trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Podsumowanie Konkursu "Aktywni w Wielkopolsce” + "Wielkopolski Kwiat Recyklingu” – 2022 r.

  W dniu 18 października 2022 r. odbyła się uroczysta Gala podsumowująca kolejną edycję Konkursu „Aktywni w Wielkopolsce”, odbywającego się w ramach konkursu Puchar Recyklingu, którego Województwo Wielkopolskie jest współorganizatorem.

  Podczas Wydarzenia zostały wręczone nagrody branżowe oraz  - po raz pierwszy w historii - statuetka pn. „Wielkopolski Kwiat Recyklingu”. Pan Jacek Bogusławki – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w przemówieniu rozpoczynającym Galę zwrócił uwagę na szczególne znaczenie tej nagrody: „chcemy w ten sposób wyróżnić gminy, które podejmują efektywne działania w obszarze związanym z gospodarowaniem odpadami, w tym również w dziedzinie sprawozdawczości”. 

  W tym roku nagrodzona została Gmina Szydłowo za efektywne działania podjęte na rzecz prawidłowo funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami oraz selektywnej zbiórki odpadów. Statuetkę odebrał Wójt zwycięskiej Gminy.

  Intencją organizatorów Konkursu „Aktywni w Wielkopolsce” było docenienie i nagrodzenie podmiotów, które stworzyły najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów, promują nowe techniki w zakresie ich odbioru, zbiórki, odzysku i przygotowania do recyklingu oraz prowadzą skuteczną edukację ekologiczną. Samorząd Województwa Wielkopolskiego dokłada wszelkich starań, aby promować działania o charakterze proekologicznym. W tym roku wśród grona laureatów Konkursu znaleźli się:

  • Gmina Rokietnica,
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim,
  • Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa sp. z o.o., 
  • Związek Międzygminny Obra,
  • Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
  • Alvater Piła sp. z o.o.

  Udział w Konkursie Puchar Recyklingu ma niewątpliwie istotne znaczenie w kontekście budowania kontaktów handlowych, jak również relacji z mieszkańcami gmin. Nie bez znaczenia pozostaje również jego wymiar wizerunkowy. Finał Konkursu odbył się podczas uroczystej Gali w poznańskim Hotelu Novotel, towarzyszącej Międzynarodowemu Kongresowi Ochrony Środowiska ENVICON, w którym uczestniczą najważniejsze podmioty z branży. Patronat honorowy nad Konkursem objęli m. in. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Woźniak.