trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Nabór Uzupełniający Przedsiębiorstw na targi Feria Internacional de la Habana FIHAV 2019, Hawana (Kuba), 04-08 Listopada 2019 r.

  Nabór uzupełniający przedsiębiorstw
  na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.
  na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji:
  „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, „Przemysł Jutra”,
  „Wnętrza przyszłości, „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”,
  „Rozwój oparty na ICT” oraz „Nowoczesne technologie medyczne”.

  fihav2019Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór uzupełniający przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2019 r. na targi:
  wielobranżowe
  Feria Internacional de La Habana FIHAV 2019,
  Havana (Kuba), odbywające się w dniach 04-08 listopada 2019 r. wpisane
  w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, „Przemysł Jutra”, „Wnętrza przyszłości, „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”, „Rozwój oparty na ICT” oraz „Nowoczesne technologie medyczne”.

  Więcej informacji http://www.feriahavana.com

  Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnych specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, „Przemysł Jutra”, „Wnętrza przyszłości, „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”, „Rozwój oparty na ICT” oraz „Nowoczesne technologie medyczne”.

  Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS/CEIDG na adres e-mail: dorota.naparta-kupisz@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 29 lipca 2019 r. (poniedziałek). (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

  Przedsiębiorstwa, które zakwalifikują się do udziału w targach zobowiązane są do odesłania podpisanej Umowy w ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku braku Umowy przedsiębiorstwo zostaje automatycznie wykreślone z listy uczestników targów.
  Dodatkowe informacje:
  Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  (tel. 61 62 66 260, e-mail: dorota.naparta-kupisz@umww.pl).

  fundusze europejskie