trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Plan Rozmieszczenia Centrów Zdrowia Psychicznego na terenie Województwa Wielkopolskiego

    W dniu 19 listopada 2020r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził: Plan Rozmieszczenia Centrów Zdrowia Psychicznego (CZP) na terenie Województwa Wielkopolskiego.Centrum Zdrowia Psychicznego z nami poukładasz swoje życie

    To strategiczny dokumentu ustalający warunki i możliwości realizacji Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 w zakresie rozwoju psychiatrii środowiskowej oraz pilotażu CZP w Wielkopolsce. CZP dla dorosłych będzie udzielać pomocy czynnej, długoterminowej, krótkoterminowej, doraźnej i konsultacyjnej. Składa się, co najmniej z zespołu: ambulatoryjnego, środowiskowego, dziennego i szpitalnego. Podmiot prowadzący CZP może mieć również umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie uzależnień. Centrum będzie także prowadzić punkty zgłoszeniowo – koordynacyjne zapewniające szybką rejestrację, koordynację świadczeń oraz w koniecznych przypadkach interwencję kryzysową. CZP może współdziałać w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i społecznych pacjentów z podmiotami świadczącymi oparcie społeczne, aktywizację społeczno – zawodową i inne aktywności pomocowe na obszarze odpowiedzialności/działalności terytorialnej Centrum.

    Plan został przygotowany przez pracowników Wydział Zdrowia Publicznego Departamentu Zdrowia UMWW pod kierunkiem Pana Wojciecha Balickiego - Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia przy współpracy z jednostkami samorządu gminnego i powiatowego oraz członkami Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego, któremu przewodniczy Pani Paulina Stochniałek – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W skład Zespołu wchodzą Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinie psychiatrii dorosłych; dzieci i młodzieży oraz pielęgniarstwa psychiatrycznego; przedstawiciele wojewody; przedstawiciele/pracownicy rynku pracy oraz pomocy/polityki społecznej; organizacji pozarządowych działających na rzecz pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz Dyrektorzy podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii i leczenia uzależnień.

    Szczególne podziękowania za konstruktywną współpracę przy opracowywaniu ww. Planu należą się dr Markowi Balickiemu pełnomocnikowi Ministra Zdrowia, kierującego Biurem ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.