https://wiph.pl/ukraina-oferty/. Dostępne są tam ogłoszenia nadesłane przez członków Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz inne firmy z Wielkopolski.

  Пропозиції роботи та додаткові пільги для громадян України можна знайти за адресою: https://wiph.pl/ukraina-oferty/. Там доступні оголошення надіслані членами Великопольської Промислово-Торговельної (Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa) Палати,та інші компанії з Великопольськoгo воєводствa.

   


  KONTAKT

  Numer telefonu UMWW dedykowany sprawom związanym z obywatelami Ukrainy
  Номер телефону Управління Маршалка Великопольського Воєводства, пов'язаний зі справами громадян України
  tel. +48 61 626 66 55
  mail: ukraina@umww.pl
  Kontakt w godz. 8.00-16.00

   

  Infolinia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
  tel. +48 61 850 87 77